คนมั่นใจในตัวเอง กับ คนหลงตัวเอง กับ 11 ข้อที่แตกต่างกัน

11 ข้อแตกต่างระหว่าง “คนมั่นใจในตัวเอง” กับ “คนหลงตัวเอง” ในที่ทำงาน

1 : คนมั่นใจในตัวเอง : รู้มาก แต่พูดน้อยเท่าที่จำเป็น

คนหลงตัวเอง : รู้น้อย แต่ชอบคุยโม้โอ้อวด เพื่อกลบเกลื่อนความไร้สามารถในเรื่องอื่นๆ

2 : คนมั่นใจในตัวเอง : เห็นความดีและความสามารถ

ทั้งของตัวเองและผู้อื่นพูดชื่นชมคนอื่นทั้งต่อหน้าลับหลัง

คนหลงตัวเอง : ชอบนินทาผู้อื่น หยิบยกความผิดของคนอื่นมาบดบังความผิดของตนเอง

3 : คนมั่นใจในตัวเอง : เห็นความบกพร่องของตนเอง และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข

คนหลงตัวเอง : มองข้าม ความบกพร่องของตัวเอง แต่เชี่ยวชาญในการจับผิดเรื่องของคนอื่น

4 : คนมั่นใจในตัวเอง : มีความเห็นอกเห็นใจ คนที่ด้อยกว่า อย ากช่วยเหลือ

คนหลงตัวเอง : ถนัดในการซ้ำเติม ความผิดของผู้อื่น ชอบเอาปมด้อยคนอื่นมาล้อเลียน

5 : คนมั่นใจในตัวเอง : มีความยินดีกับผู้อื่น เมื่อเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จก็ชื่นชมยินดี

คนหลงตัวเอง : ช่างอิจฉาเห็นคนอื่นได้ดีแล้วตัวเอง เ จ็ บ ป ว ด

6 : คนมั่นใจในตัวเอง : อ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพ ให้เกียรติผู้อื่น

คนหลงตัวเอง : มักก้าวร้าว หยิ่งยโส พูดจาไม่ รั ก ษ า น้ำใจคน

7 : คนมั่นใจในตัวเอง : อย ากเรียนรู้จากคนอื่น ในเรื่องที่ตนเองยังไม่รู้ เปิดใจรับฟัง

คนหลงตัวเอง : ชอบทำตัวเหนือกว่าคนอื่น รับไม่ได้ว่าคนอื่นเก่งกว่าเราในบางเรื่อง

8 : คนมั่นใจในตัวเอง : จะแก้ไขปัญหา อย่ างสันติและสร้างสรรค์

คนหลงตัวเอง : มักใช้ความ รุ น แ ร ง ในการแก้ปัญหา

9 : คนมั่นใจในตัวเอง : มีความเสียสละ คิดถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นหลัก

คนหลงตัวเอง : เห็นแก่ตัวชอบเอาเปรียบผู้อื่น เมื่อมีโอกาส

10 : คนมั่นใจในตัวเอง : เป็นแหล่งกำเนิดของความสุข แก่ผู้ใกล้ชิด พูดแต่เรื่องราวที่ดีฟังแล้วมีความสุข

คนหลงตัวเอง : เป็น ม ล พิ ษ ของคนรอบข้าง ใครอยู่ใกล้มักอึดอัดรำคาญ ได้ยินแต่เรื่องไม่ดี

11 : คนมั่นใจในตัวเอง : มี รั ศ มี แห่งความเมตตา

คนหลงตัวเอง : มี รั ง สี แห่งความ ริ ศ ย า

คนที่มี ดีในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเอง คนที่มีความสุขในชีวิต จะไม่รู้สึก แ ย่เมื่อเจอคนเก่งกว่าเขารู้ว่า

คนเราเก่งคนละด้าน มีความสามารถแตกต่างหลากหลายทุกคนมีจุดเด่นของตัวเอง มีคุณค่าในตัวเอง

และมีความสามารถในตัวเองถ้าจะให้ ห ม อ มาฉาบปูนแล้วให้ช่างปูนไป รักษา คน ก็คงย ากที่จะทำ

ใด้เ พ ร า ะทุกคนมีความสามารถและประสบการณ์แตกต่างกัน

ซึ่งบางคน… การรู้สึกว่าตัวเอง แ ย่ เลยต้องคอยหา “ข้อลบ” ของคนอื่น เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเอง “เหนือกว่า”

หรือ เห็นใครเก่งกว่า ดีกว่า เป็นไม่ได้ ต้องดิสเครดิต ต้องคอยพูดให้คนอื่นดู แ ย่ กว่าตนไปตลอดเวลา

บางครั้งเขาพูดแล้วดูเหมือนมั่นใจในตัวเองมากว่าตัวเองเก่งอย่ างนั้นอย่ างนี้แท้จริงแล้วเขาก็ไม่รู้ตัว

เลยด้วยซ้ำว่าตัวเองเก่งจริงหรือไม่ จนเข้าขั้นหลงตัวเอง

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …