ถ้าอย ากเป็นคนรวยก็ต้องคิดแบบคนรวย 10 วิธีเดินออกมาจากความจน

10 ขั้นบันไดที่ช่วยทำให้คุณ “เดินออกมาจากความจน”

ขั้นที่ 1 : เลิกอยู่อย่ างสบายแล้วออกไปตามหาความลำบากซะบ้าง

แค่ขั้นแรกก็น่าจะย ากซะแล้ว เ พ ร า ะใครหลายคนต่างก็ชอบความสบายทั้งนั้น จะมีใครบ้าง

พอมีเงินแล้วไม่ใช้ ?เรื่องง่าย ๆ ที่คนอย ากรวยชอบทำงานสบาย ๆ นั่นก็เ พ ร า ะ‘ปลอดภัย ’

หลายคนคิดว่าการทำงานสบาย เป็นเรื่องแสนสุข

แต่จริงๆแล้วคนรวย จะคิดว่าความท้าทายใ นการทำงานทั้งหลาย ต่างหากคือความสุขการทำ

สิ่งใหม่ ๆในสิ่งที่เราไม่เคยทำมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงเล็กๆน้อย ๆ จะช่วยให้เราสร้างความ

ร่ำรวย และได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเดิมลองก้าวออกจาก โซนปลอดภัยของคุณ

ขั้นที่ 2 : สร้างรายได้เพิ่มและคุมกำเนิด

รา ยจ่ายลองคิดดูว่าหากคุณมีรายได้ปีละ 1 ล้านบาท คุณจะใช้ทำอะไรบ้าง ? ซื้อรถ ? ไปเที่ยว ?

คนรวยหลายคนไม่นิยมใช้เงินไป กับสิ่งของที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม พวกเขามักลงทุนใน ‘สินทรัพย์’

ที่ จะ ช่ วยเพิ่มรายได้ให้ตนเองและคุมรายจ่ายให้ต่ำกว่ารายได้ หลายคนเลือกใช้รถเก่า ไม่ซื้อ

ของใหม่ แม้พวกเขาจะมีกำลังเงินซื้อได้ก็ตามจำไว้เลยว่าถ้ามีรายได้เพิ่ม แต่รายจ่ายเพิ่มตาม

นั่น คือคุณถังแตก

ขั้นที่ 3 : อารมณ์ศัตรูตัวฉกาจของการลงทุน

ค น รวยและคนอย ากรวยมีข้อแตกต่างที่ชัดเจน คือคนอย ากรวยใช้เงินเ พ ร า ะอารมณ์แต่คน

รวยนั้นใช้เงินเ พ ร า ะเหตุผล การลงทุนนั้น คือการควบคุมอารมณ์ของตนเอง เ พ ร า ะอารมณ์

เป็นสาเหตุให้เราซื้อของแพงและขายของถูกและอารมณ์ทำให้ธุรกิจล้มเหลวดังนั้นทิ้งอารมณ์

ไป ซะแล้วใช้เงิน ด้วยเหตุผลที่เหมาะสม จะดีกว่า

ขั้นที่ 4 : สะสมเงินทองดีกว่าสะสมสิ่งของ

คนอย ากรวยหลายคนสะสม บ้านหรือรถแต่คนรวยนั้น ต่างออกไปพวกเขาเชื่อว่าถ้าอย ากร่ำรวย

ใ ห้ ม า ก ขึ้ นสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่สิ่งของเหล่านี้ แต่เป็นเงินต่างหาก ยิ่งคุณซื้อของมาก

เท่าไหร่ เงินของคุณก็จะหายไปกับสิ่งของมากเท่านั้น ลองหยุดซื้อของและให้ความสำคัญ กับ

การประหยัด , การเก็บออมและการลงทุนในเงินที่เราหามาได้ จะดีกว่าแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าแม่นัก

ช็อปก็เริ่มต้นการช็อปในสินทรัพย์ต่างๆให้ความสนใจในการลงทุน และเริ่มสะสมหุ้นในธุรกิจ

แทนการช็อปรองเท้า หรือเสื้อผ้าแทน

ขั้นที่ 5 : อย่ าไต่บันได แต่จงเป็นเจ้าของบันได

หลายคนทำงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง เ พ ร า ะเชื่อว่าจะได้มีรายได้มากขึ้น แต่เหล่าคนรวยจะเป็น

เจ้ าของธุรกิจซึ่งทำให้พวกเขาเป็นเจ้า ของ ‘ตำแหน่งงาน’ พวกเขาเป็นเจ้าของบันได ที่เหล่า

คนอย ากรวย ทำงานจนหัวหมุนเพื่อไต่เต้าอยู่คนรวยเข้าใจ ว่าพวกเขาต้องการคนมา ทำงาน

เพื่อช่วยเขาสร้างรายได้ ให้เพิ่มขึ้น

ขั้นที่ 6 : จงทำงานเพื่อสร้างทักษะ

อย่ าทำงานไปวัน ๆ คนอย า ก รวยหลายคนเปลี่ยนงาน เ พ ร า ะต้องการได้เงินที่ดี กว่าแต่คน

รวยรู้ว่าการทำงานไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้น โดยเฉพาะในช่วงปีแรก ๆ ของการทำงานแต่เป็น

การพัฒนาทักษะ ที่จะช่วยให้เรากลายเป็นคนรวย เช่น การเป็นพนักงานขาย เพื่อให้เข้าใจ

โลกของการค้า หรือเป็นพนักงานธนาคาร เพื่อที่จะเข้าใจในงานบัญชี

ขั้นที่ 7 : กระจายงานสร้างหนทางรวย

การทำงานหนักเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ เราทุกคนและ ถ้าคุณอย ากขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุด (ไม่ว่า

นั่นคืออะไรก็ตาม) คุณก็ต้องทำงานปัญหาก็ คือการทำงานหนักเพียงคนเดียวนั้น แทบจะไม่

ทำให้คุณรวย คุณไม่สามารถรวยได้เพียงลำพังคุณต้องอาศัย การกระจายงานตั้งแต่การจ้าง

ค น ภ า ยนอก มาทำงานไปจน ถึงการลงทุนยิ่งคุณกระจายงานได้มาก คุณก็ยิ่งมีเวลาที่จะ

โฟกัส ในสิ่งสำคัญทั้งในเรื่องธุรกิจ หรือเรื่องชีวิตของคุณเอง บันไดเหล่านี้ บางขั้นสูงมาก

แต่บางขั้นก็เหมือน แค่ทางต่างระดับเล็กๆ เท่านั้น

ขั้นที่ 8 : เน้นการหารายได้มากกว่า การเก็บออม

การเก็บออมเป็นเรื่องสำคัญ และการลงทุนนั้นสำคัญ กว่าแต่การหารายได้นั้น ทำให้เกิดทั้งคู่

หลายคนคิดว่าแค่การเก็บออมกับการลงทุน ก็เพียงพอแต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด เรา

ต้องหารายได้ ให้มากขึ้นคนรวยเข้าใจจุดนี้และสร้างหนทางเพื่อหารายได้ เพิ่มถ้าอย าก

รวยจริง ๆ ให้โฟกัสไปที่การหารายได้ เพิ่มไม่ใช่แค่การเก็บออม หรือลงทุนเท่านั้น

ขั้นที่ 9 : เลือกเป็นมิตรให้ถูก

ค น เรามักได้ยินว่าคนรวยมักคบกับคนรวยนั่น ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงพวกเขาเชื่อว่า เมื่ออยู่ในกลุ่ม

ค น ที่ ประสบความสำเร็จเขาสามารถเรียนรู้แลกเปลี่ยน เรื่องต่าง ๆ ได้และสักวันความสำเ ร็จจะ

เ ป็ น ข องเขา แต่…คนอย ากรวยชอบอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ เหมือน ๆ กันถ้าคุณ

อย ากหารายได้ เพิ่มลองไปเที่ยวกับคนที่มีรายได้มากกว่าตัวเองจะทำให้เราเปลี่ยนความคิดให้

เป็นแบบเดียวกับคนที่ประสบความสำเร็จ จำไว้ว่า “ถ้าอย ากเป็นคนรวยก็ต้องคิดแบบคนรวย”

ขั้นที่ 10 : ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและลงมือทำบางครั้ง

คนอย ากรวยเองก็มีเป้าหมาย แต่ขนาดของเป้าหมาย ทำให้คนรวย และคนอย ากรวยแตกต่างกัน

คนอย ากรวยสร้างเป้าหมายที่ปลอดภัยและทำได้ง่ายแต่คนรวยจะสร้างเป้าหมายจากความตั้งใจ

แม้เป็นไปไม่ได้หรือย ากหลุดโลกไปเลยแต่พวกเขาเรียนรู้ เพื่อหาวิธีและลงมือทำเพื่อที่จะบรรลุ

เป้าหมาย ให้ได้เมื่อคุณตั้งเป้าหมาย ลองถามตัวเองว่าเป้าหมายยังใหญ่กว่านี้ได้อีกรึเปล่า

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …