บุคคล 8 ประเภทนี้ อย่ามอบคำว่า “เพื่อน” ให้กับเขาเลย

บางทีเราก็ต้องคัดเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็น เพื่อน สังคมที่อยู่ คู่ชีวิต ซึ่งคนบางประเภท

ก็ไม่ควรคบด้วยบางประเภท ก็ไม่น่าให้ความช่วยเหลือ แต่บางประเภทก็ดีจนใจหาย อย ากมีไว้เยอะๆ

โดยคนแต่ล่ะประเภทจะแบ่งได้ตามนี้

>> คน 8 ประเภทนี้ไม่น่าคบเป็นเพื่อน

1 : คนที่มีใจคิดแค้น

2 : คนคดที่ตีหน้าซื่อเป็นคนดี

3 : คนยุแยงให้แตกแยก

4 : คนที่พูดเท็จเป็นไฟ

5 : คนเนรคุณ

6 : คนที่ต่อหน้าอย่ างลับหลังอย่ าง

7 : คนที่จมอยู่ในกิเลสตัณหา

8 : คนอกตัญญู

>> 8 อย่ างที่พูดง่ายแต่ทำย ากมาก

1 : อย่ าเข้าใกล้คนคดโกง

2 : อย่ าคบหาคนกลับกลอกไร้น้ำใจ

3 : อย่ าโกรธผู้หวังดีพูดจาไม่เข้าหู

4 : อย่ าลืมผู้มีคุณมีความรักให้

5 : อย่ าเชื่อคนพูดคำหวานหมายล่อลวง

6: อย่ าเย าะเย้ยคนเคราะห์ร้า ยอับโชค

7 : อย่ าระแวงคนตรงใจซื่อ

8 : อย่ าอิจฉาคนรวยในชั่ วข้ามคืน

>> คน 8 ประเภทที่อย่ าช่วยเหลือเด็ดขา ด

1 : คนที่ละเมิดศีลธรรม

2 : คนตลบตะแลงเปลี่ยนใจไปเรื่อยๆ

3 : คนไร้วาจาสัตย์

4 : คนทะเยอทะย านอย าก

5 : คนไม่รู้คุณ

6 : คนที่ทำร้า ยคนอื่นเพื่อประโยชน์ตน

7 : คนเห็นแก่เงินเป็นสิ่งสูงสุด

8 : คนใจคอคับแคบ

>> 8 อย่ างที่ไม่ควรทำเมื่อคุณอายุมาก

1 : ไม่เดินเร็วเกินไป

2 : ไม่อยู่ในบ้านใหญ่เกินไป

3 : ไม่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนเกินไป

4 : ไม่หวังชื่อเสียงลาภยศเกินไป

5 : ไม่กินอิ่มเกินไป

6 : ไม่โกรธเกรี้ยวเจ้าอารมณ์เกินไป

7 : ไม่ทำอะไรจนเหนื่อยเกินไป

8. : ไม่อย ากได้ใคร่มีเกินไป

>> คน 8 ประเภทที่คุณไม่ควรลืมบุญคุณเด็ดขนาด

1 : ไม่ลืมบุญคุณธรรมชาติฟ้าดิน

2 : ไม่ลืมผู้รู้ชี้แนะนำทาง

3 : ไม่ลืมบุญคุณสามีภรรย าผู้ร่วมทุกข์

4 : ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงดู

5 : ไม่ลืมผู้ช่วยเหลือย ามเดือดร้อน

6 : ไม่ลืมบุญคุณครูอบรมสอนสั่ง

7 : ไม่ลืมบุญคุณพี่น้องช่วยประคอง

8 : ไม่ลืมบุญคุณเพื่อนคบหาสนิทรู้ใจ

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …