บางคนวิ่งตามหาความรักมาเกือบครึ่งชีวิตจนเหนื่อย จนลืมรักตัวเอง

หลายคนไขว่คว้าหาความรักจนเหนื่อย จนลืมรักตัวเอง

เหนื่อยบ้างไหม เมื่อต้องตามหาความรัก หลายคนที่วิ่งตามหาความรักมาเกือบครึ่งชีวิต

ก ลั บ ไ ม่ เจอหรือบางคนเจอความรักแต่ยังไม่ใช่ความรักอย่ างที่ตนต้องการ หากเป็น

อ ย่ างนั้น ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า ความรักที่คุณตามหาไม่มีอยู่จริง เ พ ร า ะการ

ที่ คุ ณ จะ รักใครได้นั้น คุณต้องรู้จักที่จะรัก รู้จักที่จะเข้าใจตัวเองก่อนแทนที่จะตามหา

ความรัก มาเริ่มที่คุณหันกลับมาดูแลหัวใจของตัวเองก่อนไหม นี่คือ วิธีที่คุณจะได้เจอ

กับความรักอย่ างแท้จริง ความรักในตัวเอง

แทนที่จะวิ่งหารัก จงพอใจกับความรักที่คุณได้รับ

รักจากครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน คือ ความรัก ในอีกรูปแบบแม้จะต่างจากความรักของ

ช า ย ห นุ่ ม หญิงสาว แต่เป็นความรักที่สร้างความสุข และอบอุ่นให้กับคุณได้ไม่แพ้กัน

แทนที่จะไปวิ่งตามหาความรัก เราจงใช้เวลาและดูแลคนที่เขารักคุณ มอบความรักมอบ

คว า มความสนับสนุนให้คุณด้วยความจริงใจ แล้วต่อไปคุณจะไม่รู้สึกว่า ไม่ได้ความรัก

แม้แต่น้อย

แทนที่จะวิ่งหารัก ควรมาทำความฝัน ของคุณให้เป็นจริง

ทุกค นล้วนมีความฝันเสมอ แต่จะมีสักกี่คนที่จะทนทำความฝันของตนเองให้เป็นจริงได้

เ พ ร า ะความฝันจะเป็นจริงได้มันก็ต้องลงมือทำ ส่วนความรักนั้น ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องไป

ตามหา เ พ ร า ะมันจะมาหาคุณเองเมื่อถึงเวลามุ่งมั่นและทำความฝันของตนเองให้เป็น

จริ ง แม้เราจะไม่มีความรัก แต่การได้ไปถึงจุดหมายที่หวังไว้ ก็สามารถเติมเต็มหัวใจที่

ว่างเปล่าได้เหมือนกัน

แทนที่จะวิ่งหา จงหันกลับมารักตัวเองดีกว่า

เราไม่มีทางรู้เลยว่า ความรักที่คุณตามหาอยู่นั้นเป็นอย่ างไรและเขาหรือเธอจะตอบสนอง

ความรักที่คุณต้องการได้มั้น

ฉะ นั้ น คุณต้องเริ่มต้นด้วยการรักตัวเอง เพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่า ความรักที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า

นั้ น คื อ ค วามรักที่คุณต้องการมั้ยการเรียนรู้ที่จะรักตัวเอง คือ การใช้ชีวิต และรับผิดชอบ

ชีวิตด้วยตัวคุณเองตามความฝันที่คุณหวังเอาไว้ การรักตัวเอง คือ การรักษาความรู้สึกดี ๆ

ใ ห้ กั บ ใจเราไม่ใช่ต้องรอให้ใครมาเติมให้ การรักตัวเองยังทำให้คุณรู้สึกว่า ตนเองนั้น

ยังมีค่าอยู่

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In เรื่องของความรัก
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …