คนที่กำลังก่อร้างสร้างตัว เริ่มสร้างฐานะ คิดได้แบบนี้มีเงินเร็ว

คนที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆ หลายๆ ท่านคงมีความคิดที่จะสร้างร ากฐานชีวิตให้ดี

และแน่นอนว่า การสร้างร ากฐาน ให้ชีวิตมั่นคงนั้น มันไม่มีทางลัดหรอก

เพราะยิ่งเริ่ม ยิ่งได้เปรียบ ฉะนั้นเพื่อให้คุณเป็นวัยรุ่นสร้างตัว

ที่ประสบความสำเร็จ สิ่งเหล่านี้ จะช่วยลดข้อผิ ด พล าดได้

1. วางแผนการใช้เงินให้ดี

เพราะก่อนจะวางเป้าหมาย ควรวางลำดับเป้าหมายให้ดีก่อน และกำหนดระยะ

เวลาในการใช้เงินก่อน โดยการวางแผนนั้น การใช้เงินด้วยช่วงอายุ

ว่าช่วงอายุเท่านี้ ควรมีเป้าหมายควรจะมีอะไรเป็นของตัวเอง เช่น อายุ 25 ปี เริ่มด าวน์รถ

ในราค า 1 แสน ซึ่งการกำหนดเป้าหมายมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ควรกดดัน ตัวเองมากไป

เพราะโดยเป้าหมายของแต่ละคนก็ต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นบ้าน, คอนโด ควรมีเงินเก็บ

จำนวนหนึ่ง โดยปกตินั้น ควรมีสำรองไว้ ประมาณ 15ถึง 20% ซึ่งการเลือกบ้าน

หรือคอนโดสักที่นั้น มันไม่ควรเลือกที่เกินกำลังผ่อนตัวเอง ปกติแล้ว การผ่อนต่อเดือนนั้น

ไม่ควรเกิน 40 % ของร ายได้ ถ้าเกินนั้นมันจะทำให้คุณเดื อดร้อนแน่

2. ออมเงิน ไว้ใช้ย ามฉุ กเฉิ น

ก็คือเงินออมไว้เพื่อย ามฉุ กเฉิ น หลายคนไม่สนใจมัน เพราะการเก็บเงินไว้

สำหรับใช้ในย ามฉุ กเฉิ น ก็ต้องเก็บเงินไว้เพื่อใช้ในส่วนนี้ ประมาณ 5 ถึง 10%

จากร ายได้ทั้งหมด การมีเงินส่วนนี้ มันจะช่วยให้อุ่นใจได้เสมอ

3. การมีเงินออม

เพราะการที่เราลิสต์ค่าใช้จ่าย ให้มันละเอียดขึ้นนี้ มันถือเป็นการวางแผน

ทางการเงินเบื้องต้นเลยล่ะ ที่นำไปใช้ได้จริงด้วย ทั้งช่วยลดปัญหาทางการเงินต่างๆ

ที่อาจตามมาได้ ทั้งนี้หนี้สินในแต่ละเดือนเราไม่ควรเกิน 40 % ของร ายได้ต่อเดือนด้วยนะ

4. หาร ายได้จากทางอื่น ไม่พึ่งงานประจำอย่างเดียว

เพราะในยุคที่สื่อสังคมอ อ นไ ลน์เป็นที่นิยมเช่นนี้ แล้วคนไท ยในปัจจุบัน ก็นิยม

ซื้ อ ข า ย ผ่านช่องทาง อ อ นไ ลน์กันมาก สร้างร ายได้จากอ อ นไ ลน์ ถือได้ว่า

เป็นวิธีที่ไม่ยุ่งย าก ใช้ต้นทุ นต่ำด้วย คิดว่าทุกคนต่างคุ้นเคยกับสื่ อ อ อ นไ ลน์เป็นอย่างดี

และช่องทางนี้นี่แหละครับ ที่จะเป็นร ายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำ ถ้าเรา

ยอมเหนื่อยวันนี้วันข้างหน้าก็จะสบาย สร้างเนื้ อสร้างตัวมีทุกอย่างตามที่ฝันไว้

จากนั้นเราจะรู้สึกภูมิใจ กับความสำเร็จที่เกิ ดขึ้น จากน้ำพักน้ำแร งของเรา ขอให้ไปถึงฝัน

5. กำหนดรายจ่ ายในแต่ละวัน หรือแต่ละเดือน

เพราะค่าใช้จ่ายรายเดือน มันก็ต้องลิ สต์ไว้ด้วยนะ และการเช็คลิสต์

และแบ่งหม วด ค่าใช้จ่ายต่างๆ มันจะช่วยให้เราระวั งการใช้เงิน

และกำหนดค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนกว่าเดิม

6. การสร้างครอบครัว

เก็บเงินก้อนสำหรับการสร้างครอบครัวไว้ด้วย เช่น การจัดงานแต่งงาน

เพราะมันอาจจะใช้เงินสูงถึงหลักแสนเลย ทั้งควรเตรียมความพร้อม

ทั้งค่าคล อ ด ค่าเลี้ยงดู และอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี มันจะช่วยให้เงินงอกเงย

ทั้งสามารถสร้างความมั่นคงได้ อย่างการเริ่มลงทุ นง่าย ๆ ด้วยการเก็บเงิน 10 ถึง15 %

จากร ายได้ทั้งหมดต่อเดือน นำมาต่ อ ยอดล งทุ นซึ่งการลงทุ นแต่ละประเภท

ก็มีความเสี่ ยงที่ไม่เหมือนกัน และควรเช็ คความพร้อมของตัวเองให้ดีด้วย

การวางแผนการใช้เงิน เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

7. การแบ่งเงินไว้เก็บ

เพราะการวางแผนการเงิน คือเรื่องสำคัญ และนี่คือพื้นฐานในการเก็บออมเงิน

นั่นคือการวางแผน รายรับ-รายจ่าย ให้ดี เราเชื่อว่าหลายคนมองข้ามมันไป

แต่นี่แหละมันจะเป็นวิธีที่ช่วยให้เราระวัง ในการใช้จ่ายได้มากขึ้นนะ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In Uncategorised
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …