จะปรับตัวอย่ างไร..เมื่อเงินเก็บเริ่มเหลือน้อยและหนี้ก็ยังต้องจ่าย

เมื่อเงินเก็บเริ่มเหลือน้อย..และหนี้ยังต้องจ่าย ควรเริ่มปรับตัวอย่ างไร เรามีคำตอบ

ปั ญ ห า เ งิ น ช็ อ ต เงินติดลบ หมุนเงินไม่ทัน ยืมเงินจากนั่น มาโปะนี่ จนทำให้เป็นหนี้ท่วมหัว

พอถึงสิ้นเดือนก็ใช้แต่หนี้ หมุนนั่นหมุนนี่ ไม่มีเงินเก็บสักทีแต่หลายๆ คนก็ไม่รู้จะทำอย่ างไรดี

เราจะนำเสนอ 6 วิธี การใช้ชีวิตหากวันใดวันหนึ่ง ชีวิตของใครหลายคนต้องประสบกับปัญหา

หมุนเงินไม่ทันเงินติดลบ ไม่พอใช้ มาดูกันว่า เราจะมีวิธีจัดการ เรื่องเหล่านี้อย่ างไรบ้าง

1 : สำรวจภาระหนี้สินที่มีอยู่

ควรแยกแบ่งประเภทหนี้สินที่มี แยกประเภทหนี้ จำนวนหนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ต้องชำระ อัตราขั้นต่ำ

ที่ต้องชำระ จากนั้นให้คำนวณยอดหนี้ทั้งหมดคำนวณรายได้ทั้งหมดเรียงลำดับยอดหนี้ที่สำคัญ

จากมากไปหาน้อย

2 : ตั้งสติเอาไว้ก่อน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง หยุดก่อหนี้ หยุดสร้างหนี้เพิ่มไม่ว่าจะต้องลำบากขนาดไหน ที่

สำคัญต้องหยุดหาหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่า เ พ ร า ะจะทำให้เป็นหนี้แบบงูกินหาง ไม่รู้จักจบต้อง

อยู่ให้ได้ด้วยเงินเดือนของตัวเอง

3 : ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

อั น ดั บแรกต้องทำบันทึกรายรับ รายจ่ายของตนเองทุกวัน ในแต่ละเดือนมีรายได้จากไหนบ้าง

พ อ ใ ช้ จ่ายหรือไม่ หรือในแต่ละเดือนต้องใช้จ่ายอะไรบ้างเช่น ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าเดิน

ทาง ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่อนชำระหนี้สินค้าค่าใช้จ่ายสังสรรค์ แล้วรวมกันว่ามีค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดเท่าไหร่ ใช้เงินไปกับอะไรมากที่สุดจำเป็นหรือไม่จำเป็นต่อชีวิต ถ้าไม่จำเป็นต้องเลิก

หรือหยุดทันที

หากใครไม่เคยจดบันทึกรายรับ รายจ่าย จะทำให้ไม่รู้ว่าในแต่ละเดือนมีการใช้จ่ายอะไรบ้าง

และหมดไปกับอะไรบ้าง ดังนั้น เมื่อรู้ปัญหาแล้วว่าเงินหมดไปกับอะไร หากเป็นค่าใช้จ่าย

ฟุ่มเฟือยที่สามารถประหยัดได้ควรประหยัดอย่ างจริงจัง

4 : หนี้สำคัญจ่ายก่อน

โดยเฉพาะหนี้ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ส่วนหนี้บัตรเครดิต หรือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลให้จ่ายเท่าที่จ่ายได้

โดยเลือกจ่ายหนี้ที่มี ดอกเบี้ยสูงก่อน และติดต่อขอประนอมหนี้ขอผ่อนจ่ายในแต่ละเดือน และ

ควรติดต่อเจ้าหนี้อยู่ตลอด อย่ าคิดหนีหนี้

5 : เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาหนี้

จ่ายขั้นต่ำเพื่อรักษาบัญชีและเครดิต วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีหนี้ไม่เยอะ อาจจะมีหนี้เพียง 2-3 บัญชี

แ น ะ นำให้จ่ายขั้นต่ำ ตามใบเรียกเก็บเงิน หรือจ่ายให้มากกว่าขั้นต่ำสักเล็กน้อย ที่สำคัญต้องมี

วิ นั ย ใ น การผ่อนชำระ หากหมดภาระหนี้แล้วไม่ควรก่อหนี้ใหม่เพิ่มอีก เ พ ร า ะจะทำให้มีหนี้

ไม่หมดสิ้นมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ขายทรัพย์สินที่ขายได้ออกไปเป็นเงินสดเพื่อนำมาปิดหนี้ให้ได้

มากที่สุด หากมีหนี้สินมากให้เลือกปิดทีละรายการ ที่สามารถปิดหนี้ได้

เพื่อให้เหลือจำนวนเจ้าหนี้น้อยที่สุด เท่าที่จะทำได้ หากไม่สามารถทำได้หรือไม่มีทรัพย์สินที่

สามารถขายเพื่อปลดหนี้ได้ ก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาลในระหว่างนั้นแนะนำให้เก็บเงินให้

มากที่สุด อย่ าได้หลงระเริงกับเงินที่มีต้องเตรียมสะสมเงิน เพื่อเคลียร์หนี้สินทั้งหมด

6 : หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม

ตามหลักความจริงแล้ว เมื่อเงินหมด ก็ต้องหาเพิ่ม เหมือนน้ำในตุ่มหมดก็ต้องตักมาเพิ่ม ใครที่

เ ป็ น ห นี้ เงินติดลบ ลองสำรวจตัวเองว่ามีของอะไรขายได้ มีความสามารถอะไร หรือมองหา

อาชีพเสริมที่พอสร้างรายได้ เช่น ทำกับข้าว ทำขนมขาย หรือไม่ถ้ามีทักษะการขายก็หาซื้อ

สินค้าต่างๆ ไปขายตามตลาดนัด หรือหากมีทักษะอื่นๆ ก็ทำได้เลยครับ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …