คน 6 รูปแบบนี้ ถ้าไม่อยากเสียใจภายหลัง ห้ามทิ้งไปจากชีวิต

ถ้าหากว่าคุณยังไม่แน่ใจว่ามีใครที่รู้จักอยู่ใน 6 ประเภทนี้ที่ได้กล่าวไว้ข้างล่างนี้บ้าง หรือกำลังจัดวางลิ สต์เพื่อนอยู่ล่ะก็

นั่นแปลว่าคุณ กำลังสร้างเครือข่ายผู้คนที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จขึ้นมาแล้วล่ะ

แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ายังข าดอะไรไปอยู่ ก็ สามารถลงมือสร้างมันเพิ่มตั้งแต่วันนี้ได้เลย

1 : เพื่อนคู่คิด มิตรคู่สร้าง

คนประเภทนี้ก็เหมือนกับห ยิ น และคุณก็คือหย าง ในเวลาที่คุณอ่อนแอ พวกเขาจะเติมเต็มส่วนที่ข าดห ายไป ซึ่ง ตรงข้ามกับที่เรา

เ ชื่ อกันในสังคม คนประเภทนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจก็ได้ แต่คือคนใกล้ชิดที่รู้จักคุณและธุรกิจของคุณอย่างท ะลุ ปรุโปร่ง

และเป็นเพราะพวกเขารู้จักคุณและธุรกิจของคุณดี บ่อยครั้งจึงอาจทำงาน ร่วมงานกันย ากบ้าง

แต่ท้ายที่สุด ธุรกิจของคุณก็ไม่อาจข าดบุคคลเหล่านี้ไปได้

 

2 : คนที่คอยยั่วยุ สบประม าทคุณ

คนประเภทนี้จะคอยตั้งคำถามกับคุณ บอกว่าคุณทำไม่ได้บ้างล่ะ บอกว่าคุณไม่ดีพอบ้างล่ะ ซึ่งคำพูดหรือการกระทำของพวกเขา

อาจจะแ ผ ดเ ผ าจิตใจของคุณ และคอยเป็นแรงกระตุ้นให้คุณพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อจะล บคำ สบประม าทของพวกเขาให้ได้

บทบาทสำคัญของคนพวกนี้ก็คือการยั่ วยุคุณนั่นเอง

3 : คนที่ตรงไปตรงมา ราวกับ ลูกขุน

ลูกขุนที่อยู่ในชั้นศ าลจะให้การตัดสินคดีผ่านหลังจากที่รวบรวบพย านหลักฐานจนครบถ้วน เช่นเดียวกัน คน ประเภทนี้จะช่วยบอกสิ่งที่คุณ

ทำลงไปอย่ างตรงไปตรงมา ทั้งในเรื่องการทำธุรกิจและการใช้ชีวิต  เรียกบทบาทนี้ว่า คณะผู้บริหารส่วนตัว

ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะมีคณะผู้บริหารจริงๆ หรือไม่ คุณก็ควรจะมีคนรู้จักที่เป็นเหมือนลูกขุนให้คุณเอาไว้สักสองสามคน

 

4 : คนที่มักให้คำปรึกษากับคุณ

คนให้คำปรึกษาคือคนที่คุณสามารถโทรหรือส่งข้อความหาได้ในย ามจำเป็น เช่น การตัดสินใจครั้งใหญ่ในกิจการ

การตัดสินใจจ้างพนักงาน หรือความรู้ต่างๆ ในหลายๆ ครั้งที่พวกเขามักจะมีประสบการณ์ที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับคุณ

ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เอง จะเป็นคนที่หาเวลามาคุยกับคุณและให้คำแนะนำต่างๆ นั่นเอง และถึงแม้ว่าบางครั้ง

คุณอาจจะเห็นไม่ตรงกับพวกเขาก็ตาม แต่นั้นแหละคือสิ่งที่สำคัญ และพึงระลึกไว้เสมอว่า การที่พวกเขาคำ

แนะนำที่ต่างออกไป แต่ก็ล้วนแฝงไว้ด้วยความปรารถนาดีต่อคุณและธุรกิจของคุณทั้งนั้น

 

5 : คนที่สนับสนุนคุณ

หน้าที่หลักๆ ของบุคคลประเภทนี้ คือ คอยช่วยสนับสนุนคุณเวลาที่คุณต้องเผชิญกับสิ่งไม่ค าดฝัน คุณไม่ควรเริ่ม ธุรกิจใหม่

(หรือดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ต่อไป) จนกว่าคุณจะเจอใครสักคน ที่จะมาช่วยสนับสนุนคุณ

ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ คนประเภทนี้มักจะเป็น คนรัก คนสำคัญ คนสนิท หรือแม้แต่เพื่อนเก่าของคุณ

คุณควรจะรักษาคนเหล่านี้ไว้ในชีวิตให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้มันจะเป็นเรื่องย ากพอๆ กับการสร้างธุรกิจก็ตามที

6 : คนที่คอยช่วยประสานงาน

ผู้ประกอบการทุกคนต้องมีคนที่คอยเป็นหูเป็นตาคอยรับฟังความคิดต่างๆ และให้ความเห็นได้ในทันที หรือเรียกได้ว่าเป็น ผู้ประสานงาน

นั่นเอง พวกเขาคือคนที่คอยช่วยในกิจการงานต่างๆ ของคุณ เช่น การหาไอเดียธุรกิจใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ แคมเปญหรืออะไรก็แล้วแต่

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประสานงานที่ดีนั้นจะต้องมีจินตนาการเยี่ยมยอด และมีความคิดใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนกับคุณอยู่เสมอ

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …