คุณเสียเงินไปกับเรื่องอะไรบ้าง 6 วิธีใช้ในการเคียร์หนี้ที่ยืมมา

6 วิธีใช้ในการเคียร์หนี้ ที่ได้หยิบยืมมาด้วยความจำเป็น “ยืมได้ต้องคืนเป็น”

การมีหนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิต การที่คุณหยิบยืมเงินจากผู้อื่นนั่นเท่ากับว่าคุณ

ได้รับโอกาสต่อลมหายใจออกไปแล้ว ที่สำคัญเมื่อตัวเองได้รับความช่วยเหลือก็จง

อย่ าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นและพย ามย ามใช้คืนดังนี้

1 : ถ้าบริหารแล้วยังไม่พอก็ต้องหารายได้เพิ่ม

สำนวน ที่ยังคงเป็นจริงเสมอคือประโยคที่ว่า “หาให้มากกว่าใช้” ถ้าคุณบริหารทุกอย่ าง

แ ล้ ว ยั ง ไม่เป็นไปตามเป้า คุณก็ควรจะหารายได้เพิ่มเติมครับ สำรวจว่าคุณมีศักยภาพ

อะไรหรือถนัดอะไรและมันพอจะเอามาเป็นวิธีหารายได้เพิ่มเติมได้หรือไม่แล้วจงลงมือ

ทำเสียเอาเวลาที่มานั่งเครียดนั่งกุมขมับมาหาเงินเพิ่มดีกว่าครับ

2 : ปรับพฤติกรรมสิ้นคิดบางอย่ างลง

ถ้าแม้คุณจะมีบัญชีรายรับรายจ่าย หรือคุณจะรู้และเข้าใจความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต

แต่ถ้าคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองมันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วคุณ

ก็ ไ ม่ อาจหลุดพ้นจากวังวนนั้นแน่นอน จำไว้ว่าการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คุณต้อง

อาศัยความอดทนและความตั้งใจอย่ างมาก

3 : สำรวจข้อผิดพลาดในอดีตของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่

ก่อนจะใช้หนี้ได้ คุณต้องเข้าใจเสียก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง คุณจะได้เข้าไป

แก้ไขอย่ างตรงจุด ถ้าคุณไม่สำรวจความผิดพลาดในอดีตเชื่อเถอะว่าในไม่ช้าวังวน

เดิมๆจะกลับมาหาคุณอย่ างแน่นอน

4 : บริหารเงินที่เหลือจากการตัดรายจ่ายนั้นอย่ างมีประสิทธิภาพ

จ ริ ง ๆ แล้วมันไม่ใช่แค่การบริหารเงินที่เหลือจากการจัดการรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนั้น

อย่ างเดียวคุณควรจะวางแผนการเงินตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ เงินที่ได้เพิ่มมานั้น คุณควร

จะวางแผนดีๆว่าแต่ละส่วนคุณจะจัดการอย่ างไรส่วนไหนเก็บส่วนไหนกันไว้ใช้หนี้

คุณต้องแบ่งแต่ละส่วนให้ชัดเจนครับ

5 : พูดคุยให้ชัดเจนถึงเหตุผลที่เราต้องหยิบยืมเงินเพื่อน ยืมเงินญาติ

ก า ร จะขอความช่วยเหลือจากใครสักคน สิ่งแรกคือคุณต้องชัดเจน อย่ าอมพะนำ

ไม่พูดความจริงคนที่จะช่วยเหลือจึงจะทราบสถานการณ์และความจำเป็นของคุณ

โดยละเอียดและควรกำหนดเวลาใช้คืนให้ชัดเจนว่าคุณพร้อมใช้คืนเมื่อไหร่ และ

ที่สำคัญเมื่อได้รับความช่วยเหลือมาแล้ว อย่ าได้หายหน้าหายตาไปเชียวแม้จะ

ยังไม่ถึงกำหนดชำระก็จงติดต่อกับเพื่อนเพื่อแสดงความจริงใจตลอดเวลา

หากคุณยังติดขัดอะไรอยู่จงบอกเหตุผลกับเพื่อนหรือญาติเสมอ การหายเข้ากลีบ

เมฆคุณกำลังทำลายตัวเองและความน่าเชื่อถือของตัวเองอย่ างน่าอดสูที่สุด

6 : ทำบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อเปรียบเทียบสมดุลของรายได้และรายจ่าย

จริง ๆ สิ่งนี้เป็นหัวข้อคลาสสิคที่สุดสำหรับการสร้างวินัยทางการเงิน เ พ ร า ะมันจะ

บ อกคุณเลยว่าในแต่ละเดือนคุณมีรายได้เข้ามาเท่าไรและคุณเสียเงินไปกับเรื่อง

อะไรบ้าง คุณจะได้เข้าไปจัดการกับรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …