คนเราได้มาเจอกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง “มันไม่ใช่..แค่เรื่องบังเอิญ”

ค่อยๆ อ่ านไปนะเข้าใจ คนเราที่เจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ อยู่ที่บุญที่เคยร่วมทำกันมาเมื่อมีวาสนาไม่ต้องเรียกร้อง ถึงเวลาก็มาเจอกัน

เมื่อสิ้นวาสนา ก็ต้องจากกันไป รั้งอย่ างไรก็ไม่อยู่ดังนั้น ตอนที่เรายังไม่จากกัน เราได้กระทำดีต่อคนที่แวดล้อมเราแล้วหรือยัง

เพราะเมื่อหมด สัญญากรร ม แล้ว ไม่ว่าเราจะมีเงินหรือ มีอำนาจจนล้นฟ้าก็ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้

และไม่รู้ว่าจะกี่ภพ กี่ชาติ ถึงจะได้เจอกันอีก

ความโกรธ ทำให้หัวใจ ทำงานหนัก ความรัก ทำให้หัวใจ ทำงานดี ความดี ทำให้หัวใจนั้น พองโต ความโ ง่

ทำให้หัวใจ เสียหายความแก่ ต ายนั้น เป็นเรื่อง ธรรมดา บุคคลใดเข้าใจ หลักศาสนา บุคคลนั้น ย่อมเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา

4 เรื่อง.. ที่ควรมีไว้กับตัวเอง

1 : มีคนที่รักคุณ ด้วยความจริงใจ

2 : มีเพื่อนที่รู้ใจ

3 : มีงานมีการทำ

4 : มีบ้านที่อบอุ่น

5 อย่ าง.. ที่ต้องเอา ต้องทำ

1 : ต้องร้อง

2 : ต้องเต้น

3 : ต้องใช้

4 : ต้องหัวเราะ

5 : ต้องรักษา สุขภาพ

3 เรื่อง..ที่ควรลืมและทิ้งมัน

1 : ลืมอายุ

2 : ลืมเรื่องที่ผ่านมา

3 : ลืมเรื่องที่จะกล่าวโทษ คนอื่น

7 สิ่งที่สูงกว่าเงิน..

1 : การได้เกิดมา เป็นคน

2 : การได้ยล ศาสนา

3 : การมี กัลย าณมิตร

4 : การมีความ สุจริตเป็นนิสัย

5 : การมีใจ ปราศจากริษย า

6 : การมีเวลา ให้บุคคลอันเป็นที่รัก

7 : การรู้จัก สะกดคำว่า พอ

ชีวิตคน มี 1 หนทางคือ ทางเดินของตัวเอง

มีของมีค่าอยู่ 2 อย่ าง..

1 : สุขภาพกาย

2 : สุขภาพจิต

มีคำพูด 5 คำที่บอกว่า..

1 : ยิ่งลำบาก ยิ่งต้องสู้

2 : ยิ่งดียิ่งถ่อมตน

3 : ยิ่งแย่ยิ่งต้องเชื่อมั่น

4 : ยิ่งมียิ่งประหยัด

5 : ยิ่งหนาวเหน็บ ยิ่งมีน้ำใจต่อมิตร

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …