นิสัยคนไม่ฉลาดแต่มักอวดฉลาด สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าใครๆ ก็ไม่อยากจะคบหา

ทุกวันนี้มีคนอยู่หลากหลายประเภท มีทั้งคนที่วางตัวเก่ง บางคนก็น่ารู้จัก น่าคบหาด้วย

บางคนก็ไม่มีใครอย ากคบหาเลยล่ะ นิสั ยเช่นนี้เรียกว่า “คนโ ง่ชอบอวดฉลาด”และ “คนโ ง่”

ต่างจาก “คนฉลาด” อยู่ 5 อย่ าง ดังต่อไปนี้

1 : คนโ ง่ เธอมักเห็นแ ก่ตัว

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มีแนวโน้มที่จะเข้าใจเห็นใจผู้อื่นเสมอ ช่วยเหลือใคร

โดยไม่หวังผลต่างจากคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำ มองไม่เห็นหัวใครเลย

2 : คิดว่าตัวเองดี เหนือกว่าคนอื่น

เขาเป็นพวกชอบตัดสินคนอื่นไปก่อน โดยที่มีความลำเอี ยง เป็นที่ตั้งหรือไม่ก็

อีกมุมหนึ่ง คือ คิดว่าการทำให้คนอื่น ต่ำลงนั้น มันทำให้ตัวเองสูงขึ้น

3 : โมโหและก้ าวร้ าว กลบเกลื่ อน

จากการศึกษาเรื่องพฤติก ร ร มก้ าวร้ าวกับระดับไอคิ วพบว่า มีความสัมพันธ์กัน

โดยคนที่มีระดับความฉลาดน้อย จะมีพฤติก ร ร มที่ก้ าวร้ าวกว่า

4 : โยนความผิด ทั้งๆ ที่ตนเป็นฝ่ายผิด

คนเหล่านี้ไม่ชอบรับผิด ในสิ่งที่ตนเองทำ และมักโยนความใครต่อใคร คนฉลาดเขารู้ว่า

ความผิ ดพลาดทุกอย่ างจะเป็นบทเรียน เพื่อไม่ทำเช่นนั้นซ้ำสอง แต่คนที่ไม่ฉลาด

จะโยนความผิ ดให้คนอื่นไม่เรียนรู้อะไรจากเรื่องนั้นๆ และยังทำเรื่องเดิมๆ ซ้ำ ได้เรื่อยๆ

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …