ก่อนอายุจะเลย 47 ไป เริ่มทำ 14 สิ่งนี้ได้แล้ว หากไม่อยากมานั่งเสียใจตอนแก่

1 : เก็บเงินล้านบาทแรกให้ได้ จากนั้นก็ไม่ยากแล้ว

คำกล่าวนี้จริง เมื่อเราเรียนรู้วิธีการบริหารเงินที่ถูกต้องจน

มีล้านบาทแรกได้นั้น ล้านต่อไปไม่ย ากเลย เพราะเรามีทุ นล้านแรกเอาไปต่ อ ยอดแล้วไง

2 : จงเลือกทำงาน ที่ชอบและถนัดเหมาะกับตัวเอง

การหาจุดยืนอย่างเหมาะสม มันช่วยทำให้เงินเดือน และตำแหน่งเติบโตได้ไว

ที่สำคัญคือ ต้องเลือกทำงาน กับเจ้านายฉลาดๆ เพื่อส่งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็ว

3 : ออมเงินตั้งแต่อายุยังเด็ ก

อยู่ที่ควบคุมความอย ากของตัวเองได้แค่ไหน โดยทยอยซื้อของชิ้นใหญ่

อย่าซื้อครั้งเดียวติดๆ เช่น โทรศั พท์มือถือ แพคเกจเที่ยว รถยนต์งี้

ให้เว้นช่วงห่างๆ กัน ความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้ว

เราควรซื้ อของที่มีโอกาสได้ใช้จริงดีกว่า ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่าพึ่งไปซื้อมัน

4 : เก็บ เงินโบนัสไว้

เพราะเป็นเงินก้อน ที่เอาไปลงทุ นได้ ผมให้ร างวั ลตัวเองในแต่ละปี ไม่เกิน 30 % ของเงินโบนั ส

จากนั้นส่วนที่เหลือ เก็บเอาไปลงทุ น ทำอย่างนี้ได้ เพราะผมมีความสุขในการเก็บเงินมากกว่าใช้เงินน่ะสิ

5 : ออมเงินแบบอื่น นอกจากฝากธน าคาร

การออมเงินทางเลือก เช่น พันธบั ตรรั ฐบาล หุ้ นกู้ กองทุ นรวม

และประกั นชีวิต แนะนำให้ลองเพราะผลตอบแทน จะทำใ ห้ถึงเป้าหมายได้เร็ว

6 : เรียนรู้ จากการลงทุ นที่ผิดพลาดจากตัวเอง

ทุกคนที่เคยลงทุ นต้องเคยข าดทุนเป็นธรรมดา ผมเองเคยข าดทุน

จากวอเรนต์เกือบแสน ติดหุ้ นวงใน มาเกือบสิ บปี เพิ่งจะข ายได้

ผมไม่เลิกลงทุ นในหุ้ นแต่จะเลิกเล่นหุ้ น ในแบบที่เคยเจ็ บ

7 : ลดค่าใช้จ่าย ที่ทำได้ง่าย

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้ว เรื่องรีไฟแน นซ์บ้าน เพื่อลด ด อ ก

มาตรการสอง เปลี่ยนเคเบิ ลเป็นแบบไม่มีค่าร ายเดือน จะช่วยประหยัดไปปี ละแส นบาทเชียว

8 : เรียนรู้การลงทุ น โดยใช้เงินคนอื่น

เช่น การกู้เงินซื้ อคอนโด เพราะเราจะได้กำไร มากจากเงินลงทุ น ผมลงทุ น ซื้อไว้เมื่อ 5 ปีก่อน

เมื่อราค า 1.8 ล้าน โดยใช้เ งินตัวเอง 2 แสน ที่เหลือกู้ธนาคารผ่ อนจ่ายเดือนละหมื่นบาท

ปล่อยเช่ามาตลอดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาท ปัจจุบันที่ข ายกันในเว็ บราค า 2.8 ล้าน

เมื่อเราข ายไปจะได้กำไรประมาณ 1 ล้าน ทั้งยังได้กำไรจากส่วนต่างค่าเช่ ากับย อดผ่อนอีกด้วยสิ

9 : ใช้บั ตรเครดิ ต ลดค่าใช้จ่ายเรา

อย่าใช้จ่ายเกินตัว เพราะสาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบั ตรเครดิ ต เพราะได้ส่วนล ด

อีกทั้งยังมีคะแน นสะสม ได้เงินคืนกลับมา ดีกว่าการใช้เงินสด

ผมใช้บั ตรเ ครดิ ตหลายใบ โดยชำร ะเต็มจำนวน เลือกใช้บั ตรที่ให้ส่วนล ดมากสุด

10 : เริ่มบันทึกการเติบโต ของทรั พย์สิน ทุกๆปี

การบันทึกนั้น จะช่วยให้เราเห็นจุดบ กพร่ อง ว่าควรปรับปรุงตรงไหน

ใช้กำหนดแน วทางไปสู่เป้าหมายได้ เช่น การเติบโตของร ายได้

การเติบโตของทรั พย์สิน ผลตอบแทนจากการล งทุ น เพื่อให้บรรลุอิสรภา พ

11 : หัดลงทุ นเพื่อให้มีร ายได้เสริมเสมอ

อนาคตอาจกลายเป็นรา ยได้หลักก็ได้ใครจะรู้ เช่น ลงทุ นในหุ้ น

กองทุ นรวมตราส าร คอนโด และข ายขอ งออ นไลน์

ก่อนลงทุนนั้น ควรศึกษาให้รู้ก่อน ว่าจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหน

เพราะผมเคยลองมาหลายอย่างแล้ว ปัจจุบัน เน้นลงทุ นกองทุ นรวมกับคอนโด

12 : จงเลือกนำเงิน ไปลงทุ น

การลงทุ นนั้น ต้องใช้เวลา และมีโอกาสข าดทุนอยู่แล้ว และถ้าข าดทุนจริง

เราจะได้ไม่เดื อดร้อนมาก ผมกำหนดเงินขั้นต่ำ ที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่างน้อย 12 เดือน

ส่วนที่เหลือ ก็เอาไปลงทุ นได้ และสักวันหนึ่ง การมีอิสรภาพทางการเงิน ต้องมี

การอย ากจะทำอะไรก็ได้ ที่เราอย ากทำโดยที่ยังมีร ายได้เข้ามาเรื่อยๆ

แม้ไม่ต้องทำงาน เชื่อว่าทุกคนทำได้อยู่แล้ว

13 : จงเลื อกทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่การลงทุ นให้ดี

เช่น บ้าน รถยนต์ ที่เราใช้อยู่ เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ นักหรอก

มันถือว่าเป็นต้นทุ นจม จนกว่าข ายออกไป ผมเลือกบ้านในทำเลดี

อีกอย่างคือ ไปทำงานสะดวก โดยไปเยี่ยมชมโครงการ มาไม่น้อยกว่า 50 ที่ ก่อนตัดสินใจ

และจะเลือก รถรุ่น ที่เป็นที่นิยม คุ้มค่าและไม่เสี ยบ่อย

14 : ศึกษาหาความรู้ การเงินประจำ

ความรู้นั้น หาได้จากหนังสือหรือเข้าอบรม เว็บ บ อร์ด ยูทูบ และเพื่อนๆ

ช่องทางเข้าถึงความรู้ มียอะ ทำให้เรามีความรู้มากขึ้นในปัจจุบันนี้

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …