บนโลกใบนี้ทุกสิ่งไม่มีอะไรจีรังแม้แต่ความคิดและความรู้สึกของตัวเราเอง

4 เรื่อง เมื่อผ่านไปได้ แสดงว่าคุณเป็นคนที่แกร่งมาก

1 : การถูก ทิ่ม ห ลั ง

สิ่งที่ทำให้เจ็ บ ได้มากยิ่งกว่าอาการ เสียใจ ก็คือการถูก ทิ่ม ห ลัง โดยเฉพาะ จากคนที่ไว้ใจ ซึ่งไม่คิดว่า

จะทำไม่ดีต่อกันได้อย่ างลงคอ จนมันอาจทำให้เราไม่กล้าที่จะไว้วางใจ ใครได้ง่ายๆและเผลอๆอาจทำให้

คนใจดีบางคนเปลี่ยนไปจนกลายเป็นคนนิสัยไม่ดีขึ้นมาก็ได้ เ พ ร า ะความจำเป็นในการที่จะต้องปกป้อง

ตัวเองจากความเ จ็ บ ป ว ด และการถูก ทิ่มข้างหลังอีกซ้ำสอง

2 : อาการ เสียใจ ถูกนอกใจ

ถึงจะไม่ได้ส่งผลอะไรต่อร่างกายอย่ าง รุ น แ ร ง มากนัก มันก็ปฏิเสธไม่ได้เลย ว่าแ ผ ล ในใจนั้นกลับแผ่

ขย ายวงกว้างอย่ างไม่มีทางจะควบคุมความเจ็บปวดเหล่านั้นได้เลยและในอีกมุมมองหนึ่งอาการเสียใจ

ก็ถือเป็นครูที่สามารถช่วยสอนบทเรียนแห่งความรักได้เป็นอย่ างดี เ พ ร า ะสุดท้ายแล้ว มันจะทำให้

ตัวเรา เข้าใจได้เองว่า คนที่ซื่อสัตย์ต่อเราและรักตัวเราได้มากที่สุด มันก็คงเป็นตัวเราเองนั่นแหละ

3 : ความผิดหวัง

เราทุกคนต่างก็กำลังสร้างความหวังให้กับตัวเอง และเชื่อเถอะว่าไม่มีใครสามารถปฏิเสธความคาดหวัง

ที่ตัวเองต้องการได้เลยซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าความหวังที่ได้ตั้งเอาไว้ มันอยู่ที่ ร ะ ดับไหนมากไปหรือน้อยไป

เ พ ร า ะหากสร้างความคาดหวังเอาไว้มากแผลจากความผิดหวังก็ย่อมเจ็บลึกลงไปในใจมากเช่นกัน

4 : ความ สู ญ เ สี ย

เชื่อว่าทุกคนเกิดมาต้องพบกับความ สู ญ เ สี ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ต่างก็สามารถส่งผล

ต่อจิตใจได้ด้วยกันทั้งนั้น ข้อดีของการปล่อยให้ชีวิตได้ลองเผชิญหน้ากับความสู ญเสียดูบ้างอาจช่วย

ทำให้เราได้เข้าใจถึงความเป็นไปบนโลกใบนี้ ว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรจีรัง แม้แต่ความคิดและความรู้สึก

ของตัวเราเองก็เช่นกัน

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …