ขยันไป โดยเปล่าประโยชน์ “5 หลุมพรางของความขยัน”

ตอนเด็กๆผู้ใหญ่สั่งสอนให้ขยันเรียนจะได้มีอนาคตที่สดใสหลายคนขยันทำงานมากแต่ทำไม เ งินเดือนไม่ขึ้น

หลายคนขยันทำงานทำไมเจ้านายยังไม่รัก หลายคนขยันทำงานหนักแต่ทำไมยังไม่รวยทำไมสุภาษิตจีนบอกว่า

ให้กำจัดคนขยันแต่โง่ก่อน?ขยันแล้วไม่ดีตรงไหนประโยคที่บอกว่า“อย่ าขยันทำงานหนักอย่ างเดียว

ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย”มันเพียงพอจริงหรือไม่ต้องรู้เท่าทันความขยัน “หลุมพรางของความขยัน” หลุมพรางความจน

1 : ขยันเน้ นเชิงปริมาณ

การเน้นเชิงปริมาณหมายถึงขยันทำให้ได้มากที่สุดขยันโดยไม่สนใจว่างานที่ออกมามีคุณภาพดีหรือไม่ย าจกจะใช้เวลาทำงานมาก

‘เท่าที่คุ้น’ซึ่งหมายความว่าย าจกเคย‘คุ้น’กับการทำงานด้วยเวลา มากแค่ไหนเขาก็จะใช้เวลามากแค่นั้นกับทุกๆ งานไม่ว่างานนั้น

จะเล็กหรือใหญ่สำคัญหรือไม่สำคัญก็ตามในขณะที่เศรษฐีจะใช้เวลาทำงานมากเท่าที่‘ควร’นั่นคืองานไหนสำคัญและใหญ่

เขาจะใช้เวลาอย่ างเต็มที่ยิ่งกว่างานอื่นและเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเน้นการใช้เวลาให้มากเข้าไว้

นั่นเองจงอย่ าขยันเน้นจำนวนจงเน้นขยันเชิงคุณภาพ

2 : ขยันเพื่อข าย เวลาแลกเงิน

เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่ างจำกัด ถ้าขยันทำงานเพื่อข ายเวลาแลกเงิน คุณจะไม่มีวันรวย ถ้าเลือกขยันเพื่อข ายเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน

ให้กับนายจ้างรายได้จึงจำกัดถ้าคุณเลือก ข า ย เวลาเพื่อ เ งิ น คุณจะไม่ทีทางได้พบกับอิสรภาพทางการ เ งิน และอิสรภาพ

ทางเวลาคนรวยต้องการความมั่งคั่งพวกเขาคิดว่าเวลาเป็นทรัพย ากรที่มีจำกัดเวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้และไม่ไหลย้อนกลับ

ดังนั้นพวกเขา เลือกขยันที่จะรับ เ งิ น ตามผลของงานโลกระบบทุนนิยมจ่าย เ งิ น ตามอัตราความสามารถของคุณ

ในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นต่างหากนี่คือกฎเหล็กที่สำคัญที่สุดในโลกของทุนนิยมที่คุณควรจำไว้ให้ได้ตลอดกาล

ยิ่งคุณตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นได้ตรงใจเขามากเขาก็ยิ่งพร้อมจะจ่าย เงิน ให้คุณมากและยิ่งมีคน

ที่คุณตอบโจทย์ได้จำนวนมากคุณก็ยิ่งมีช่องทางการรับเงินมาขึ้น

3 : ขยันแ บบเอาหัวพุ่งชน

แม้ว่าคุณจะมีความขยันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความฝันและประสิทธิภาพก็ยังย ากจะเป็นเศรษฐีได้หากคุณ

ยังขยันอย่ างผิดพลาดอยู่นั่นคือ‘การขยันอย่ างตะบี้ตะบันไม่สร้างสรรค์และปรับปรุง’ ทบทวนในสิ่งที่ทำ การทบทวนตัวเอง

ทบทวนในสิ่งที่ได้คิดสิ่งได้ทำผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่ างไรทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเอง

และเป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วมทำกับคนอื่นเพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

4 : ขยันทำ ในสิ่งที่ไม่ได้รัก

‘การทำงานที่ไม่ได้รักจะทำให้เราได้โบนัสทุกวัน…เป็นความทุกข์’ ขุนเขาหลายคนก้มหน้าก้มตาทำงานหนักอย่ างขยันในงาน

ที่พวกเขาไม่ได้รักคุณคิดว่าทำในสิ่งที่รัก กับทำในสิ่งที่ไม่ได้รักทำแบบไหนผลงานจะออกมามีคุณภาพมากกว่ากัน?

จงมีฉันทะจงทำในสิ่งใจรักใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำ

ขอเพียงขยันในสิ่งที่รักสิ่งที่เชื่อนั่นละเป็นจุดเริ่มต้นของความร่ำรวย

5 : ขยันให้กั บความฝันของคนอื่น

คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีฝันคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีเป้าหมายของตัวเองความขยันเป็นเรื่องที่ดีอย่ างไรก็ตาม

มีความขยันอีกแบบที่เหมือนจะดีแต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวางไม่ให้รวย ก็คือ‘ความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่น’ คนที่

ไม่มีเป้าหมายในชีวิต คือคนที่ต้องทำงานให้กับคนที่มีเป้าหมายในชีวิตถ้าคุณยังหาฝันของตัวเองยังไม่เจอ จะมีคนจ้างคุณ

ไปทำให้ฝันของเขาเป็นจริงจงถามใจตัวเองว่าตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของตัวเองหรือตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของคนอื่น

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …