คนที่มีกินมีเก็บ มีเงินมีทอง ไม่ขัดสน ไม่มีหนี้สิน เขาใช้วิธี 5 ข้อนี้

5 ข้อ คนที่มีกินมีเก็บ มีเงินมีทอง ไม่ขัดสน ไม่มีหนี้สิน เขาทำกันแค่นี้

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิต เ พ ร า ะทุกอย่ างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็มีปัญหาเรื่องนี้เช่นกัน

ลองเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองใหม่ ใครอย ากที่จะมีกินมีเก็บ ทำตาม 5 ข้อนี้ รับรองไม่ขัดสน

1 : วางเป้าหมายให้ชีวิต

การวางเป้าหมายชีวิต จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นว่า เราจะต้องเดินไปทิศทางไหนต้องทำอะไร

บ้ าง เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากวางแผนชีวิตแล้ว การวางแผนทางการเงินก็สำคัญไม่แพ้กัน

หากเรามีแผนทางการเงินที่ดี มีการแบ่งส่วนเก็บส่วนใช้ มีวินัยอย่ างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เราใช้จ่ายได้พอ

และยังมีเหลือเก็บ

2 : รู้จักเก็บออม และการล ง ทุ น

เมื่อเงินเดือนออก ให้แบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก 50% สำหรับค่าใช้จ่ายที่พักอาหาร ค่าน้ำค่าไฟ และอื่นๆ

ส่วนที่2 30% สำหรับจ่ายหนี้สิน บ้าน รถ บั ต ร เและส่วนที่ 3 20% สำหรับเงินออมซื้ อพันธบัตร กองทุนรวม

และเผื่อฉุ ก เ ฉิ น ค ร ดิ ต การแบ่งเงินออกให้เป็นสัดส่วน จะช่วยให้เรามีเงินเก็บได้ง่ายขึ้นเพื่อสร้างความ

สมดุลให้กับชีวิตของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

3 : หยุดสร้างภาระให้ตัวเอง

หลายคนมักจะทำข้อนี้กันไม่ค่อยได้ คือการสร้างภาระให้ตัวเอง ภาระบางอย่ างก็จำเป็นที่จะต้องมีไว้ เช่น บ้ าน

ที่ต้องใช้อยู่อาศัย หรือรถที่เป็นย านพาหนะ แต่สำหรับภาระบางอย่ างก็ไม่ควรที่จะมีอย่ างภาระค่าบัตรเครดิต

หากใครเป็นคนที่สนุกกับการรูด แล้วต้องมานั่งเ ค รีย ดทีหลังว่าจะเอาเงินไหนมาจ่ายหรือชอบจ่ายขั้นต่ำขอ

ให้คุณหยุดพฤติกรรมแบบนี้ซะ เ พ ร า ะมันกำลังสร้างนิสัยมักง่ายให้กับคุณเป็นการเอาเงินในอนาคตมาใช้

โดยที่คุณก็ยังไม่มีจ่ายและดอกเบี้ยบัตรเครดิตก็มหาโ ห ด รูดแค่เท่าที่จำเป็นแล้วจ่ายคืนทันทีจะดีกว่า

4 : สร้างอาชีพที่ 2 หารายได้เสริม

การทำงานมีรายได้แค่ทางเดียว จะทำให้คุณลำบาก หากเกิดเห ตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่ างเช่น โควิด-19

ที่ทำให้หลาย ๆ คนต้องตกงานเป็นเวลานาน หลาย ๆ อาชีพที่มองว่ามั่นคงไม่ตกงานแน่นอน ก็ยังไม่รอด ซึ่ง

อนาคตไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า

ดังนั้นการมีอาชีพที่ 2 หรือรายได้ทางอื่นเพิ่มขึ้น จะช่วยให้เรามีทางสำรองในการหาเงินได้และถึงงานประที่

เป็นรายได้หลักของเราจะยังดีอยู่ การมีรายได้เสริมก็ยิ่งช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้เราได้

มากขึ้น บางคนอาจจะมีรายได้จากงานเสริมมากกว่างานประจำซะอีก

5 : หยุดเป็นนักโช คลาภการเสี่ ย ง ด วง

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวพากเงินไปจากคุณได้ง่ายมากๆ หายวับไปกับตาไม่มี ดอกออกผลให้เห็นเหมือนการนำเงิน

ไปล ง ทุ น แต่บางคนก็เข้าข้างตัวเองและคิดว่ามันคือการล ง ทุนอย่ างหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยมันอาจ

จะยิ่งเพิ่มพูนหนี้สินให้คุณและพอกขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้สักที

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …