บทเรียนที่เราได้จากการผิดพลาด “ยิ่งเคยพลาด ก็ยิ่งฉลาดขึ้น”

ไม่มีใครไม่เคยพลาด “..ยิ่งเคยพลาด ชีวิตที่เหลือก็ยิ่งฉลาด..”

อาจมีช่วงหนึ่งของชีวิตเดินทางมาถึงจุดที่ต้องหยุดพักและคิดทบทวนกับทุกเรื่องราวที่ผ่านมา

อาจเป็นเพราะชีวิตกำลังจะก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ อาจเป็นเพราะช่วงวัยที่เดินหน้าไปทุกที

หรืออาจเป็นเพราะตอนนี้อยากได้กำลังใจ ได้เวลาหยุดพักจากทุกเรื่องและกลับมาคิดดีกว่าว่า

ที่ผ่านมาเราทุกคนเคยปล่อยให้ชีวิตพลาดอะไรไปบ้าง และมันได้ทิ้งบทเรียนดีๆ อะไรกับเราในปัจจุบัน

ชีวิตดีไม่ได้มีแต่ด้านสวยงาม แต่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ

จริงๆ ต้องมีด้านมืด เป็นบททดสอบ

ความผิดหวัง สอนให้เรา พึ่งตัวเอง

ดีกว่าฝากความหวัง ไว้กับ ความไม่แน่นอน

ชีวิตยิ่งเคยพลาด ยิ่งได้บทเรียน

ให้เราฉลาดขึ้นกว่าเดิม

ความล้มเหลว ช่วยเพิ่มประสบการณ์

ทำให้รอบคอบ ในการตัดสินใจ ไม่มักง่าย เหมือนที่ผ่านมา

ความเจ็ บป วด ทำให้เรา เข้มแข็ง

และทุกครั้งที่ผ่านมา ได้จิตใจเราจะแข็ งแ กร่ง และเข้าใจชีวิตมากขึ้น

เชื่อเถอะทุกๆ เรื่อง มันมีบทเรียน และให้แง่คิดดีๆ เสมอ

ถ้ามัวแต่มอง ว่าความสุข ความสำเร็จเท่านั้น

คือ ความโชคดี แล้วเวลาที่เจอปัญหา

จะเอากำลังใจที่ไหน ก้าวพ้นเรื่องร้ ายๆไปได้

ให้เรียนรู้ เพื่อเติบโต เราจะสำเร็จไม่ได้

ถ้าไม่เคยผ่านเรื่องร้ ายๆ ไม่เคยก้าวข้ามความผิ ดพลาด

ควรยินดี และยิ้มกว้างๆ ให้ความยุ่งย ากทั้งหลาย

และเต็มใจที่จะเผชิ ญกับมันคิดไว้เสมอว่า

ชีวิตยิ่ง..พลาดยิ่ง.. “ฉลาดกว่าเดิม”

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …