คน 8 ประเภทนี้อย่ าเป็นหัวหน้าคนเลยพฤติกรรมแบบนี้ทำให้ลูกน้องเอือม

เจ้านาย 8 แบบ ที่ไม่ควรมาเป็นหัวหน้าคน

1 :จ้านายจอมเร่ง

ก า ร ทำ ง า น ให้เสร็จก่อนเวลาถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่บางครั้งเจอเจ้านายประเภท

ที่ชอบเร่งงานลูกน้องโดยไม่มีเหตุผลเร่งทุกงาน ต้องการความด่วนทุกโปรเจกต์

โ ดยไม่จัดลำดับความสำคัญว่างานไหนควรเร่งให้เสร็จก่อนเสร็จหลังจึงมักเอ่ย

ป า ก ขอลูกน้องให้อยู่ดึก หรือทำงานในวันหยุด ทั้งๆ ที่งานบางงานไม่จำเป็น

ต้องเร่งขนาดนั้น

2 : เจ้านายทรงอำนาจ

เจ้านายประเภทนี้ จะดีแต่ออกคำสั่ง มักแสดงพฤติกรรมการใช้อำนาจขณะทำงาน

ห รื อ สั่ ง งานบางคนถึงกับเสียงดัง ตะโกน ตะคอกใส่ลูกน้องเพื่อให้ยำเกรง แต่

พ ฤ ติ ก ร ร ม เช่นนี้กลับทำให้ลูกน้องเอือมระอาและไม่เคารพศรัทธาเจ้านาย

แม้แต่น้อย

3 : เจ้านายผู้สูงส่ง

เ ป็ นลักษณะเจ้านาย ที่ลูกน้องเข้าถึงได้ย าก ไม่ใกล้ชิด ไม่เคยไถ่ถาม ส า ร ทุกข์

สุกดิบ และความเป็นไปของลูกน้องเมื่อลูกน้องมีปัญหาก็ไม่กล้าที่จะขอคำปรึกษา

เ พ ร า ะรู้สึกมีช่องว่าง ไม่ผูกพัน และไม่สนิทใจที่จะพูดคุยด้วย

4 : เจ้านายจอมคลุมเครือ

เจ้านายลักษณะนี้ มักจะสั่งงานแบบไม่เคลียร์ ไม่บอกเป้าหมายของงานที่ต้องการให้

ชัดเจน ไม่ให้คำแนะนำหรือรายละเอียดมักตีวงงานกว้างๆ ให้ลูกน้องกลับไปคิดเอง

ทำให้คนทำงานสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตรงไหนจนทำให้งานออกมาไม่สมบูรณ์ครบ

ถ้วน และต้องเสียเวลาแก้ไขใหม่

5 : เจ้านายนักสร้างปัญหา

เจ้ านายประเภทนี้ มักจะนำปัญหาที่ตนก่อมาให้ลูกน้องช่วยแก้ไข หรือบางครั้งที่งานมี

ปัญหาจำเป็นต้องให้เจ้านายเป็นผู้ตัดสินแต่เจ้านายกลับตัดสินใจ ไม่เเน่วแน่ ไม่มั่นคง

เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลา ไม่มั่นคงกับความคิดของตนเองต้องถามคนโน้นคนนี้

เพื่อเติมความมั่นใจ ส่งผลให้งานยิ่งล่าช้า

6 : เจ้านายแสนดราม่า

เจ้านายที่ต่อหน้าผู้อื่น แสดงตัวว่ารักลูกน้อง ทำเพื่อลูกน้อง ปกป้องลูกน้องทุกสิ่ง เวลา

มีปัญหาเหมือนว่าจะออกหน้ารับแทนแต่ความจริงแล้ว ไม่เป็นอย่ างที่แสดงออกบางที

อาจเป็นเบื้องหลังของตัวการปัญหาทั้งหมดเสียเองเจ้านายลักษณะนี้ ลูกน้องคนไหน

ก็ไม่อย ากทำงานด้วยอย่ างแน่นอน

7 : เจ้านายผู้จุกจิก

คื อ เจ้านาย ที่จุกจิกทุกฝีก้าว คอยจับตามองคุณทำงานในทุกรายละเอียด ไม่ปล่อยให้

คุณมีอิสระในการทำงานไม่ให้โอกาสในการคิดและสร้างสรรค์งานด้วยตนเอง จนทำให้

ลูกน้องรู้สึกอึดอัด ไม่มีความมั่นใจ และเบื่อหน่ายในที่สุด

8 : เจ้านายนักขโมย

นักขโมยในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงโจร แต่หมายถึงการขโมย เครดิตของลูกน้อง มักจะพบได้

กั บ เจ้านายที่สะสางงานที่คั่งค้างของตนเองไม่สำเร็จต้องให้ลูกน้องช่วยจัดการ แต่เมื่อ

งานบรรลุเป้าหมาย อย่ างสวยงาม กลับบอกว่าเป็นผลงานตัวเองไม่ให้เครดิตแก่ลูกน้อง

หรือทีมงานแม้แต่น้อย

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …