บอกต่อประสบการณ์เก็บเงินของคนเงินเดือนน้อย..ที่เขาทำได้มาแล้ว

บอกต่อประสบการณ์เก็บเงินของคนเงินเดือน 9,300 ที่เขาทำได้มาแล้ว

ใ น ยุ คปัจจุบันทุกวันนี้ สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนเป็นอยู่ คือ

“..การใช้เงินที่มากเกินตัว เดือนชนเดือนตลอด..”

บา งคนทำงานมานานหลายปี ยังไม่มีเงินเก็บก็มีนะและ

นั่นอาจเป็นสัญญาณบอกว่า…การวางแผ นเรื่องเงินนั้น

มันค่อนข้างแย่เชียวล่ะ

ฉะนั้น มีตั วอย่ างของผู้ที่เก็บเงินดีเด่นมาฝาก บอกเลยว่า..

ม นุษย์เงินเดือนที่ได้อ่ านจะต้องมีกำลังใจ ในการเก็บเงิน

อย่ างแน่นอน มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง.ช่วงต้นเดือนที่ผ่าน

มาเธอได้ทำการแ ชร์วิธีเก็บเงินอย่ างละเอียด

โด ย เ ธ อเน้นการเก็บแบบเรื่อย ๆ ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรสูงเ พ ร า ะ

เธอทำงานเป็น “พนักงาน เซเว่น” เงินเดือนเพียง 9300 บาท

นับ ว่า ใช้ธรรมดายังจะไม่พออยู่แล้ว แต่เธอทำได้การเก็บเงิน

ข อ งเ ธ อ คื อ ก า ร วางแผนตั้งแต่เงินเดือนออกกดออกจาก

ธน าคารมาให้หมด ทีนี้ก็ทำการตั ดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จำเป็น

ของเดือนออกไปคราวนี้ก็จะไม่ต้อง “เป็นหนี้” ส่วนค่ากินนั้น

ก็ต้องมีการวางแผน ด้วยนึกภาพให้ออกว่า

วันหนึ่งเรามีความจำเป็น ต้องใช้เงินไปกับอะไรแค่ไหนและทำการ

แยกเอาไว้เป็นถุงๆ จนครบเดือน เพื่อไม่ให้เกิดการใช้เงิน กับส่วน

ที่ ไ ม่ จำ เป็น จัดเป็นเซ ตเหรียญได้ก็จะดีมันจะได้ทำให้เรารู้สึก

ขิ้เกียจ ไม่อย ากหยิบมาใช้จ่ายและซึ่งอาจส่งผลให้ตอนเย็นเรา

ก็ยังเหลือเหรียญเหล่านั้นไปออมได้อีกทีนี้ก็จะเหลือเงินสำหรับ

กองกลางที่จะเอามาใช้อะไรที่ไม่จำเป็นได้และพนักง านเซเว่น

คนนี้ เขาได้เลือกการออมเงิน

โดยการนำเงินที่เหลือจากการตั ดค่าใช้จ่าย ทุกอย่ างไปลงทุน

กับสล ากออมทรัพย์ของ ธ ก ส. ทั้งยังรับเสื้อผ้ามือ 2 มาขาย

และเก็บเงิน ออกมอไซค์ไว้ขี่ไปทำงานอีก ถ้าจะคิดกันง่ายๆก็

คือ การออมก่อนแต่ใช้ทีหลัง นี่แหละที่น่าสนใจ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …