ตื่นเช้าๆ ลองฝึก 9 อย่างนี้ คุณจะมีความสุขกับชีวิตเพิ่มมากขึ้น

การตื่นเช้ามาๆ มาทำสิ่งที่เรารักนั้นเป็นความสุขที่สุดของชีวิต และยิ่งไปกว่านั้น หากได้ลองฝึกทำ 9 อย่ างนี้ตอนเช้าๆ

คุณจะมีความสุขกับชีวิต ไปดูกันว่า 9 อย่ างที่ทำให้ชีวิตของคุณนั้นมีความสุขมีอะไรบ้าง การที่เราจะใช้ชีวิตอย่ างมีความสุขได้นั้น

เราต้องสร้างมันขึ้น มาเสียก่อน บางทีการที่เราหมั่นดูแลตัวเองอยู่เสมอ มันก็อาจจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่

พย าย ามใช้ชีวิตอย่ างมีความหวัง ให้กำลังใจตัวเองเสมอ เพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้

อย่ าลืมว่า…คนที่สามารถให้กำลังใจเราได้ดีที่สุดก็คือตัวของเราเอง ไม่ใช่คนอื่นที่ไหนเลย หากเราไม่คิดที่จะให้กำลังใจตัวเอง

ก็เหมือนว่า เราได้หมดสิ้นทุกอย่ างแล้วในชีวิต ต่อให้เราคิดจะทำอะไรมันก็ไม่มีพลังที่จะลงมือทำ

ขนาดตัวเราเองยังไม่คิดที่จะให้กำลังใจตัวเอง แล้วจะไปหวังให้คนอื่น มาให้กำลังใจเราได้อย่ างไร

1 : ฝึกเป็นคนนิ่งๆ

พูดแต่สิ่งที่ดีๆ ถ้าอะไรไม่ดี ก็อย่ าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิ ด แต่ถ้ามันไม่ดี เป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูด

เพราะการพูดหรือวิจารณ์ในทางเสียห า ยนั้น มีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำและขุ่นมัว

2 : ฝึกให้ตัวเองพ้นจากการเป็นทาสของเงิน

เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ รถยนต์ใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมัน นาฬิกาใช้อะไรอยู่ก็หัดพอใจกับมัน เสื้อผ้าใช้อะไรอยู่

ก็หัดพอใจกับมัน การที่คนเราจะเลิกเป็นทาสของเงินได้ ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อน เมื่อรู้จักพอแล้วก็ไม่ต้องหาเงินมาก

เมื่อไม่ต้องหาเงิน มาก ชีวิตก็มีโอ กาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงิน

3 : ฝึกให้ตัวเองเสียสละ

และยอมเสียเปรียบ การที่คนๆ หนึ่งยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้าง เป็นเรื่องจำเป็น ใครก็ตามที่บ้าความถูกต้อง บ้าเหตุผล

ไม่ยอมเสียเปรียบอะไรเลย ไม่ช้าคนๆ นั้นก็จะเป็นบ้าสติแต กกลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่ างแต่ไม่มีความสุข

เพราะต้องสู้รบกับคนรอบข้างเต็มไปหมด เพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่น

4 : ฝึกเป็นคนสบายๆ

อย่ าไปบ้ากับความสมบูรณ์แบบ เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง มีแต่คนโ ง่เท่านั้นที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีจริง

5 : ฝึกเข้าใจธรรมช าติ

ว่าอะไรๆ ก็ผ่ านไปเสมอ เวลามีความสุข ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่ านไป เวลามีความทุกข์ ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุกข์ก็ผ่านไป

เวลามีสถานการณ์แย่ๆ เกิดขึ้น ก็ให้รู้ทันว่าเรื่องราวเหล่านี้ มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป

6 : ฝึกไม่สะสม

การสะสมอะไรสักอย่ างนั้นเป็นภาระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ ยกเว้นความดี นอ กนั้นล้วนเป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อย

7 : ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้

จงเป็นคนธรรมดาอย่ าเป็นคนสำคัญ เวลามีอะไรเกิดขึ้น อย่ าไปให้ความสำคัญกับตัวเองมากไป

8 : ฝึกเข้าใจเรื่องของการนินทา

เราเกิดมา ก็ต้องรู้ตัวว่าเราต้องถูกนินทาแน่นอน ดังนั้น เมื่อถูกนินทา ขอให้รู้ว่าเรามาถูกทางแล้ว

แปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลก คนที่ชอบเต้นแร้งเต้นกากับคำนินทา ก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลก

9 : ฝึกอยู่กับปัจจุบัน

หากเรากำลังรู้สึกหดหู่ใจ นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอดีต หากเรากำลังรู้สึกกังวลใจ นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอนาคต

หากเรากำลังรู้สึกดีและมีความสุข นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบัน พระพุทธเจ้า ทรงแนะนำว่าให้ทำทีละอย่ าง

โฟกัสทีละงาน ความทุ ก ข์จะเข้าไม่ถึงใจเราแน่นอน

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …