คนอวดเก่ง อวดฉลาดไม่ฉลาดจริงก็มี 9 คุณสมบัติของคนเก่งๆเขาทำกัน

ในยุคที่ทุกอย่ างดูจะปลอมไปซะหมด นี่คือ 9 คุณสมบัติของคนที่เก่งจริง

โ ล ก ทุ กวันนี้มันเปลี่ยนไปเร็ว ใจคนก็ไม่เหมือนก่อน ดูย ากว่าใครรู้จริง

ใ ค รแกล้งว่าเก่งจริงหรือใครแค่สร้างภาพแม้กระทั่งว่าใครฉลาด ใครโ ง่

มั น มี อ ยู่อ ย่ างหนึ่ง ปรัชญาที่คลาสสิคมาก คือ “คนโ ง่มักอวดฉลาด

ค น ฉลาดมักแกล้งโ ง่” คนอวดเก่ง อวดฉลาดไม่ฉลาดจริงหรอกแต่คน

เก่งจริงและฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 10 ดังต่อไปนี้ ไปดูว่า มีอะไรบ้าง

1 : กลับมายิ้ม ได้เร็ว

แ ม้ จะมีสิ่งเ ล ว ๆ เข้ามา คนเก่งและฉลาดในการชีวิต จะสามารถลุกขึ้นสู้

ได้เสมอ แม้ย ามเมื่อล้มลงไม่มีใครไม่เคยพลาด หรือผิดหวัง แต่พวกเขา

แค่ไม่จมกับความทุกข์นาน แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้ง เมื่อล้มลม

2 : จัดสรรเวลา ได้มีประสิทธิภ าพมากๆ

เขาจะมีสมดุลในชีวิตระหว่าง เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว เต็มที่กับทุกเรื่อง

คนเก่งคนฉลาดมักจะเลือกบริหารเวลาได้อย่ างสมดุลที่สุดในช่วงเวลา

งานเขาก็เต็มที่กับที่ทำตรงหน้า หมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้าง

ความสุขเล็กๆ น้อยๆ ให้กับตนเองและครอบครัวได้เสมอ

3 : ไม่ต้องเป็นผู้นำคนก็ได้

แ ต่ สามารถดึงความสามารถ คนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดีเลยล่ะ

ค น เก่งคนฉลาดมักเก่ง มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตามเขาได้และ

ไ ม่ จำ เ ป็ น ต้องมี ตำแหน่งใหญ่โต แค่มีคนให้เกียรตินับถือจากความ

สามารถที่มีเ พ ร า ะการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอกเสียง มันทำให้เขา

นั้น เติบโตไปข้างหน้าได้ดีเชียวล่ะ

4 : มีความรู้ มากกว่า อาชีพที่ทำ

คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้

ตนเองก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ เขาจะไม่ปล่อยให้สูญเสียโอกาสโดย

เฉพาะเวลาที่ใช้ เพื่อเดินไปข้างหน้า เขาจะไม่ย้อนกลับแน่นอน

5 : ไม่ทำให้ คนอื่นรู้สึกโ ง่

เ มื่ อคนอื่นทำผิดพลาด คนเก่งฉลาด เขาจะให้โอกาสให้คำแนะนำให้

กำลังใจ เ พ ร า ะคนเก่งฉลาดมักเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอ เมื่อเขา

เหล่านั้นกระทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควร ก็พร้อมจะแนะนำให้เขาเหล่านั้น

สะท้อนความผิดให้เกิดการยอมรับ ให้เกิดเป็นการพัฒนาตนเอง

6 : จะมี หรือไม่มีการศึกษาสูงก็ได้

อ า จไม่ต้องจบจากสถาบัน มีชื่อเสียง แต่มีผลงาน การันตีความสามารถ

ปั จจุบันนี้คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองได้ไม่ย าก จะระบบโซเชียล

ทั้ ง เฟส, ไลน์, ยูทูบ ฯลฯ การศึกษานั้น ทุกวันนี้อาจเป็นแค่ ใบเบิกทาง

ที่ดีแต่ประสบการณ์ที่ดีต่างหากที่มันจะทำให้เรา เติบโตได้เร็วกว่าใครๆ

7 : รู้ดี ว่าตัวเองมีความสามารถ

แต่ไม่เคยอวด หรือเสียเวลาภูมิใจกับความสามารถที่มี คนเก่งคนฉลาด

เ ข า มั ก จะ เ ป็ นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อิโก้นะเ พ ร า ะเขาจะเปิด

รับความคิดคนอื่นไม่ตัดสินคนอื่นจากมุมมองของตัวเองและทุกครั้งที่

ประสบความ สำเร็จเขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เ พ ร า ะเขามีความคิด

ที่ว่า ความสำเร็จนั้นเป็นอดีตแล้ว

8 : พูดเก่งแต่ไม่พูดมาก

แ ต่ ไ ม่ พู ด ม าก รู้ตัวเองเสมอว่าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง คนเก่งเขาฟัง

เยอะเ พ ร า ะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ๆ ก็จะพูดต่อเมื่อคำพูดนั้น มีประโยชน์

สร้างสรรค์นั่นแหละ เขาจะไม่พูดในเชิงลบ ที่ไม่สร้างสรรค์

9 : ไม่อวดความสามารถ ว่าเจ๋ง เก่งแค่ไหน

แต่จะพิสูจน์ ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มัน เขาจะไม่โอ้อวดในความสามารถ

เ กิ น พ อ ดีแต่จะใช้การกระทำ พิสูจน์ตนเองอยู่เสมอและพอถึงเวลาที่เกิด

ปัญหา พวกเขามักจะแสดงวิสัยทัศน์ จนเราต้องตะลึง ทึ่งในความสามารถ

ของเขาเชียวล่ะ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …