ทำไมจึงถือว่า…คนที่ไม่มีลูก…เป็นคนบุญมาก…ลองอ่านดู

คนที่ไม่มีลูก ทำไมจึงถือว่า เป็นคนบุญมาก

สำหรับคนที่อย ากจะมีลูก วันนี้เรามีข้อคิดดีๆ เมื่อคุณได้อ่ า นเรื่อง ต่ อ ไ ป นี้มันอาจทำให้คุณเปลี่ยน

ความคิดใหม่เลยก็ได้ มาดูกัน เรื่องมีอยู่ว่าถาม

ตัวดิฉันเอง ไม่มีลูกเป็นของตัวเอง ที่เป็นแบบนี้เ พ ร า ะดิฉัน ไม่มีบุญหรือเจ้าคะ พระอาจารย์ ก็ตอบว่า

ทำคิดเช่นนั้นล่ะ มีสิโยม เ พ ร า ะคนที่ไม่มีลูกนั้นจะเป็นคนที่ไม่มีบุญได้ยังไงกันล่ะ อาตมา บอกไว้

ตรงนี้เลยว่าคนที่มีลูกน่ะเขาผู้นั้นแหละ เป็นคนที่มี ก ร ร ม ถ้าไม่เชื่อ ถามเขา  ดูสิถาม อ่าว ทำไม

คนที่มีลูก ถึงมี ก ร ร ม ล่ะคะท่าน

พระอาจารย์ ก็บอกว่า เ พ ร า ะเลี้ยงลูก มันจึงเป็นทุ ก ข์ เ พ ร า ะเดี๋ยวลูกก็ไม่เชื่อฟังไม่ได้ดั่งใจ ลูกจะ

ไปทำอะไรให้เกิดความเ สี ย หายทีนี้มันเลยจะทำให้พ่อแม่เป็นทุ กข์พ่อแม่ก็ต้องมารับผิดชอบ รับ

กร ร มในสิ่งที่ลูกทำ หาเงินหาทองมามีให้ใช้อยู่ตลอด ลูกไม่ต้องหาเลย ต้องการอะไรก็แบมือขอ

อย่ างเดียวคนเป็นพ่อแม่ เขาก็กว่าจะหาเงินมาได้ ลำบากแค่ไหนลูกไม่เคยรู้ต้องเหนื่ อ ยย า ก

กลับกัน หากไม่มีลูก ก็ไม่ต้องมาหาเงินมาเลี้ยงลูก

ใ ห้เหนื่อยอย่ างนี้หรอก นี่แหละเขาจึงเรียกว่า เป็นทุ ก ข์ คนที่ไม่มีลูก เขาจะเรียกว่าเป็นคนมีบุญ

เข้าใจไหม เรานั้นเป็นลูกก็ได้ แต่อย่ าไปมีลูกแล้วกัน โตไปก็บวชพอบวชแล้วก็ สบายไม่ต้องมา

เลี้ยงลูกให้เหนื่อย ถ้ามีคนสองคนคนหนึ่งมีลูกแล้ว อีกคนไม่มีลูกคนที่มีลูกเขาก็เลี้ยงลูกไปด้วย

ความทุ กข์ความย ากลำบาก แล้วก็แก่ไปทั้งคู่ พอถึงบั้นปลายชีวิต คนที่มีลูกเขาได้ลูกดีก็จะ

ดูแลพ่อแม่ แต่คนที่ไม่มีลูก ก็ไม่มีคนดูแล ทีนี้ใครจะมีกร ร มมากกว่ากันล่ะคะ

พระอาจารย์ ค น ที่ ไ ม่ มีลูก จะสบายเ พ ร า ะจะได้พึ่งตัวเองได้ไงถ้าพึ่งไม่ได้ ก็จากไปแค่นั้นแหละ

ก็ไม่เป็นไรเ พ ร า ะอย่ างไรซะ เราก็ต้องไปอยู่ดีสักวันทีนี้โอกาสที่จะได้ลูกดี มันก็มีน้อยมากเลยนะ

และโอกาสได้ลูกไม่ดี

มันจะมีมากกว่าไง คนที่ไม่มีลูก พวกเขาก็ต้องเตรียมตัว พึ่งพาตัวเขาเองให้ได้เมื่อเขาไม่มีใคร มาพึ่ง

พิงแล้ว เขาอยู่กันเองได้ เค้าก็พร้อมที่จะไปอย่ างการเป็นพระ ก็ไม่มีลูกใช่ไหมก็ต้องเตรียมตัวจาก

ไปอยู่เรื่อยๆ นั่นแหละนะพอมันถึงเวลาไปก็ต้องไป ส่วนลูกศิษย์นั้น เขาจะดูแลหรือไม่ก็ช่วยไม่ได้

มันเป็นเรื่องของเขา เรื่องเหล่านี้มันทำให้เราต้องพึ่งตนเอง

อย่ างต้นไม้ ถ้าลูกมันรสไม่ดีก็มีแต่คนจะโค่นต้นทิ้ง ใครคิดจะรักษ าไว้ใช่ไหมล่ะตรงข้ามกันหากลูก

มันรสดี ทั้งหวาน มัน เจ้าของก็อย ากใส่ ปุ๋ ย รดน้ำ พรวนดินให้คงต้นอยู่นาน ๆ คนเราก็เหมือนกัน

ห า ก ลู ก ทำ ดี ค น ทั้ งหลาย ก็ชมถึงพ่อแม่ว่าเลี้ยงลูกดี ทีนี้ก็จะมีความสุขกายสบายใจตามมา

เ พ ร า ะลูกๆ บุญ กุศล ความดีก็ไหลมาเ พ ร า ะลูก แต่ถ้าลูกทำ ชั่ วคนทั้งหลายก็ว่ามาถึงพ่อแม่

สิริมงคล ของคนที่เป็นพ่อแม่อยู่ที่ลูก ในทางตรงข้ามนั้น หากไม่ป้ องกัน

แก้ไขให้ดี ไม่เป็น ม งคลก็จะมาจากลูกเหมือนกัน และบุตร แบ่งโดยความดีในตัวได้ เป็น 3 ชั้น คือ

อภิชาตบุตร เป็น บุตรที่ดีมีคุณธรรมสูงกว่าพ่อแม่สร้างความเจริญให้กับตระกูลตัวเอง

อนุชาตบุตร คือบุตร ที่มีคุณธรรม เสมอพ่อแม่บุตรชั้น กลางไม่พอที่จะรักษาวงค์ตะกูลไว้ได้

อวชาตบุตร บุตรที่เ ล วมีคุณธรรมน้อยกว่าพ่อแม่ มักจะนำแต่ความเสื่ อ ม ๆ มาสู่วงศ์ตระกูล

ทำให้พ่อแม่ต้องทุกใจอยู่ร่ำไป

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …