คนที่ใช้เงินเป็นเขาจะมีเงินเก็บ..ไม่ขัดสน..จงเปลี่ยนแนวคิดตัวเองให้เป็น

เริ่มเปลี่ยนแนวคิดตัวเองให้เป็น “คนใช้เงินเป็น” มีเงินเก็บ..ไม่ขัดสน เริ่มได้แล้ว ไม่มีคำว่าสาย

เรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต เ พ ร า ะทุกอย่ างมีราคาของมัน แต่หลายคนก็มีปัญหาเรื่องนี้ เช่นกัน

ลองเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองใหม่ ใครอย ากจะมีกินมีเก็บ ทำตาม 5 ข้อนี้ รับรองไม่ขัดสน

1 : วางเป้าหมายให้ชีวิต

การวางเป้าหมายชีวิต จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นว่า.. เราจะต้องเดินไปทิศทางไหน

ต้องทำอะไรบ้ าง เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นอกจากวางแผนชีวิตแล้วการวางแผนทางการเงิน

ก็สำคัญไม่แพ้กัน

หากเรามีแผนทางการเงินที่ดีมีการแบ่งส่วนเก็บส่วนใช้ มีวินัยอย่ างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราใช้จ่าย

ได้พอ และยังมีเหลือเก็บ

2 : สร้างอาชีพที่ 2 หารายได้เสริม

การทำงานมีรายได้แค่ทางเดียว จะทำให้คุณลำบาก หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

อย่ างเช่น โควิด-19 ที่ทำให้หลายๆคนต้องตกงานเป็นเวลานาน หลายๆอาชีพที่ว่ามั่นคง

ไม่ตกงาน แน่นอน ก็ยังไม่รอด ซึ่งอนาคตไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า ดังนั้นการ

มีอาชีพที่ 2 หรือรายได้ทางอื่นเพิ่มขึ้น จะช่วยให้เรามีทางสำรองในการหาเงินได้ และ

ถึงงานที่เป็นรายได้หลักของเราจะยังดีอยู่

การมีรายได้เสริมก็ยิ่งช่วยลดความเสี่ ยง และสร้างความมั่นคงให้เราได้มากขึ้น บางคน

อาจจะมีรายได้จากงานเสริมมากกว่างานประจำซะอีก

3 : รู้จักเก็บออม และการล ง ทุ น

เมื่อเงินเดือนออก ให้แบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก 50% สำหรับค่าใช้จ่าย ที่พัก อ า ห า ร

ค่าน้ำค่าไฟ และอื่นๆ ส่วนที่2 30% สำหรับจ่ายหนี้สิน บ้านรถบัตร เครดิต และส่วนที่3 20%

สำหรับเงินออม ซื้ อพันธบัตร กองทุนรวม และเผื่อฉุ ก เ ฉิ นการแบ่งเงินออกให้เป็นสัดส่วน

จะช่วยให้เรามีเงินเก็บได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

4 : หยุดสร้างภาระให้ตัวเอง

หลายคนมักจะทำข้อนี้กันไม่ค่อยได้ คือ การสร้างภาระให้ตัวเอง ภาระบางอย่ างก็จำเป็นที่จะต้อง

มีไว้ เช่น บ้ านที่ต้องใช้อยู่อาศัย หรือ รถที่เป็นย านพาหนะ แต่สำหรับภาระบางอย่ างก็ไม่ควรที่

จะมีอย่ างภาระค่าบั ต ร เ ค รดิ ต หากใครเป็นคนที่สนุกกับการรูด แล้วต้องมานั่งเค รียดทีหลัง

ว่า..จะเอาเงินไหนมาจ่าย หรือชอบจ่ายขั้นต่ำ

ขอให้คุณหยุดพฤติกร รมแบบนี้ซะ เ พ ร า ะมันกำลังสร้างนิสัยมักง่ายให้กับคุณ เป็นการเอาเงิน

ในอนาคตมาใช้ โดยที่คุณก็ยังไม่มีจ่าย และดอก เ บี้ ยบั ต ร เ ค ร ดิ ตก็มหาโ ห ดรูดแค่เท่าที่

จำเป็นแล้วจ่ายคืนทันทีจะดีกว่า

5 : หยุดเป็นนักโช ค ล าภการเสี่ ยงดวง

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวพากเงินไปจากคุณได้ง่ายมากๆหายวับไปกับตา ไม่มี ดอกออกผลให้เห็นเหมือน

การนำเงินไปล ง ทุ น แต่บางคนก็เข้าข้างตัวเองและคิดว่ามันคือการล ง ทุ นอย่ างหนึ่งซึ่งจริงๆ

แล้วไม่ใช่เลย มันอาจจะยิ่งเพิ่มพูนหนี้สินให้คุณและพอกขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นปัญหาที่คุณ

แก้ไขไม่ได้สักที

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …