จำ 4 ข้อนี้ให้ขึ้นใจ และทำให้เป็นนิสัย ชีวิตก็มีเงินใช้และเงินเก็บไม่ขัดสน

ทุกวันนี้ การบริหารเงินนั้น ไม่ใช่สิ่งที่บรรจุเป็นวิช าใช้สอนกันในโรงเรียนอ ย่ างแพร่หล า ย

แต่เป็นสิ่งที่ เกือบที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ และจัดการกับชีวิตของตนเองภายหลัง โดยเฉพาะในสถานการณ์

ที่เศรษฐกิจกำลังย่ำแย่ และการวางแผน การบริหารจัดการเงินนี่แหละ จะช่วยให้คุณสามารถ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ แม้ว่าเศรษฐกิจจะย่ำแย่ขนาดไหน หล า ยคนคงสงสัยว่า

คนร วยนั้นเขามีนิสัยอย่างไร ปฎิบัติตัวยังไงบ้างและเมื่อทำเป็นประจำแล้ว ชีวิตนี้มีเงินใช้ มีกิน

ในตอนแรกๆ ต้อง ใช้ความ พ ย ายามพอสมควร แต่เชื่อเถอะว่า ไม่ย ากเกินที่จะทำ เพราะเราทุกคนทำได้เสมอ

1 : แบ่งเงินไว้ออม 10 เปอร์เซน

จากร ายได้ทั้งหมด นี่แหละคือนิสั ยต่างๆ ที่ทำให้ร ว ย

แต่ถ้าใครไม่ค่อยใช้เงิน มาก ก็แบ่ งออมมากกว่า 10เปอร์เซน ก็ได้

2 : จำกั ดการใช้เงิน

ข้อนี้สำคัญควรฝึกไว้ก็คือ การจำกั ดการใช้เงิน ของแต่ละเดือน

หรืออาจจะจำกั ดว่าวันนี้ ใช้เงินได้แค่นี้ และอ ย่ าให้ในกระเป๋ามีเงิน

มากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้นะ เพื่อไม่ให้ใช้เงินฟุ่มเฟือย

เพราะถ้าลำบ ากจริงก็ยังมีเงินสำรองไว้ใช้

หากเราทำได้มันจะดีต่อตัวเธอ และครอบครัวเราแน่นอน

3 : คิดทุกครั้งก่อนใช้เงิน

เราจำเป็นต้องคิดก่อนว่า จำเป็นขนาดไหน คุ้มขนาดไหน เป็นของฟุ่มเฟือยไหม

อ ย่ าเห็นแก่ ความต้องการตัวเอง ระงับกิเลสไว้บ้าง ไม่งั้นอนาคตจะลำบากแน่

4 : อย่าหมุนเงิน สร้างหนี้ให้ตัวเองเพิ่ม

และเรานั้นต้องไม่สร้างห นี้ไม่หาเงิน จากแหล่งอื่นเพื่อมาหมุนไปเรื่อย

เพราะมันจะไม่จบ กล า ยเป็นว่าต้องดิ้ นรนไปเรื่อยๆ มาเพื่อหมุนไปตลอ ด

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …