นิสัยที่มักจะต่างกันของ คนที่โง่ และ คนที่ฉลาด ที่ทำให้รู้ใครคือคนแบบไหน

ในสังคมทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มีคนอยู่หลากหลายประเภทจริงๆ ซึ่งบางคนก็เข้าข่ายไม่มีใคร อย ากคบหาด้วย

และบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้ตัวเองว่านิสัยส่วนตัวทำให้คนรอบข้างต้องเบื่อหน่ายใน จำนวนนี้มีอยู่จำพวกหนึ่งที่ถูกเรียกว่า

เป็น “คนโ ง่ ชอบอวดฉลาด”ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า “คนโ ง่ ” มักมีนิสัยที่แตกต่างจาก “คนฉลาด” อยู่ 5 อย่ า งด้วยกัน

1 : คนโ ง่ จะไม่สนความต้องการ และความรู้สึกของผู้อื่น จากผลการศึกษา คนอเมริกันหลายพันคน

พบว่าคนที่มีไอคิวสูงจะมีแนวโน้มที่จะเข้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใคร โดยไม่หวังผล

ตอบแทนต่างจากคนโ ง่ ที่แทบจินตนาการไม่ออก ว่าคนอื่นจะมีความคิดต่างไปจากตัวเองได้อย่ า งไร

อีกทั้งยังมองด้วยว่า การทำอะไรให้ใคร โดยไม่ได้อะไรกลับคืนมา ถือเป็นเรื่องแปลก

2 : คนโ ง่ ชอบโยนความผิดของตัวเองให้คนอื่น คนโ ง่ ไม่ชอบรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทำ และมักโยนความผิด

ให้ผู้อื่นซึ่งผลการศึกษาด้านประ ส าท วิทย าโดยมหาวิทย าลัยมิชิแกนพบว่า ส ม อ งของคนฉลาด

จะมีปฏิกิริย าที่ต่างออกไป เมื่อมีความผิดพลาด เกิดขึ้นเพรา ะพวกเขารู้ว่า ความผิดพลาดทุกอย่ า ง

จะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้ เพื่อไม่ทำผิดซ้ำสอง

3 : คนโ ง่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น คนโ ง่ มีแนวโน้มที่จะชอบ วิ จ า ร ณ์ หรือติคนอื่น เพื่อให้ตัวเองดูดีกว่า

เพราะพวกเขาเชื่อว่าตัวเองเหนือกว่า และมักเป็นพวกชอบตัดสินคนอื่นไปก่อน โดยมีความลำเอียงเป็นที่ตั้ง

นอกจากนี้ นักวิทย าศาสตร์จากมหาวิทย าลัยบร็อค ยังพบด้วยว่า คนที่ไอคิวต่ำมีแนวโน้มชอบการลงโทษ

ที่รุนแรง เกลียดคนที่รักเ พ ศ เดียวกัน และเหยี ยด เชื้อชาติมากกว่า

4 : คนโ ง่ จะแสดงอาการโมโหก้าวร้ าวเพื่อกลบเกลื่อน เวลาที่คนโ ง่รู้สึกว่าอะไรไม่เป็นไปอย่ างที่คิด

หรือเริ่มจะคุมสถานการณ์ไม่ได้พวกเขาจะแสดงอาการ โมโหและก้าวร้าว เพื่อเป็นการกลบเกลื่อน

ซึ่งจากการศึกษาเรื่องพฤติก ร ร มก้าวร้าวกับระดับไอคิวโดยนักวิจัยที่ใช้เวลานานถึง 22 ปีพบว่ามีความสัมพันธ์กัน

โดยคนที่มีระดับความฉลาดน้อยจะมีพฤติก ร ร มที่ก้าวร้าวมากกว่า หากในชีวิตเราต้องเจอคน

จำพวกนี้และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ให้นึกเสียว่าเป็นนิสัยของคนโ ง่ ที่คนฉลาดเขาไม่ทำกัน

เผื่อจะช่วยให้เข้าใจและรู้สึกเห็นใจคนเหล่านี้ได้มากขึ้น

5 : คนโ ง่ มักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอ ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง คนโ ง่ จะเถียงอย่ างเอาจริงเอาจัง

เพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะ และแทบจะไม่สนเลยว่า ในวงสนทนานั้นมีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองอยู่ด้วยหรือไม่

ขณะที่คนฉลาดจะเข้าใจและพร้อมยอมรับในความคิดเห็นที่ต่างไปจากตัวเองซึ่งนักจิตวิทย าเผยว่า

คนฉลาดจะตั้งใจฟังและพิจารณาเรื่องทั้งหมด ก่อนจะตัดสินใจหรือพูดอะไรออกไป

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …