คำว่าเพื่อนแท้เขาจะอยู่กับคุณเสมอและการมีเพื่อนน้อยแต่ว่าจริงใจนั้นโชคดี

4 วิธี ดูให้ออก ว่าใครมิตรแท้ ใครหวังผล

เราก็มีเพื่อนมากมาย แต่ว่านะ คำว่า“เพื่อน”นั้นเขาไม่ได้ดูกันที่ “ปริม า ณ” เขา ดูที่คุณภาพไม่ใช่ว่าบอกว่าแต่มี

เพื่อนเยอะ พอมีปัญหามา พึ่งอะไรไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่า นิสัยแบบใดที่เป็นเพื่อนแท้ และแบบไหน

ที่แค่แกล้ งทำ

การสังเกตเพื่อนแท้ 4 ประเภท

1 : เพื่อนร่วมทุ กข์ร่วมสุข มีน้ำใจและซื่อสัตย์กับเรา ไม่เผ ยความลั บเรา ให้ใครรู้

2 : เพื่อนที่คอยหวังดี ที่คอยเตือนเรา ไม่ให้เราทำผิ ด คอยแนะนำแต่สิ่งดีๆ

3 : เพื่อนที่คอยช่วย เวลาที่เราต้องการ ไม่เคยหายไป ในย ามที่เราไร้ที่พึ่ง

4 : เพื่อนที่รักคุณ เขาจะคอยอยู่ข้างเรา ทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่นินท าเรา

การสังเกตเพื่อนเที ย ม มี 4 ประเภท

1 : เพื่อนที่เป็นคนพ าล ชวนทำให้ชีวิตแ ย่ลงไปเรื่อยๆ ไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์คบต่อไป มันก็เสียเวลาเปล่า

เขาไม่เคยพาทำอะไรที่ดีๆ ต่อชีวิตเราเลย

2 : เพื่อนที่ชอบปอ ก ล อ ก เอาเปรียบคนอื่น เวลาเราต้องการความช่ วยเหลือ บอกไม่ว่างตลอด

3 : เพื่อนดีแต่พูด พูดเก่งอย่ างเดียว ไม่ได้จะช่วยเราจริงๆดีแต่พูดให้ความหวังไปวันๆ ไม่มีความจริงใจ คบก็

เพื่อหวังอะไรบางอย่ าง

4 : เพื่อนที่ชอบประจ บ เห็นดีเห็นงามไปซะทุกเรื่อง ไม่เคยคิดอย ากจะแนะนำเราในสิ่งที่ดีรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งนั้น

ไม่ดี ก็ยังแนะนำเรา ลับหลังก็เอาไป นิ น ท าให้คนนั้นคนนี้ฟัง

การมีเพื่อนน้อย แต่ว่าจริงใจ แม้จะมีไม่มากก็ช่างปะไร เ พ ร า ะคำว่าเพื่อน ไม่ได้ดูจาก “ปริมาณ”คำว่าเพื่อนแท้

เขาจะอยู่กับคุณเสมอ ทุกที่คุณลำบากเขาจะคอยอยู่ข้างคุณ เสียสละมอบสิ่งดีๆ ให้คุณเสมอเ พ ร า ะเพื่อนมาก

หรือน้อยนั้นไม่สำคัญ แต่มันาำคุณตรงที่ “เพื่อนแท้” หรือ “เพื่อนปล อ ม”และเมื่อเจอเพื่อนที่ดีแบบนี้ ก็จงเก็บ

รักษ าไว้ให้ดี เมื่อคุณอายุมากขึ้นคุณจะไม่ได้เหลือเพื่อนน้อยลง แต่คุณจะชัดเจนขึ้นว่า ใครที่เป็นเพื่อนคุณ

จริงๆ หลายคนเข้ามาเพื่อหาประโยชน์มีไม่กี่คนหรอกที่คบเราอย่ างจริงใจ มีความสุขเมื่อเราประสบความ

สำเร็จ เพื่อนแบบนี้ มีแต่ทำให้ชีวิตเจริญไปข้างหน้า

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …