ชีวิตการทำงานจะดีขึ้นด้วย 30 สิ่งของวัยทำงานควรต้องรู้ ก่อนจะถึงวัย 35 ปี

30 สิ่งที่วัยทำงานควรต้องรู้ ก่อนจะถึงวัย 35 ปี (แล้วชีวิตการทำงานจะดีขึ้น)

ในชีวิตการทำงาน นอกจากจะต้องกระตือรือร้นแล้ว การพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าก็เป็นสิ่งสำคัญ

ซึ่งในวันนี้เราก็มีข้อแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำ และค้นพบเพื่อพัฒนาชีวิตการทำงานให้

ลงตัวมากขึ้นก่อนถึงวัย 35 ปีจะมีอะไรบ้างนั้น เราไปติดตามกันเลย…

1 : ค้นพบคำจำกัด ความของอาชีพที่ทำอยู่เพื่อตอบข้อสงสัยของคนอื่น ได้อย่ างภูมิใจ

2 : รู้จักทักษะ และความสามารถที่มีอยู่ของตนเอง

3 : รู้จักจุดอ่อน ของตนเอง พร้อมทั้งวิธีปรับปรุง

4 : รู้จักการเจรจาต่อรองในการทำงาน ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

5 : ทำในสิ่ง ที่จะส่งผลให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง

6 : เรียนรู้จากข้อผิดพลาด เพื่อพัฒนาตนเองไปอีกก้าว

7 : ทำสิ่งที่ตั้งใจอย่ างสุดความสามารถ

8. เอาชนะอุปสรรค และความกลัวในการทำงานให้ได้

9 : ยอมรับผลตอบรับ ที่ได้กลับมาไม่ว่าจะดี หรือ ไม่ดี

10 : รู้จักตอบกลับ และให้คำแนะนำ ตักเตือนผู้อื่นอย่ างสุภาพ

11 : สร้างเครือข่ายในการทำงา นกับบุคลากรที่คุณไว้ใจ

12. เรียนรู้คำแนะนำจากที่ปรึกษา ในสายอาชีพที่ทำอยู่

13 : ระมัดระวังในการใช้สื่อออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจตามมา

14 : สร้างโปร์ไฟล์ใน LinkedIn เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานใหม่ๆ

15 : มีแฟ้มผลงานชิ้นโบว์แดงสะสมไว้

16 : รู้จักวิธีแสดงความสามารถ และจุดเด่นของตนเอง อย่ างมีชั้นเชิง

17 : รู้จักการจัดการ งานที่มีประสิทธิภาพ

18 : พัฒนาทักษะในการทำความรู้จักคนใหม่ๆ

19 : ค้นหาวิธีทำ To-Do List ที่เหมาะกับรูปแบบการทำงานของตนเอง

20 : รู้ว่าลิมิต การทำงานของตนเองอยู่ตรงไหน

21 : พักผ่อนให้เพียงพอ

22 : รู้จักวิธีจัดการความ เ ค รี ย ด ของตนเอง

23 : อย่ าจมอยู่กับความรู้สึกผิดและความผิดพลาด ในการทำงานที่เกิดขึ้นมากเกินไป

24 : มีแผนสำรองในชีวิต การทำงานเสมอ

25 : วางแผนการเงิน สำหรับช่วงเกษียณอายุของตนเอง

26 : ใช้เงินในการพัฒนา ทักษะใหม่ๆ ให้กับตนเอง

27 : ลองให้อะไรกับคนอื่นๆ บ้าง เช่นการทำงานจิตอาสา เป็นต้น

28 : อย่ าทำงาน จนละเลยสิ่งอื่นๆ

29 : อย่ าลืม เก็บออมไว้เผื่อย ามฉุกเฉิน

30 : ทำงานที่รัก แล้วคุณจะรู้สึกดี ในการตื่นไปทำงานทุกๆวัน

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …