บุคลิก นิสัย และพรสวรค์ของคุณ จะถูกเปิดเผยจากการเลือกเปิดผอบ 1 อัน

คุณจะเลือกเปิดผอบแบบไหน เผยตัวคุณของคุณให้รู้ มาทายนิสัยของคุณดูว่า

มันจะตรงกันหรือไม่ โดยมองจากภาพแล้ว คุณเลือกที่จะเปิดผอบ หมายเลขใด..

เปิดผอบ : หมายเลข 1

บุคลิกภาพ : โดยปกติแล้วคุณเป็น พวกประเภท ไม่ชอบร่ำอวดรวย ไม่ชอบโชว์ความฉลาดออกมาอย่างมั่วซั่ว

คนที่รู้จักตัวตนของคุณจริง ๆ จะรู้ว่าคุณเป็นคนแบบไหน

อารมณ์: คุณแคร์ความคิดและสายตาที่คนรอบ ๆ ข้างมองคุณและเสียใจกับอะไรเล็กๆ น้อยๆ ได้ง่ายๆ

บางที ถึงกับเก็บสะสม อยู่ภายในใจไปนาน ๆ แม้ว่าคุณจะโกรธก็กลัวจะไป กระทบถึงคนอื่น

ต้องเป็นคนหรืออะไรที่แย่มากๆถึงจะทำให้คุณแสดง ความโกรธออกมาได้

นิสัย : เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง มีความมานะอุตสาหะ เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเพื่อนมากๆ

เป็นคนขึ้เหงาขี้น้อยใจ จึงต้องให้ความสำคัญ กับเพื่อนเป็น คนมีเพื่อนมาก แต่เพื่อนรู้จักมีน้อยไม่กี่คน

ในขณะเดียวกัน ก็เป็นคนที่ดื้อมากๆ ดื้อหัวชนฝาแ ต่ก็รับฟังคนอื่นเหมือนกัน

มีความมุ่งมั่น ความใฝ่ฝัน ทะเยอทะยานสูง

พรสวรรค์ :คุณเป็นคนเรียนรู้เร็วและรับมือกับสิ่งต่างๆ ได้ดี สามารถประเมินสถานการณ์และตอบโต้ได้ทันที

โดยวิธีการที่คุณใช้รับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆดีกว่าชัดเจน กว่าเหมาะสม กว่าผู้อื่นเสมอ เวลาคุณต้องเผชิญหน้า

กับหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆ คุณก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนอง แบบเดียวกันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นพรสวรรค์ของคุณ

เปิดผอบ : หมายเลข 2

บุคลิกภาพ : คุณอาจจะดูเหมือน เป็นคนช่างพูด ช่างคุย แต่หลายๆ ครั้งที่คุณรู้สึกเหนื่อยไม่อยากพูด

ไม่ได้อยากเอาใจ คนทุกคนต้องเป็น คนที่คุณสนิทสนมด้วย คุณถึงจะยอมพูดสิ่ง ที่อยู่ในใจจริงๆ ออกมา

อารมณ์ : ปกติแล้วคุณจะไม่ค่อยแสดง อารมณ์โกรธ แต่ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนอารมณ์ดีตลอดเวลา

คุณเป็นคนประเมิน สถานการณ์ได้ดี เมื่อเจอเรื่องไม่ถูกไม่ควรก็มีความอดกลั้น พอที่จะไม่แสดงอารมณ์ออกมา

แต่ก็จะจำไม่ลืมแล้ว ก็วางแผนการจับผิดพฤติกรร มของฝ่ายตรงข้ามจากนั้นค่อยเอาคืนแบบที่อีกฝ่าย

ดิ้นไม่หลุด ถ้าคุณโมโหนั่นไม่ใช่เพราะอารมณ์ แต่มันอาจจะอยู่ ในแผนของคุณ

นิสัย :มีนิสัยชอบช่วยเหลือคนอื่น มีสิติปัญญา แตกฉาน เข้าใจอะไรได้ง่ายชีวิตจะต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อม

ที่ไม่ดีมีความยุ่งยาก ในชีวิตอยู่บ่อ ๆ ถูกผู้ใหญ่กดดันกลั่นแกล้ง ถูกคนอิจฉาริษยา ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกเบียดบังเอาความดี

ความชอบล้วนแล้ว แต่เป็นเรื่อง ที่ต้องอดทน สิ่งที่ตัวคุณเองต้องระวัง คือ เรื่องการเชื่อคนง่าย หรือฟังอะไร

มาก็เชื่อทันทีโดยไม่ได้ไตร่ตรอง ถ้ารอบคอบความสำเร็จ หรือเป้าหมายที่จะทำให้บรรลุได้ ไม่ยาก

แต่ต้องเตือนนิดนึงนะคะ ว่าอย่าเล็งผลเลิศ กับเรื่องการงานการเงินเพียง แค่ได้ ทำเดี๋ยวเงินตามมาเองค่ะ

พรสวรรค์ : คุณเป็นคนเรียนรู้เร็ว และรับมือ กับสิ่งต่าง ๆ ได้ดี สามารถประเมิน สถานการณ์และตอบโต้ได้ทันที

โดยวิธีการที่คุณใช้ รับมือกับสถาน การณ์ต่าง ๆ ดี กว่าชัดเจนกว่าเหมาะสมกว่าผู้อื่นเสมอ เวลาคุณต้องเผชิญหน้ากับ

หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆ คุณก็จะมีปฏิกิริยา ตอบสนองแบบ เดียวกันนี้ ซึ่งถือว่า เป็นพรสวรรค์ ของคุณ

เปิดผอบ : หมายเลข 3

บุคลิกภาพ : ดูเหมือนคุณอาจเป็นคนที่ช่างพูด ช่างคุย แต่ลึกลึกแล้วนั้นคุณเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวเสียมากกว่า

ชอบทำอะไร คนเดียวเพราะคิดว่าการทำอะไร คนเดียวมัก จะรวดเร็วกว่า

อารมณ์ : คุณเป็นคนพูดจาตรง ๆ คุณไม่ได้ อยากสร้างศัตรู แค่คิดว่ามีอะไรก็พูดตรงๆออกมาแต่คนรอบข้าง

มักจะเข้าใจคุณผิดคนเป็นคนอารมณ์เปลี่ยนไป มาเร็วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้า ยเพื่อนสนิทรู้ว่าจะรับมือ กับคุณยังไง

พวกเขารู้ว่ าคุณไม่มีอะไรแต่สำหรับคนไม่สนิทแล้ว อาจจะรู้สึก ว่าคุณไม่เป็นมิตร

นิสัย : ระเบียบเรียบร้อย ทุกอย่างต้องเป๊ะ ในด้านการเรียนการหาความรู้ เป็นความมั่นคงของดาวดวงนี้

ของใช้หรือข้าวของต่างๆ จะถูกจัดวางไป อย่างเป็นระเบียบการแต่งกายรสนิยม ความสุภาพ และการวางตัว

สมบูรณ์แบบ เป็นนักวางแผนวาง นโยบายที่ดีถ้าสนใจเรื่องอะไรก็จะต้องเรียนรู้ ให้ถึงแก่นแท้ ของเรื่องนั้นๆ

พรสวรรค์ : คุณเป็นนักแสดงที่ดีมาเก็ตติ้งตัวเอง ได้อย่างยอดเยี่ยม มีความสามารถในการเรียนรู้

และชักจูงอย่างน่าทึ่งเมื่อคนอื่นแสดงความสามารถได้ อย่างยอดเยี่ยมหรือ พูดคุยอย่างชาญฉลาด

คุณจะปรับเปลี่ยนมันให้เป็นสไตล์ ของตัวเองแล้ว ทำใหม่ โดยที่ดีกว่าต้นฉบับอย่างไม่น่าเชื่อมันเป็นพรสวรรค์ของคุณ

เปิดผอบ : หมายเลข 4

บุคลิกภาพ : ปกติเวลาคุณจะพูดคุย กับใครนั้น คุณมักจะ อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอจะไม่เหมือนคนอื่น

ที่ว่าหัวฉลาด นิสัยของคุณทำให้ชีวิตของคุณเจริญก้าวหน้า มีแต่คนยินดีต้อนรับ คุณอยู่เสมอ

อารมณ์ : คุณเป็นคนพูดจาตรงๆ คุณไม่ได้อยากสร้างศัตรู แค่คิดว่ามีอะไร ก็พูดตรงๆ แต่คนรอบข้างมักจะเข้าใจคุณผิด

คนเป็นคนอารมณ์เปลี่ยนไป มาเร็วเดี๋ยวดี เดี๋ยวร้า ยเพื่อนสนิทรู้ว่าจะรับมือกับคุณยังไง พวกเขารู้ว่า คุณไม่มีอะไร

แต่สำหรับคนไม่สนิทแล้ว อาจจะรู้สึกว่า คุณไม่เป็นมิตร

นิสัย : เอาแต่ใจตัวเองมากๆ นิสัยอ่อนนอกแข็ง ในถ้าบอกว่า ไม่แล้วละ ก็ไม่ต้องพูดกันอีกเลยภายนอกแสดงออก

นุ่มนวล มีเสน่ห์ ภายในซับซ้อนเข้าใจ ยากเป็นคนที่มี ความคิดสร้างสรรค์ทำงานอะไรก็ตาม

ใช้จินตนาการและอารมณ์ เป็นหลัก ไม่ชอบให้ใครบังคับ

พรสวรรค์ : คุณเป็นคนเรียนรู้เร็ว และรับมือ กับสิ่งต่างๆ ได้ดี สามารถประเมินสถานการณ์และตอบโต้ได้ทันที

โดยวิธีการที่คุณใช้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ดีกว่าชัดเจนกว่าเหมาะสมกว่าผู้อื่นเสมอ เวลาคุณต้องเผชิญหน้า

กับหน้าที่ความรับผิดชอบใหมๆ คุณก็จะมีปฏิกิริยา ตอบสนองแบบเดียวกันนี้ ซึ่งถือ ว่าเป็นพรสวรรค์ของคุณ

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ทายนิสัย ทายใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …