ความรักที่ดีนั้น… จะถูกค้นพบโดยที่เราไม่ต้องพยายาม

วันหนึ่งเราจะรู้ว่า..

ความรักที่ดี จะ ถูก พบโดยไม่ต้องพยายาม

ไม่ ยั ดเ ยี ยดตัวเองเข้าไปอยู่ในชีวิ ตของใคร

ไม่ฝืนดึงเขาเข้ามาทั้งที่เขาไม่อยากมา

รักที่เริ่มด้วยความพยายามมากมายมักอยู่ไม่นานเท่าไหร่

 

วันหนึ่งเราจะรู้ว่า..

ความรักที่ดี จะเปลี่ยนการแต กหั ก เป็นการ ปรับตัว

เราสามารถท ะเล าะแล้วแย กทาง เป็นเรื่องง่ายมากๆ ในสมัยนี้ ทุกอย่างฉา บฉว ยไปหมด

จะมีกี่คนที่เต็มใจปรับปรุงแก้ตัวเองเพื่ออยู่กับคนๆ เดิม

วันหนึ่งเราจะรู้ว่า..

ความรักที่ดีจะ ทำ ล า ย ประตูของโล กส่วนตั วลงอย่างง่ายดาย

หากใครสักคนอยากให้เราเข้าไป เขาจะเป็นคนยื่ นกุ ญแจมาให้เอง

วันหนึ่งเราจะรู้ว่า..ความรักที่ดี ไม่จำเป็นต้องอยู่กับคนหน้าตาดี

โลกไม่ได้สร้างคนส วยห ล่อมาเพื่อเห็นอกเห็นใจคนอื่น

โลกไม่ได้สร้างคนที่อ่อนโยนต่อคนอื่นให้สวยหล่อเสมอไป

วันหนึ่งเราจะรู้ว่า..

ความรักที่ดี คือ​ การร่วมทั้ งทุ กข์และสุข วันที่สุข เราจับมือกันได้

วันที่ทุกข์ เราต้องจับมือกันให้แน่นกว่าเดิม

สิ่งพิเศ ษที่เรียกว่าความรัก เยีย วยาทุกอย่างได้เสมอ


หากวันหนึ่ง คุณได้พบกับ คนที่รักคุณ โดยที่เขาไม่ต้องพยายามฝื นอะไร

คนที่เขาเต็มใจ เข้ามาเรียนรู้ โลกส่วนตัวของคุณ

ต่อให้เขาจะไม่ได้สวย ไม่ได้หล่อไม่ได้ดึงดูดอะไร แต่เขาอยู่กับคุณเสมอ

แม้ในวันที่มีเรื่องไม่เข้าใจและเขาทำให้ทุกๆ ช่วงเวลาของคุณสวยงาม

หากวันนี้คุณพบคนนั้นแล้ว รักษาเขาไว้ให้ดีๆ

” ยินดีด้วยนะ คุณเจอความรักที่ดีที่สุดแล้ว “

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …