บันได 4 ขั้นสู่ความสำเร็จ นำไปสู่ความรวยและเป้าหมายชีวิตที่หวังไว้

มนุษย์เราทุกคนเกิดมาไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลย สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคน

มีเท่ากัน นั่นคือ “เวลา” วันหนึ่งเรามีเวลา 24 ชั่ วโมงถ้าเรานอนวันละ 8 ชั่ วโมง

ก็จะมีเวลาตื่นอยู่ 16 ชั่ วโมง หากรวมเวลา 10 ปี รวมแล้วเป็นเวลาหลายหมื่นชั่ วโมง

ดังนั้น เมื่อเรามีเป้าหมายในชีวิตแล้วเราก็ควรทำมันให้ดีที่สุด

เชื่อมั่นว่าเราทำได้ เพียงแค่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างถูกวิธี

ก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างที่ฝันแน่นอน บันได 4 ขั้นสู่ความรวย

วิธี “รวย” ที่ใครๆก็ทำได้ แนะเทคนิคดีๆ ที่จะทำให้ ธุรกิจทั้งเล็กและใหญ่

ประสบความสำเร็จ ทำเงินให้งอกเงย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. หาเงินได้แล้วต้องมีเงินเก็บ

จงประหยัด (แต่อย่า ขี้ เ ห นี ย ว) การประหยัดต่างจากการขี้เหนียวอยู่ประการหนึ่ง

คือ คนที่ประหยัดจะรู้จักจ่ายในสิ่งที่ควรจ่าย ส่วนคนที่ขี้เหนียวนั้น

จะไม่ยอมจ่ายอะไรเลย ถึงแม้จะจำเป็นแค่ไหนยังไงก็ไม่ยอมจ่าย

การมีเงินแต่ไม่สามารถใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม น่าเป็นทุกข์กว่า

การที่มีเงินน้อยเสียอีกคนที่ต้องการจะรวยนั้นจึงไม่ควรลดค่าใช้จ่าย

จนถึงขั้นขี้เหนียว คือ ถ้ามีสิ่งจำเป็นที่ต้องใช้ก็ต้องใช้ อย่าเก็บเงินอย่ างเดียว

ขี้เหนียวจนไม่ยอม เอาเงินที่มีไป รั ก ษ า ตัวเองให้หาย เ จ็ บ ป่ ว ย

ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้ สิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเรานั้นไม่ใช่เงิน

อย่างแน่นอน สุ ข ภ า พ ของเราต้องมาก่อน ถ้ามีเงินแล้ว สุ ข ภ า พ ไม่ดี

เงินที่มีก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้

2. มีเงินเก็บแล้วเอาไป ล ง ทุ น เพื่อก้าวสู่ความรวย

ในหนังสือได้มีคำแนะนำเรื่องของการ ล ง ทุ น ในหุ้น  7 วิธี ซื้ อ หุ้น

สำหรับคนที่ไม่ใช่ เ ซี ย น หุ้ นถึงแม้ว่าเราไม่ใช่ เ ซี ย น หุ้ น

เราก็สามารถจะสร้างกำไรจากการเล่นหุ้นได้ โดยเลือก ซื้ อ ด้วยวิธีที่ปลอดภัยที่สุด

1. คิดว่านี่คือการ ซื้ อ บริษัท และควรถือ ย า ว ได้

2. เลือกหุ้นเฉพาะผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม

3. เลือกหุ้นที่มีปันผล มาเป็นประจำ

4. เลือก ซื้ อ หุ้นจากความมั่นใจในกิจการ

5. เลือก ซื้ อ หุ้นในปีที่หุ้นตกสุดๆ

6. ใช้เงินนอน ซื้ อ หุ้น

7. อย่ า ซื้ อ หุ้นตามเสียงเชียร์

3. แนะนำวิธีใช้ชีวิตเพื่อ รั ก ษ า ความรวยให้อยู่กับเรานานๆ

ช่วยกันหาทั้งครอบครัว หากเป็นคนโสด เราจะหาจะจ่ายอะไร

ก็สามารถทำได้อย่างอิสระ ไม่ต้องมีใครมาช่วยตัดสินใจ

แต่ถ้าเราแต่งงานและมีครอบครัว ถ้าหากคุณเลือกคู่ชีวิต

ที่มีนิสัยใช้เงินฟุ่มเฟือย ไม่ว่าจะขยันแค่ไหนหาเงินเก่งแค่ไหน

ก็เหมือนขันตักน้ำก้นรั่ ว แต่ถ้าหาก คุณเลือกคู่ชีวิตที่รู้จักออม

ช่วยกันเก็บเงินทองที่หากันมาได้โอกาสที่จะร่ำรวยก็มี หากคุณได้มีโอกาสเลือก

ลองคิดดูว่าคุณควรเลือกคู่ครองประเภทไหนเป็นอย่างไรกันบ้างครับ

กับ สู ต ร ลั บ สร้างความรวยที่นำเสนอกัน ถือเป็นวิธีที่ไม่ ย า ก

แต่ก็ไม่ง่ายเลยนะครับ หากเรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นตั้งใจทำ

ความสำเร็จต้องอยู่ไม่ไกลครับ

4. คิดให้ถูกต้องก่อนวิ่งหาเงิน

มีแค่ไหนถึงเรียกว่ารวย ถ้าพูดถึงคำว่า เงิน ใครๆ ก็ อ ย า ก มี อ ย า ก ได้

แต่มีเงินเท่าไหร่ ถึงจะเรียกว่า..รวย เมื่อจำนวนเงินไม่ได้ตอบโจทย์

ว่าเท่าไหร่ถึงจะรวยคำว่ารวย น่าจะขึ้นอยู่กับเรื่องอื่นด้วย เราต้องมาดูว่า..

เรามีความจำเป็นจะต้องใช้เท่าไหร่ แต่ถ้าเรามีทรัพย์สิน ทั้งเงินทอง

ที่ดิน รายได้จากการให้เช่า เงินปันผลจากบริษัท หรือรายได้อื่นๆ ที่ทำ

ให้เราอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงาน ก็น่าจะเข้าข่ายคนที่เรียกว่า รวย ได้แล้ว

การตั้งเป้าหมายเพื่อจะรวย ก็ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของตัวเรา

ถ้าใช้มากก็รวย ย า ก นิดนึง แต่ถ้าใช้น้อยเก็บเยอะก็รวยเร็ว

บางคนเรียกความรวยว่า อิสรภาพทางการเงิน คือ ไม่ต้องทำงาน

ก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ ใช้ไปจนไม่รู้จะใช้อะไร ก็ไม่หมดนั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …