(อ่านจบแล้วฝากไว้ให้คิด) การศึกษาไม่ได้ตัดสินทุกอย่ างเสมอไป แต่การใช้ชีวิตเอาตัวรอดเป็นเรื่องที่ควรจะมี

เขียนไว้ดีมาก จบสูงมาแค่ไหน.. ก็ไม่สำคัญเท่าใช้ชีวิตเอาตัวรอดเป็น

การ ศึ ก ษ า นั้ น เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่หลาย ๆ คนยังจำกัดคำว่า “การศึกษา” ไว้ในแค่..ห้องเรียนตัดสินว่าคนนั้น

มี ก า ร ศึ ก ษ า หรือไม่มีความรู้…จากวุฒิที่เรียนจบออกมา และหลายๆคนนั้นก็เชื่อว่า.การที่ได้เรียนจบสูงนั้น

ก็ จ ะ ทำ ใ ห้ เรานั้น มีหน้าที่การงานที่ดี ดีต่ออนาคตแต่ในโลกความเป็นจริงแล้ว การที่เรานั้นเรียนสูงก็ไม่ได้

หมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จเสมอไ ปเ พ ร า ะฉะนั้นการเรียนสูงมากแค่ไหน มันก็ไม่ใช่ “ประเด็ น”

การที่จะทำงานให้เป็นนี่แหละค่ะคือ ประเด็นที่สำคัญ แล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันเรื่องแรก เรื่องการเรียน

การศึกษาบ้านเรานั้น ก็เหมือนกับว่า..เป็นเรื่องของคนที่เรียนเพียงคนเดียวการที่เรียนดี เรียนแย่.. ก็อยู่กับ

ตัวเอง ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หรือพี่น้องก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย และบางครั้ง

สถานที่ที่เราเรียนนั้น จบมาก็ไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานของเรา

แน่นอนว่า ทุกสิ่งก็ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์และฝีมือด้วย ที่จะทำงานและใช้ชีวิตอยู่กับผู้อื่นแต่ถ้าคุณนั้น มีผล

การเรียนที่ดี ก็จะมีโอกาสว่า จะทำงานเก่งเ พ ร า ะกว่าจะจบ ก็ต้องฝึกฝนกันมากมายเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็คิด

ว่า… เคยผ่านกันมาทุกคนอย่ างแน่นอน ในชีวิตวัยนักศึกษาเรานั้น จะเห็นได้ว่า.. ในช่วงที่เราศึกษาอยู่นั้น

หากเรานั้นได้คิดผิด ทำผิด มันก็จะล งโ ทษ เราได้อย่ างเดียวก็คือ “เกรดผลการเรียน” ของเรานั่นเองถ้า

ออกมาไม่ดีก็ติด F ต้องไปเรียนใหม่กับรุ่นน้องแต่บางคนนั้นก็ไม่ได้ถืออะไรแต่บางคนก็ถึงกับขั้นเครียด

ที่จะต้องไปเรียนกับรุ่นน้องชีวิตในวัยเรียนนั้น มีเรื่องเครียดไม่กี่เรื่องเองเท่านั้นค่ะ.

ส่ ว นใหญ่จะเป็นเรื่องสนุกซะมากกว่าบางคนก็ไม่อย ากจบออกมา เ พ ร า ะชีวิตในช่วงวัยเรียนนั้นมีความ

ส นุ ก มากเมื่อจบก็จะอยู่ในช่วงวัยทำงาน ซึ่งนั่นชีวิตก็อาจจะมีความสนุกน้อยลงนั่นเองค่ะต้องทำงานหา

เงินไม่ค่อยมีเวลาทำสิ่งที่ตัวเองอย ากผ่อนคลายเรื่องที่สองก็คือเรื่องการทำงานการเรียนเป็นอะไรที่ง่าย

ค่ะ.. สอบไม่ผ่านก็ลงเรียนใหม่ แต่.. เมื่อย้อนมองกลับมาแล้ว

ก็ทำงานนั้น ข้ อ ห าทำแล้วไม่ผ่าน ก็จะเกิดผลหลายๆอย่ างตามมา หรือเพื่อนร่วมงานไม่มีความเชื่อถือ

ในตัวเรานั่นเองค่ะนี่แหละ.. คือโลกความจริงเมื่อเราผิดพลาดแต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นโรคที่หอมหวาน

เมื่อเราทำงานสำเร็จคุณนั้นจะเกิดคุณค่า ต่อผู้อื่นในวงกว้างเลยทีเดียว รักคนที่ประสบความสำเร็จใน

ชีวิตทั้งหลายก็เชื่อว่า… ถึงแม้จะเรียนจบจากช่วงวัยเรียนแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถหยุดหาความรู้อยู่

แค่นั้นไม่ไ ด้ต้องศึกษาอะไรแบบจริงๆจังๆในระดับที่สูงขึ้นไปอีก หรือที่เรียกกันว่า.. “มหาลัยชีวิต”

นั่นเองค่ะ..

เ พ ร า ะ ไม่มีผลต่อชีวิตของเรา ถ้าจะลงมือทำอะไรก็ต้องศึกษาไปจนวันที่จากไป คนที่ชีวิตล้มเหลว

ก็มีเพียงแค่…สาเหตุเดียว คือไม่รู้จักที่จะเรียนรู้ และแก้ไขในสิ่งที่ผิดทำผิดอยู่ซ้ำซ้ำจนไม่มีคุณภาพ

และหมดความน่าเชื่อถือสุดท้ายก็คือตัวเองนั้น เกิดความล้มเหลวค่ะ นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่า

“การเรียนสูงนั้น” ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญทั้งหมดในชีวิต แต่สิ่งสำคัญว่าคุณนั้นมีประสบการณ์หรือรู้จัก

เรียนรู้ในการใช้ชีวิตให้เป็นมากกว่าเสียอีกการที่เรานั้นจะสำเร็จได้เราต้องรู้จักเรียนรู้ในการใช้ชีวิต

ในการทำอะไร ต่างๆ การเรียนไม่ได้หยุดแค่…ที่การจบ แล้วได้ใบปริญญามา แต่เราต้องศึกษาสิ่งต่างๆ

ในชีวิตนั่น ก็คือ “ชีวิตจริง” ของเราค่ะในการเรียนเราจะได้รับ “บทเรียน” ก่อน…จึงเจอ “บททดสอบ”

แต่ในชีวิตจริงเรา จะเจอ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …