ชายใด จริงใจ มีรักจริง พวกเขาจะมี 3 ข้อเหล่านี้

ข้อคิดสอนหญิง ชายใดมีรักจริง จะมี 3 ข้อนี้

สิ่งที่น่าเสียดาย ที่สุดในโลกใบนี้ คือการที่ผู้หญิงไม่เห็นค่าตัวเอง คิดว่า

เร าต้องยอม เพื่อให้ผู้ชายมารักยอมทำทุกอย่ าง ทั้งกายและใจ ที่นักที่

สุ ด คื อ ผู้ หญิงบางคนยอมสูญเสียจิตวิญญาณของตนเองทิ้งความรัก

ความชอบ ความใฝ่ฝันต่าง ๆ เพื่อผู้ชาย 1 คนที่ตนรัก

ซึ่งผู้ชายที่รักเราจริง จะไม่ทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวเอง จะไม่ทำให้

เราเสียเกียรติ จะไม่ลบหลู่ความเป็นผู้หญิงเรามี 3 ข้อที่บอกได้ว่าผู้ชาย

คนนั้นจริงจัง และจริงใจแค่ไหน ในการคบกับเรา นั่นคือ

1 : Profess นั่นคือ การยอมรับ

พร้อมประกาศกับโลกใบนี้ว่า เราคือแฟน คือคู่หมั้น หรือ คือภรรย า ตาม

แ ต่ ที่ ต กลงกัน ดังนั้น ชายคนไหนเก็บเราไว้ในเงามืด ไม่ยอมออกสื่อ

ไ ม่ ย อมบอกเพื่อน ขอให้คบกันแล้วเก็บเป็นความลับนั่นคือ เขาไม่รัก

เราค่ะ ไม่ต้องหาเหตุผลให้มากอย่ าหาข้ออ้างให้เขาถ้าเขาแอบเราไว้

คื อเขาไม่รักหาทางเลิกด่วนอย่ าจมชีวิตอันมีค่ากับผู้ชายที่ไม่เห็นค่า

เร า พอที่จะประกาศให้ทุกคนรู้ว่า “นี่คือผู้หญิงของฉัน” ใครรักเราจริง

เขาต้องดีใจที่ได้เป็นแฟนเราและรีบประกาศให้ทุกคนในโลกของเขา

และของเรารับรู้สิคะ ถูกต้องไหม

2 : Provide คือ การให้

ให้ความรัก ให้เวลา ให้เงิน ให้ทรัพย ากร ฯลฯ ชายที่รักเราจริงพร้อม

จะให้สิ่งที่เขาสามารถให้ได้กับเราค่ะ

3 : Protect รักจริงต้องพร้อมปกป้อง

ทั้ งร่างกาย จิตใจ เกียรติยศ ศักดิ์ศรีของเรา ผู้ชายบางคน อย่ าว่าแต่

ปกป้องเราจากคนอื่นเลยมีแต่เรานั่นล่ะ ที่ต้องปกป้องตัวเองจากเขา

อืม.. นี่คือรัก..จริงหรือเปล่า

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In เรื่องของความรัก
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …