จงใช้ชีวิตให้เป็นของขวัญ ไม่ใช่ใช้มันโทษตัวเองแล้วจะโคตรมีความสุข

กฎ 5 ข้อของชีวิต คนโคตรมีความสุข

1 : Carelessness (ไม่ใส่ใจ)

ไม่แคร์อะไรที่ไม่จำเป็น คนจะมองเรายังไง จะคิดว่าเราเป็นยังไง

จะ พู ด ถึ งเรายังไงจะวิจารณ์การใช้ชีวิตของเรายังไง ไม่จำเป็น

ต้องแคร์เ พ ร า ะชีวิตเป็นของเราชีวิตที่สั้นเกินกว่า เราจะไม่ทำ

อะไรที่มีความสุข จำไว้… จงใช้ชีวิตให้เป็นของขวัญ ไม่ใช่ใช้

มันลงโทษตัวเอง

2 : Let it go (ปล่อยมันไป)

อะ ไ รผ่านแล้ว ก็ให้ผ่านไป อย่ าจมปลักกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว

จ บ ไปแล้วทิ้งเป็นอดีตไปเลย เราต้องอยู่กับปัจจุบัน จะได้ทำ

อนาคตของเราให้ดีที่สุดเ พ ร า ะทุกวินาทีที่เราจมอยู่กับอดีต

เราก็แค่หายใจ แต่เราไม่ได้ใช้ชีวิต

3 : Get a move on (ก้าวต่อไป)

ก้าวต่อไปข้างหน้า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะผิดหวัง จะเจ็บปวด

จะสูญเสียเราต้องก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้เลยทันที ไม่มาเสีย

เวลาคร่ำครวญ ไม่แคร์อะไรทั้งนั้นมุ่งไปที่สิ่งที่เราต้องการใน

ชีวิต ต้องไม่มีอะไรหยุด หรือขวางหน้าเราได้

4 : Follow your heart (ทำตามหัวใจของคุณ)

ทำ ต า มหัวใจเรียกร้อง อย ากเป็นแบบไหน “เป็น” อย ากไป

ที่ไหน “ไป” อย ากทำอะไร “ทำ”ไม่มีใครบอกว่าง่าย ที่จะทำ

ทุ ก อย่ างที่เราต้องการ แต่จุดเริ่มต้นคือตัดสินใจ เรามีอิสระ

ไม่ มี อะไรกักขังเราได้ นอกจากเงื่อนไข และขีดจำกัดที่เรา

สร้างให้ตัวเอง

5 : Think positive (คิดบวก)

เ ชื่ อ ม โ ย งทุกอย่ างกับความคิดบวก ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เอ าความคิดบวกมาเชื่อมโยงได้หาเหตุผลที่ทำให้เราขอบคุณ

ที่มันเกิดขึ้น มองให้ทะลุถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะเรียนรู้จากมันได้

อย่ าเอาแต่เชื่อมโยงกับความคิด ล บ จะทำให้เราตาบอดต่อ

ความสวยงามของชีวิต

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …