ความจริง 5 สิ่ง วิธีคิดของคนรวย ทำไมคนรวยเขาถึงมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

หลายคนคงสงสัยว่าทำไมคนรวยถึงได้รวยขึ้นส่วนคนจนก็ยังคงจนเหมือนเดิม

ยิ่งในปัจจุบันของสังคมไทยเรามีความเหลื่ อมล้ำทางฐานะทางสังคมกันมากขึ้น

มหาเศรษฐีเค้ามีวิธีคิดที่แตกต่างจากคนทั่วๆ ไปอย่ างไร ทำไมถึงรวยขึ้น

พวกเขารู้อะไรที่เราไม่รู้หรือทำอะไรที่เราไม่ได้ทำบ้าง ไปไขข้อสงสัยกันค่ะ

1. คนรวยรู้ว่าตัวเองเก่งหรือถนัดด้านไหน

คนรวยยิ่งรวยมากขึ้น เพราะเขารู้จักความสามารถและทักษะของตนเอง

ที่ทำได้ดี จนกลายเป็นผู้เชี่ ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เพราะคนเรา

ไม่จำเป็นต้องเก่งไปทุกอย่ าง เพียงแค่เก่งให้สุดไปด้านใดด้านหนึ่ง

ก็เป็นคนที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีได้

2. คนรวยเห็นความสำคัญของต้นทุนทางความรู้

คนรวยส่วนใหญ่เป็นนักพัฒนาตนเอง พวกเขาจะหาความรู้และพร้อม

ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ

นอกจากนี้ คนรวยมักจะมีช่วงเวลาในการทบทวนและสรุปผลสิ่งที่ตนเองทำมา

เพื่อดูว่ากำลังเดินไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ เพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไข

สิ่งที่พลาด ข้อดีคือ ถ้าเรามีการวัดผลหรือทบทวนตัวเองอยู่เรื่อยๆ

ก็จะทำให้เราไม่หลงทางจากเป้าหมายที่วางไว้นั่นเอง

3. อาชีพทำให้อยู่รอด แต่ธุรกิจทำให้มั่งคั่ง

แน่นอนว่าการมีอาชีพเป็นจุดเริ่มต้นของการมีเงิน สร้างเนื้อสร้างตัว

แต่การมีอาชีพเพียงอย่างเดียวเราทำให้เราอยู่ได้แค่เพื่อใช้จ่าย

ในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่หนทางสู่ความร่ำรวยคือการเริ่มต้นมาจาก

การทำธุรกิจหรือมีกิจการที่เป็นของตนเอง

4. การประหยัดเงินอย่างเดียวไม่ทำให้รวย

ความจริงที่ว่าการประหยัดไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดของคนรวย การหารายได้เพิ่ม

คือหนทางสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริง เพราะการประหยัดเงินมีขีดจำกัด

แต่การหารายได้เพิ่มไม่มีขี ดจำกัด แต่ก็ไม่ใช่ว่าให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะ

เพราะถ้าอย ากรวยเราต้องรู้จักวางแผนทางการเงินด้วย

5. คนรวยชอบการล ง ทุ น

คนรวยยิ่งรวยมากขึ้น เพราะพวกเขารู้จักนำเงินไปลงทุน

เพื่อผลตอบแทนให้เติบโตมากขึ้นสิ่งคนรวยมักทำ คือการใช้เงินทำงาน

โดยการ ซื้อหน่วยลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์หรือซื้อทรัพย์สินแล้ว

ให้ทรัพย์สินทำงานหนักแทนตนเอง ไม่ว่าจะลงทุน ระยะสั้น ระยะยาว

ก็เป็นวิธีสร้างรายได้ให้มากขึ้นที่ดีกว่าการเก็บเงินออมไว้นิ่งๆ ในบัญชีค่ะ

อีกสิ่งสำคัญ..ในวิธีคิดของคนรวยที่นอกจากตัวเงินก็คือ เวลาเลือกงาน

คนรวยจะคิดเสมอว่าการทำงานงานนี้แล้วจะได้อะไร อาจหมายถึงประสบการณ์

โอกาส หรือทักษะบางอย่ างที่สามารถนำไปต่อยอดอาชีพหรือธุรกิจ

ที่จะทำให้คนรวย รวยขึ้นได้ ดังนั้น คนรวยจึง “เลือก” ทำงานเพื่อ “สร้างโอกาส”

มากกว่าเพื่อตัวเงิน จากความจริงทั้ง 5 ที่กล่าวมาคนธรรมดาทั่วไปที่อย ากจะร่ำรวย

ก็สามารถทำได้เช่นกัน อาจจะลองเริ่มต้นทีละข้อๆ ปรับเปลี่ยนทีละนิด

ให้มีนิสัยแบบคนรวย ไม่แน่ว่าอนาคตคุณอาจจะกลายเป็นคนร่ำรวยและมั่งคั่ง

โดยไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะ พื้นฐานสำคัญที่สร้างให้คนๆ นึงรวยขึ้นมาได้ในขณะที่

คนทั่วไปทำไม่ได้ ก็เพราะมีบุคลิกนิสั ยที่ส่งเสริมต่อการทำธุรกิจ มีวิธีคิด

ตัดสินใจรับมือ และลงมือทำที่มันแตกต่างจากคนทั่วไป ผลลัพธ์เลยต่างกัน

เข้าใจแล้วก็ได้เวลาลงมือปรับเปลี่ยนวิธีคิด พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและจริงจัง.

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …