ข้อคิดดี ๆ อย่ าลดตัวเองไปคุยกับคนที่ไม่มีค่าพอ ..แม่เสือสอนลูก..

แม่เสือสอนลูก อย่ าลดตัวเองไปคุยกับคนที่ไม่มีค่าพอ

เรื่องมีอยู่ว่า ป่าที่แสนกว้างใหญ่ที่เป็น ที่อยู่ของเหล่าสั ตว์มากมาย ซึ่งป่าแห่งนี้มีเสื อครอบครัวนึง อาศัยอยู่ แล้ว

ในระหว่างนั้น ระหว่างที่แม่เสื อ และลูกเสื อ ทั้งสองกำลังเดินเล่นกัน จู่ๆ ก็มีห ม าบ้ า ตัวนึง เดินเข้ามาใกล้ๆ แม่

เสื อ จากนั้นเมื่อแม่เสื อเห็น ก็ได้จึงพาลูกเดินไปอีกทางเพื่อที่จะเลี่ย งการประชั นหน้ากับ “ห ม า บ้ า” ตนนั้น

เ พ ร า ะแม่เสือ รู้ดีว่า ไม่คว รเสียเวลา มาต่อกรกับหมาป่าพวกนี้แต่ว่าลูกเสือกลับพูดขึ้นมาเช่นนี้ว่า “เ พ ร า ะ

อะไร ทำไมแม่ถึงขิ้ขล า ด เช่นนั้นล่ะ

ขนาดเจอกับสิง ยังสู้กับมันได้เลย” “แต่กับหม าเพียงตัวเดียว กลับเดินหนีไม่กล้าสู้ มันไม่สมกับเป็นเจ้าป่าซะเลย

นะเนี่ย” เมื่อได้ยินดังนั้น แม่เสือจึงได้ตอบลูกกลับไปว่า “ลูกเอ๋ยเจ้ารู้ไหมว่าหม าป่าตัวนั้น มันคือห ม า บ้ า”และ

การที่เราจะไปเอาชนะมันได้ ไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจอะไรเลยนะ เผลอๆ หากโด นมันกั ดเราจะไม่ยิ่งซ ว ยติดเชื้อบ้า

มาด้วย จงจำไว้นะลูก ไม่ใช่ทุกคนนะ ที่จะมีค่าพอให้เราลดตัวเพื่อไปต่อสู้ หรือไปคุยกับเขา มันเหมือนกับการ

เอาชนะคน 4 ประเภทนี้ที่ไม่มีประโยชน์ แม้จะชนะก็ตาม

1 : ใช้ความโมโห กลบเกลื่อนเรื่องราวต่างๆ

เ พ ร า ะเขามักจะแสดงอาก า รไม่พอใจออกมา เมื่อการสนทนาไม่เป็นผลอย่ างที่คิดเอาไว้ บางทีก็แสดงความ

ก้าวร้าว เพื่อเป็นการกลบเกลื่อนเรื่องที่พูดไป ถ้าเจอคนเช่นนี้ แนะนำให้อยู่นิ่งๆไว้ ไม่ต้องสนใจ เขาจะเป็นคน

ที่อึดอัดไปเอง

2 : คนที่ชอบอยู่เหนือคนอื่น

คือชอบพูดจาให้ตัวเองดูดีไว้ก่อน ชอบคิดว่าตัวเองอยู่สูงกว่าคนอื่นเสมอและจะหาข้อตำหนิคนอื่นเพื่อให้ตัวเอง

ดูเหนือ ดูดีกว่าตลอดเวลาคนแบบนี้ จึงไม่เกิดการพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเลย

3 : คนที่ชอบคิดว่า ตัวเองถูกไปทุกอย่ าง

คนแบบนี้ พูดด้วยก็เหนื่อยเปล่า ไม่มีประโยชน์ เ พ ร า ะไม่ว่าคุณจะใช้เหตุผลอะไรมาอธิบายให้เขาฟัง เขาก็ยังคง

เชื่อความคิดของตัวเองว่าถูกต้องที่สุดเสมอ คือเรียกว่า เป็นคนที่ไม่ยอมรับฟัง ความเห็นคนอื่น ยังเอาตัวเอง

เป็นจุดศูนย์กลางอยู่ดี ดีที่สุดคืออยู่ห่างๆ เขาไว้ นี่เป็นสิ่งที่ควรทำ

4 : คนที่มักโยนความผิ ด ให้คนอื่น

เ พ ร า ะคนที่เอาแต่โยนความผิด ให้คนอื่น คนแบบนี้เป็นคนไม่กล้าเผชิญหน้าไม่กล้ารับผลกับสิ่งที่ตัวเองทำ

ต้องคอยหาคนอื่นมารับแทนแบบนี้เรียกว่า “ไม่ฉลาด” เ พ ร า ะไม่รู้เลยว่า ตัวเองผิดและยังไม่ยอมรับความ

จริงทั้งยังทำให้ไม่มีการพัฒนา หรือปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอีกด้วย

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …