จงไตร่ตรองและติดสินใจกันให้ถี่ถ้วน…คนสองคน…คุณเท่านั้นที่รู้

เราไปกันไม่ได้ ฝืนไปทำไม ปล่อยมือกันยังจะดีกว่า

รักนั้นคือการเรียนรู้ แรกๆ รักอาจจะหอมหวา น พอเวลาผ่านไปเราจะได้รู้ตัวตนของอีกฝ่ายมากขึ้น ฉะนั้น

ถ้าคู่ไหนรับตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่ายได้ก็ย่อมประคองรักให้ยืนย าวได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับทั้ง 2 คน

จะเข้าใจได้เหตุผลที่ว่า “เข้ากันไม่ได้” มันไม่ใช่เรื่องผิด แต่อาจเป็นเรื่องดีถ้าเรารู้ตัวเร็ว และจะได้

หาทางแก้ไขสิ่งนั้น

1 : คุยกันไม่รู้เรื่อง

ความคิดไม่ตรงกัน ถ้าเป็นบางเรื่อง ที่คู่รักอาจไม่เข้าใจกัน บ้างก็คงยอมกันได้ แต่ถ้าส่วนมากแล้วพวกคุณ

ไม่เข้าใจกันเลย และแน่นอนว่าต้องนำพามาซึ่งการทะเลา ะเ พ ร า ะอย ากเอาชนะมันไม่ใช่สิ่งที่คนรักกัน

เขาทำกันหรอกนะ จงทบทวนดูว่าเราและเขามีเรื่องใด ที่ไม่ตรงกันบ้าง ถ้าเป็นส่วนใหญ่ที่เข้ากันไม่ได้

อนาคตคงไม่ต้องเอ่ยถึง

2 : มองไม่เห็นอนาคตของสองเรา

นอกจากชีวิต จะจมลงแล้ว เรื่องอื่นๆ ก็ตามมาหรืออาจจะไม่มีปัญหากัน แต่ชีวิตนั้นย่ำอยู่กับที่จนบางครั้งก็

ต้องกลับมานั่งทบทวนว่า เรื่องราวระหว่างเรา 2 คน จะเป็นไปในทางใดถ้าฝ่ายชายยังไม่พร้อมที่จะสร้าง

ค ร อ บ ค รั ว โ ดยที่ฝ่ายหญิงเริ่มมองหาอนาคตแล้ว หรือฝ่ายหญิงเองยังคงยึดติดกับสังคมแบบเดิม ๆ

ไม่พร้อมที่จะเก็บเงินและนี่อาจจะเป็นสิ่งที่บอกว่าถ้าเราไม่แก้ไขหรือตกลงกันสุดท้ายก็คงไปกันไม่ได้

3 : คบกันแล้ว ต้องแส ร้ ง เหมือนว่าเป็นอีกคน

เช่นนี้ เขาอาจจะประทับใจคุณจริง แต่คงเป็นความรัก ที่ไม่ใช่ระยะย าวแน่นอน ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนตัวเอง

เป็นคนอื่นได้ตลอดการเป็นตัวของตัวเองดีแล้ว ทางที่ดีถ้าเกิดปัญหานี้ ให้ปรับตัวเข้าหากัน คุณจะรู้สึกว่า

การรักกันนั้นไม่จำเป็นต้องแส ร้ ง รักกันอย่ างที่ ทั้ง 2 ฝ่ายเป็น แบบนี้ดีแล้ว ในระยะย าว

4 : รู้สึกว่าไลฟ์สไ ตล์เราต่างกัน

ค น เ ร าย่อมมีความชอบต่างกัน อาจจะคล้ายกันบ้าง แต่แน่นอนไม่ทั้งหมดหรอก บางคนชอบฟังเพลงลูกทุ่ง

อีกคนชอบเพลงสากลแล้วเรื่องอื่นๆล่ะ จะเข้ากันได้มากแค่ไหน บางคนชอบเข้าสังคม แต่อีกคนชอบอยู่บ้าน

ค น จ ะ รั ก กันได้ต้องเกิดจากความชอบไปในแน วทางเดี ยวกัน แน่นอนเมื่อแรกคบคุณอาจจะทนได้เรื่อง

ความต่างได้ แต่พอนานเข้า มันอาจจะไม่เป็นอย่ างนั้น และมันก็เป็นเหตุ ที่ทำให้คุณไปด้วยกันไม่ได้แล้ว

5 : คบกัน แต่ไม่รู้ใจกัน

เมื่อคนรักกัน 2 คน เราอาจจะใช้คำว่าคนรู้ใจก็ได้ เรารักกันคบหากันต้องเป็นคนที่พิเศ ษ กว่าคนอื่นคือรู้จัก

ฉะนั้น ถ้าคบกันแล้ว แต่เขาหรือเราไม่รู้ใจว่าอีกฝ่ายต้องการอะไร ชอบอะไร นิสั ยใจคอเป็นยังไงปัญหา

ก็จะตามมา สื่อถึงสัญญาณไม่ดีเท่าไรนัก

6 : รู้สึกเครีย ด อึดอัดใจ

ว่ากันว่า คนสองคนจะรักกันได้ ต้องมีบางอย่ างที่ดึงดู ดซึ่งกันและกัน แต่พอนานไปรู้สึกได้ว่าเราอึ ดอั ด

ที่อย ากจะพูด อย ากจะบอกอะไรเขาไป แต่ก็กลั วที่จะต้องทะ เล าะกันมีหลายอย่ างที่ไม่สามารถเข้า

กันได้ จนกล ายเป็นความเค รียด สุดท้ายความรักอาจจะเริ่มน้อยลง ไปเรื่อยๆ

7 : คบกันแล้ว มีชีวิตที่ดิ่งลง

คนเราเมื่อรักกัน ควรเป็น คู่สร้างคู่สม มากกว่าการเป็น “คู่กร ร ม” ถ้าคุณรู้สึกว่าความรักของคุณ ทำให้ชีวิต

แ ย่ลง ไม่ว่าจะเรื่องเงินทองที่มีอยู่เริ่ม หายไปเหตุอาจจะเกิดจากการไม่วางแผนการเงินให้ดี จนเราเอง

ต้องเดื อ ด ร้อนไปด้วย แม้แต่เรื่องอื่นๆ เช่น มีแฟ น แต่สังคม เพื่อนห ายหรือติดแ ฟนมากไป จนเรา

แ ย่ลง แบบนี้ควรต้องห่างกันดูบ้างแล้วนะ

8 : ไม่ให้เกีย รติกัน

ความรัก เป็นเรื่องของคน 2 คน ต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อความสัมพัน ธ์ที่ย าวนาน แต่ถ้าคนรัก

ของคุณตอนนี้ไม่ให้เกีย รติกันเลยทั้งตัวเรา ครอบครัว เพื่อนฝูง เวลาทะเล าะกันทีไร อ้างอิงถึงบุพการี

ว่าเราเสี ย ๆ หายๆ แบบนี้คงไปกันไม่ได้

9 : คุณหรือเธอ รู้สึกไม่ไว้วางใจ คนรักมากนัก

แน่นอนการไว้วางใจ เป็นเรื่องสำคัญ เมื่อมีรัก การไว้ใจย่อมตามมา แม้ว่าอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ต้องเป็นส่วนมาก

เช่น เรามีปัญหา เราเองกล้าที่จะเล่าปัญหาเหล่านี้ ให้เค้าฟังเพื่อหาทาง ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน แต่ถ้าเรา

เลือกที่จะบอกเพื่อนมากกว่าคนรัก แสดงว่าเราไม่ได้มั่นใจ ในตัวคนรักมากเท่าไร คงเ พ ร า ะเขาต้องมี

บางอย่ างที่ทำให้เรายังไม่มั่นใจไงล่ะ

10 : รับรู้ได้เองโดย สัญชาตญาณ

ตัวเราเองนี่แหละ รับรู้ได้ว่าเขาหรือเธอ คือคนที่ไม่ใช่สำหรับเราจริงๆ จะฝืนคบกันไปมันก็คงเสียเวลา กันทั้ง 2 ฝ่าย

แม้ว่าเหตุผลอาจจะไม่เกี่ยว กับมือที่ 3 แต่ด้วยการที่คบมาสัก ระยะเรารับรู้ได้เอง ก็ควรต้องปล่อยมือ และถอย

ออกไปดีกว่า แต่ก็อย่ าใช้เพียงอารมณ์ตัดสินใจ ต้องใช้ความรู้สึกและเหตุผลหลายอย่ างด้วย จงไตร่ตรอง

ให้ถี่ถ้วนและติดสินใจเอง เรื่องของคนสองคน คุณเท่านั้นที่รู้ ขอเป็นกำลังใจให้นะ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In เรื่องของความรัก
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …