ความโหดร้ายและจิตใจดีในตัวคุณมีเท่าไร – แว๊บแรกคุณเห็นอะไรในรูปภาพ

แว๊บแรกที่รูปภาพนี้ได้ผ่านสายตาของคุณ คุณมองเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งแรก

บ่งบอกว่าดัชนี “จิตใจโหดร้า ย” และ “จิตใจดี” ในตัวของคุณมีมากน้อยแค่ไหน

1. สระน้ำ

2. แมลงปอ

3. ดวงตา

4. ปลา

เลื่อนลงมาดูเฉลยเลย

.

.

.

มองเห็น :: สระน้ำ

จิตใจดี 40%,ความชั่วร้า ย 30%,ความลังเล 15%,ความ บ้ า ค ลั่ ง 15%

คนที่เลือกข้อนี้มีดัชนีจิตใจดีสูง และดัชนีความลังเล กับความ บ้ า ค ลั่ งต่ำ คนกลุ่มนี้ส่วนมากจะเต็มใจเสียสละ

เพื่อผู้อื่น แม้ว่าหลายครั้งมักมีจะลังเล แต่เมื่อผ่านการคิดใคร่ครวญภายในใจแล้ว เพื่อความรักและสิ่งที่ให้ความสนใจ

ก็จะทุ่มสุดตัวอย่างไม่คิดชีวิต คนกลุ่มนี้มีอารมณ์หลากหลาย แพทย์และผู้พลีชีพหลายคนมักจะมีลักษณะเช่นนี้

มองเห็น :: แมลงปอ

จิตใจดี 30%,ความชั่วร้า ย 30%,ความลังเล 25%,ความ บ้ า ค ลั่ ง 15%

ดัชนีจิตใจดีกลับความชั่วร้ายของคุณเท่ากัน ความ บ้ า ค ลั่ งของคุณไม่มาก คนกลุ่มนี้จะมีความเป็นผู้ใหญ่

และรอบคอบมากกว่ากลุ่มอื่น เข้าใจสิ่งต่างๆ เป็นอย่างดี สามารถเข้าใจอะไรได้เร็วกว่าคนอื่น ไม่มีการแบ่งแยก

ระหว่างความดีและความชั่วร้ายในโลกอย่างชัดเจน เราทุกคนล้วนมีช่วงเวลาที่ยากลำบาก

คนกลุ่มนี้มีความเห็นอกเห็นใจและความเป็นตัวของตนเองสูง เป็นคนที่ไว้ใจได้ในสายตาผู้หลักผู้ใหญ่

แต่มันเป็นเครื่องมือของคนอื่นได้ง่าย ดังนั้นควรระมัดระวังเป็นพิเศษ นักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่หลายคนก็มีลักษณะนิสัยเช่นนี้

มองเห็น :: ดวงตา

จิตใจดี 25%,ความชั่วร้า ย 15%,ความลังเล 15%,ความ บ้ า ค ลั่ ง 50%

คุณเป็นผู้ที่มีสัดส่วนของความ บ้ า ค ลั่ ง สูง ส่วนอื่นมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่คนประเภทนี้มีจิตวิญญาณแห่งการปฏิวัติ

รักความยุติธรรม มีความกล้าหาญ มีความแข็งแกร่งในด้านความคิดสร้างสรรค์ และต้องทำภารกิจให้ประสบความสำเร็จ

การอยู่กับคนแบบนี้จะทำให้คุณเต็มไปด้วยพลังงานและความสดใหม่ กล้าที่จะเล่นและกล้าเสี่ยง

เป็นคนที่มักสร้างความประหลาดให้คนอื่นเสมอ นักผจญภัยผู้ยิ่งใหญ่หลายคนในประวัติศาสตร์ก็มีลักษณะนิสัยเช่นนี้

มองเห็น :: ปลา

จิตใจดี 5%,ความชั่วร้า ย 70%,ความลังเล 5%,ความ บ้ า ค ลั่ ง 20%

คุณเป็นผู้ที่มีสัดส่วนของความ บ้ า ค ลั่ ง สูง และมีความลังเลใจต่ำ มีค่าดัชนีการแก้แค้นมาก และมีความเป็นมืออาชีพที่แกร่ง

คนประเภทนี้ใหญ่มีความสุดขีดมาก หากใช้ผิดที่ผิดทางก็อาจกลายเป็น “คนร้าย”ที่คุณนึกไม่ถึงได้เลย

หากนำมาใช้ในทางที่ถูกต้องเหมาะสมก็อาจจะกลายเป็น กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความสามารถมาก เพราะเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานกับกษัตริย์

หรือผู้นำที่รู้จักกันดีในหลายชั่วอายุคนมักมีคุณลักษณะเช่นนี้

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ทายนิสัย ทายใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …