ความผิดพลาดจะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตกับ 14 นิสัยความสำเร็จ

นิสัย 14 ข้อ ของคนที่ประสบความสำเร็จ

1 : พวกเขากล้าที่จะเผชิญหน้ากับความล้มเหลว

บุคคลที่ประสบความสำเร็จรู้เสมอว่าไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายและในแต่ละครั้ง

อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ล้มเหลวมากกว่าสำเร็จแต่พวกเขายินดีที่จะเรียนรู้จาก

ความผิดพลาดดังกล่าวเพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ขณะที่คน

ส่วนใหญ่ยอมแพ้บุคคลที่ประสบความสำเร็จจะพย าย า มต่อไป

2 : พวกเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะอยู่หรือเมื่อไหร่ควรจะไป

บุคคลที่ประสบความสำเร็จจะรู้จังหวะชีวิตว่าเวลาควรเปลี่ยนงาน เวลาไหนควร

ก่อตั้งบริษัทหรือแม้กระทั่งถอยทัพพับโปรเจ็คท์ต่างๆ พวกเขาจับจังหวะและ

กล้าตัดสินใจในโจทย์ย ากท่ามกลางแรงกดดันต่างๆได้เป็นอย่ างดี

3 : พวกเขาทำให้มากกว่าที่ร้องขอ

บุคคลที่ประสบความสำเร็จจะมองลักษณะงานที่ตัวเองรับผิดชอบเป็นเพียงจุดเริ่มต้น

หลังจากที่พวกเขาทำงานพื้นฐานของตัวเองสำเร็จแล้วพวกเขามักจะต่อยอดทำสิ่ง

ที่ท้าทายความสามารถเพิ่มไปอีกรวมถึงในการทำงานเป็นทีมพวกเขาอาสาที่จะ

ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อย ากทำอีกด้วย

4 : พวกเขาสร้างโชคขึ้นมาด้วยตนเอง

บุคคลที่ประสบความสำเร็จเชื่อว่าความโชคดีมักมาจากการลงแรงทำงานหนักและ

การวางหมากให้ถูกจุด พวกเขาไม่รอโชคเข้าข้างแบบลมๆแล้งๆแต่จะทำสิ่งที่ไป

สู่จุดที่ดีกว่าในทุกๆวันเพื่อสร้างโชคของตัวเอง

5 : พวกเขาตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจน

บุ ค ค ล ที่ประสบความสำเร็จจะตื่นมาพร้อมกับแผนการในแต่ละวันขณะคนที่ล้มเหลว

ยังสับสนอยู่ว่าจะทำอะไรต่อไป พวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถทำให้ลุล่วง

ได้โดยสอดคล้องกับจุดแข็งที่มีพร้อมประเมินสิ่งที่ควรลงแรงและพย าย ามทำโดย

หลีกเลี่ยงสิ่งที่เขาไม่ถนัด

6 : พวกเขามีความรับผิดชอบ

บุคคลที่ ประสบความสำเร็จจะทำงานให้ลุล่วงด้วยตัวเองโดยมีมุมมองที่ลึกซึ้งพร้อม

ต่อยอดสิ่งต่างๆที่มีให้ทวีคูณมากขึ้น เมื่อเกิดข้อผิดพลาดพวกเขาจะแอ่นอกรับแล้ว

ฉุกคิดทันทีว่าทำอย่ างไรที่จะไม่ผิดพลาดซ้ำสองอีก

7 : พวกเขาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

บุคคลที่ประสบความสำเร็จไม่รอที่จะได้รับผลกระทบจากเทรนด์เศรษฐกิจโลกแต่

จะทำให้ตัวเองเป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลในการขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า

8 : พวกเขารู้จักปรับตัวให้เข้ากับความต้องการในตลาด

คนที่ประสบความสำเร็จจะปรับเปลี่ยน แบรนด์ ตัวเองให้สอดคล้องกับกระแสตลาดโลก

พวกเขารู้ดีว่าการเพิกเฉยต่อเทรนด์ จะทำให้คุณถูกทิ้งอยู่เบื้องหลังดังนั้นเขาจะมา

พร้อมกับไอเดียและไม่หยุดที่จะพัฒนาพัฒนาสกิลใหม่ๆ

9 : พวกเขาสามารถเล่าเรื่องของตัวเองได้อย่ างมีประสิทธิภาพ

ถ้าคุณถามพวกเขาว่าทำได้ยังไง พวกเขาจะอธิบายวิธีการออกมาได้อย่ างกระชับและ

เข้าใจง่ายพวกเขารู้ดีว่าตัวเองเป็นใคร และสามารถทำให้คุณเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่

เขาทำลงไปได้ด้วยท่าทีที่องอาจ มาดมั่น และน่าดึงดูด

10 : พวกเขามักถามถูกคน

บุคคลที่ประสบความสำเร็จมักไม่กลัวที่จะโทรหรืออีเมลหาคนที่สามารถตอบคำถาม

ของพวกเขาได้ดีที่สุดพร้อมกันนั้นเขายังเตรียมประเด็นคำถามมาอย่ างดีในทาง

กลับกันพวกเขาก็ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยการเป็นผู้ไขปัญหาที่ดีที่สุดเช่นกัน

11 : พวกเขาเรียนรู้ตลอดชีวิต

บางคนคิดว่าพอจบวิทย าลัยแล้วเราจะเลิกเป็นนักเรียนไปโดยปริย ายแต่ผู้ที่ประสบ

ความสำเร็จจะคิดต่าง ว่าตัวเองเปรียบเสมือนนักเรียนตลอดเวลาพวกเขาจะเรียนรู้

ไม่จบสิ้นและไม่กลัวที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆถึงแม้ว่าจะผิดพลาดก็ตาม

12 : พวกเขารู้ว่าตนเองเป็นใคร และรู้ว่าที่ไหนเป็นที่ที่ใช่ของพวกเขา

บุคคลที่ประสบความสำเร็จสามารถผลักดันตัวเอง พวกเขามีมุมมองและตั้งเป้าภารกิจ

ในการนำสิ่งที่ต้องการเข้ามาในชีวิต พร้อมกันนั้นพวกเขาจะไม่เสียเวลาทำสิ่งที่ไม่ใช่

หรือสิ่งที่เขาไม่ถนัด รวมถึงสิ่งที่เขาทำแล้วไม่สนุกกับมัน

13 : พวกเขาตื่นเต้นกับประสบการณ์ชีวิตมากกว่าอำนาจทางการเงิน

ค น ที่ ประสบความสำเร็จไม่ค่อยแคร์เรื่องวิธีลัดที่ทำให้พวกเขารวยเร็วๆแต่จะโฟกัสไปที่

ความมั่นคงในหน้าที่การงาน การเสี่ยง และพลังความคิดสร้างสรรค์พวกเขาจะมีความสุข

ในหาประสบการณ์ระหว่างทางแม้ว่าจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นแค่ไหนก็ตามเ พ ร า ะว่ามองว่า

มันเป็นหนึ่งในความหมายของชีวิต

14 : พวกเขาเป็นผู้สร้าง

ขณะที่คนส่วนใหญ่ยังคง อ่ า น อีเมล ดูทีวี ฟังพ็อดคาสท์ คนที่ประสบผลสำเร็จจะสร้าง

เครื่องมือนำเสนอไอเดียต่างๆ ต่อเนื่อง พวกเขาเป็นผู้นำในการสร้างปัจจัยที่คนทั้งโลก

ต้องการแทนที่จะเป็นผู้บริโภค ณ ปลายทาง

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …