“กับดักของความจน” ที่ทำให้ไม่หลุดพ้นจากความจนสักที

การพนักงานธรรมดาๆ อย่างเราเนี่ยทำงานหนักมาก แต่คนที่รวยคือ เจ้าของบริษัท

แต่ว่าเราก็ต้องทน เพราะเราอยากได้เงิ น เวลาในชีวิตเกือบครึ่งชีวิต

มันหมดไปกับการเดินทาง เราก็สู้ทนทำไปเพราะความจนมันทำให้เราต้องอดทน

และเราก็ยังชอบซื้อของแพ งๆมาใช้ด้วยทั้งวันหยุด ก็ชอบไปเดินดูตามห้างหรูๆ

เพราะแบบนี้ไง มันถึงเงินไม่เหลือและนิสัย 6 ข้อนี้ ที่เราจะดัดนิสัย ให้จริงๆ จังๆ สักทีนะ

1. ไม่มีวินัย สำหรับการออม

เมื่อข าดเป้าหมายที่ชัดเจนการออมจะไม่เกิด ถ้าไม่มีวินัย

และความเสมอต้นเสมอปลายและเมื่อคุณไม่มีวินัยในการออม

คุณก็จะไม่สามารถสร้างความมั่นคงทางการเ งินได้ เพราะจะทำอะไร

ก็ไม่มีวินัย ไม่มีความรับผิดชอบ

2. ก่อหนี้บั ต รเครดิ ต

เพราะการมีบั ตรเครดิ ตเป็นเรื่องที่ให้คุณ และให้โทษพอๆกัน

ถ้าคุณไม่สามารถ จัดการกับค่าใช้จ่าย ที่คุณใช้ในแต่ละเดือนได้

การใช้บั ตรจนเต็มวงเ งินในแต่ละเดือน มันจะทำให้เกิดภาระมากมาย

จนท้ายที่สุดคุณเลือกชำ ร ะแบบขั้นตํ่าแล้วก็นำไปสู่ การเป็นหนี้ในที่สุด

3. หลงของแบร นด์เนม

ในปัจจุบันคือ กระเป๋าเสื้อผ้านั้นจะต้องเป็นสินค้ าที่มีชื่อเสียง แม้ว่ากระเป๋า

หรือเสื้อผ้าของแบรนด์ จะมีคุณภาพที่ดีกว่ายี่ห้ออื่นๆ ก็จริง แต่ถ้าคุณเป็นคน

ที่ไม่ได้มีร ายได้มากมายอะไร ก็ไม่ควรที่จะซื้อมาใช้ และไม่ควรตัดสินใจ

ซื้อทันทีเมื่อเงินเดื อนออกเพราะเดือนนั้นๆ จะทำให้คุณต้องหยิบเงินสำรองมาใช้ก็ได

และเงิ นเก็บที่คุณออมไว้ ก็ลดลง เพราะงั้นการออมที่คุณาวงแผนออมไว้

มันจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ถ้าคุณนำเ งินออมมาใช้กับสิ่งฟุ่มเฟือย

4. สร้างหนี้

เพราะไม่ว่าจะเป็นการผ่อนสินค้ า หรืออะไรก็ตามที่สามารถผ่อนได้ คุณผ่อนหมด

ทั้งที่ร ายได้ของคุณ ก็ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย แล้วเมื่อ หั กค่าผ่อนต่างๆ

เมื่อร ายได้คุณยังไม่พร้อมต่อการสร้างหนี้คุณควรคิดให้ดี ว่าควรหลี กเลี่ ยง

ที่จะเป็นลูกค้ าเงิ นผ่อนดีไหม

5. ฟุ่มเฟือย อย ากได้นั่นอย ากได้นี่

เพราะทั้งๆ ที่บางอย่างไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอะไรเลย หรือบางสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว

คุณกลับซื้ อมาเพิ่มซะงั้น พอถึงสิ้นเดือน แทนที่คุณจะหั กเงิ นออกสำหรับออม

คุณกลับนำเงิ นออมไปซื้ อสิ่งของที่คุณอย ากได้ ไม่มีความยับยั่งชั่งใจซะเลย

6. เป้าหมายทางการเงิ นไม่มี

เพราะว่าไม่มีแผนด้านการเงิ นที่ชัดเจนเลย โดยเฉพาะแผน การออมเงิ นที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมาย

ชัดเจนว่าในแต่ละเดือนจะออมเท่าไหร่ หรือแม้จะตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้วว่า

แต่ละเดือนจะออมแค่ไหน แต่พอถึงสิ้นเดือนนั้นๆ ก็นำเงินในส่วนนั้น

ไปใช้จนหมด แทนที่จะนำเงิ นนั้นไปออมเพื่ออนาคต

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …