การรักกันมันง่าย แต่การอยู่ด้วยกันให้ได้มันย าก บทเรียนของชีวิตคู่ที่ควรมี

บทเรียนของชีวิตคู่ รักกันมันง่าย แต่อยู่ด้วยกันให้ได้มันย าก

เ พ ร า ะอุป ส รร คและปั ญ ห าต่างๆ มากมายที่จะเข้ามาในอนาคต มันๆไม่ได้มีสัญญาณเตือน หรือส่งไลน์มาเตือนเรา

เรากว่าจะะเข้าว่าผู้หญิงสวยๆใครก็หาได้ แต่ผู้หญิงที่ยอมทนลำบากด้วยกันนั้นมันหาย ากเ พ ร า ะเราไม่สามารถรู้ได้

เลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นและจะจับมือกับอีกคนไปได้นานแค่ไหน สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ก็คือไว้ใจเชื่อใจซื่อตรงให้

อภัยให้โอกาสกันและกัน ยอมรับข้อเสี ยของเขอีกคนให้ได้ นิ่งและฟังคนรักบ้าง อย่ าเอาอารมณ์ตนเป็นใหญ่ เวลา

ท ะเล าะกันไม่มีคนแพ้คนชนะ เป็นสามีภรรย าไม่ใช่คู่แข่ง หากแฟนนอกใจก็ให้มองดูที่ตัวเองก่อนเราผิดอะไร

บกพร่องตรงไหน ละเลยเขารึป่าว ทำไมเขาถึงเปลี่ยนไป ชีวิตคู่ถ้าอย ากให้อยู่ด้วยกันไปย าวๆก็ให้

พย าย ามทำให้เหมือนวันแรกที่รักกัน อย่ าลืมความรู้สึกตอนอย ากอยู่ด้วยกันแค่นั้นพอ

3 ปัญหาใหญ่ใของชีวิตคู่

1 : นอกใจ

2 : เงิน

3 : การสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน

3 สื่งที่ควรลดในการใช้ชีวิตคู่

1 : ลดการคาดเดาเ พ ร า ะทำให้เกิดการเข้าใจผิด

2 : ลดการเปรียบเทียบกับคู่ชีวิตของคนอื่น

3 : ลดการตำหนิหรือด่ าท อกัน

3 สิ่งที่ควรเพิ่มในการใช้ชีวิตคู่

1 : เพิ่มการมองข้อดีของอีกฝ่าย

2 : เพิ่มการใส่ใจความเปลี่ยนไปของอีกฝ่าย

3 .เพิ่มการพูดในด้านบวกของอีกฝ่าย

4 สิ่งที่ควรมีมากในชีวิตคู่

1 : ชื่นชมข้อเด่นของอีกคนให้มากๆ

2 : เข้าใจความลำบ ากใจของอีกคนให้มากๆ

3 : ให้อภัยในข้อเสี ยของอีกคนให้มาก

4 : คิดถึงข้อดีของอีกคนให้มากๆ

4 ประโยคที่ควรพูดอยู่เสมอ

1 : ฉันภูมิใจในตัวคุณนะ

2 : ฉันเชื่อใจคุณ

3 : ฉันรักคุณนะ

4 : ข อโท ษนะฉันผิดไปแล้ว

3 สิ่งที่ผู้หญิงอย ากได้จากคู่ชีวิต

1 : ความรักและความเอาใจใส่

2 : ความปลอดภั ย

3 : ความโรแมนติก

5 สิ่งที่ผู้ชายอย ากได้จากคู่ชีวิต

1 : ความเข้าใจ

2 : ความไว้เนื้อเชื่อใจ

3 : ความเคารพ

4 : การสนับสนุน

5 : การเห็นด้วย

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In เรื่องของความรัก
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …