ปรับมุมมองให้เงินงอกเงยเพื่ออนาคต กับ 7 ข้อคิดคนเริ่มสร้างฐานะ

7 วิธีคิด “คนเริ่มสร้างฐานะ” ปรับมุมมองให้เงินงอกเงยเพื่ออนาคต

สำ ห รั บเหล่าวัยรุ่น ที่เพิ่งเรียนจบหมาดๆ หลายคนมีความคิดที่จะสร้างรากฐานที่ดีให้ชีวิต

แน่นอนว่าการสร้างรากฐานที่มั่นคงในชีวิต ไม่มีทางลัดยิ่งเริ่มเร็วแค่ไหนยิ่งได้เปรียบและ

มีโอกาสประสบความสำเร็จได้เร็วกว่า แต่ก่อนที่จะไปได้ถึงจุดนั้นการวางแผนทางด้าน

การเงินที่ดีเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

ซึ่ ง ก า ร ว า งแผนนี่แหละจะเป็นตัวช่วยให้เรามีกฏระเบียบในการเก็บออมเงิน และเริ่ม

เข้มงวดกับตัวเองมากขึ้นการวางแผนทางการเงินไม่ใช่ทางลัด แต่จะเป็นตัวช่วยในการ

ลดระยะเวลาในการเก็บออมเงิน เพื่อให้คุณเป็นวัยรุ่นสร้างตัวที่ประสบความสำเร็จและ

ช่วยลดข้อผิดพลาดได้

1 : เงินออม

การที่เราลิสต์ ค่าใช้จ่ายอย่ างละเอียดนี้ ถือเป็นการวางแผนทางการเงินเบื้องต้นที่นำไป

ใช้ได้จริงและช่วยลดปัญหา ทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจตามมาได้เยอะเลยทีเดียว ทั้งนี้

หนี้สินใน แต่ละเดือนไม่ ควรเกิน 40% ของรายได้ต่อเดือน

2 : แบ่งเงินไว้เก็บ

ก า ร ว างแผน การเงินเป็นเรื่องสำคัญ ขั้นนี้ คือพื้นฐานในการเก็บออมเงิน คือ ารวางแผน

รายรับ-รายจ่าย ให้ ดี เ ชื่ อ ว่ า หลายคนอาจมองข้ามการทำบัญชีรายจ่ายส่วนตัว เป็นวิธี

ที่จะช่วยให้เราระมัดระวังการใช้จ่ายได้มากขึ้น ยกตัวอย่ างเช่น ได้เงินเดือนมาอันดับแรก

ก็ทำการแยกบางส่วนไปไว้ในบัญชีเงินออมอาจจะแบ่งมาประมาณ 15-20% ของรายได้

แล้วส่วนที่เหลือก็คือส่วนที่ไว้ใช้ ในชีวิตประจำวัน หรือกำหนดค่าใช้จ่า ยต่อวันว่าวันนึง

จะใช้จ่ายเท่าไหร่ เป็นต้น

3 : กำหนดรายจ่าย

ค่าใช้จ่ายรายเดือน ทั้งหลาย ก็ต้องลิสต์ไว้ด้วย การเช็คลิสต์และ แบ่งหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย

ต่างๆจะช่วยให้เราระมัด ระวังการใช้เงิน และกำหนดค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งค่าใช้

จ่ายใหญ่ ๆ แบ่งตามหมวดได้ ดังนี้ค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนบัตรเครดิต ฯลฯ ค่าใช้จ่ายใน

ชีวิตประจำวัน

4 : ออมเงินไว้เผื่อฉุกเฉิน

เป็นเงินออมที่เก็บแยก ออกมาจากข้อแรกนั่น ก็คือเงินออมไว้เพื่อย ามฉุกเฉินเชื่อว่าหลาย

ค น อ าจมองข้าม การเก็บเงินไว้ สำหรับใช้ในย ามฉุกเฉิน ควรเก็บเงินไว้เพื่อใช้ในส่วนนี้

ประมาณ 5-10% จากรายได้ทั้งหมด การมีเงินในส่วนนี้จะช่วยให้อุ่นใจเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

เช่น ค่าซ่อมแซมบ้าน ค่ารักษาพาบ าลรวมถึงสำรองไว้เมื่อต้องโยกย้ ายงาน ฯลฯ เก็บ

เงินส่วนนี้ตั้งแต่เนิ่นๆเวลามีเหตุ ฉุกเฉิน จะได้ไม่เดือดร้อนไปถึงเงินออมของเรา

5 : การสร้างครอบครัว

ค ว ร เ ก็ บ เ งินก้อน สำหรับการสร้างครอบครัว โดยเฉพาะ เ พ ร า ะการจัดงานแต่งงาน

สักครั้งอาจจะใช้เงินสูงถึง หลักแสนเลยทีเดียว รวมทั้งควรเตรียมความพร้อมทั้งค่าคอด

ค่าเลี้ยงดู

ค ว ร มี รายได้สม่ำเสมอ ล ง ทุ นเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกที่ดีที่จะช่วยให้เงินงอกเงยและ

ส า ม า รถสร้างความมั่นคงได้เลยทีเดียว เริ่มลงทุนง่าย ๆ ด้วยการเก็บเงิน 10-15 %

จากรายได้ทั้งหมดต่อเดือนเพื่อนำมาต่อยอดล ง ทุ น ซึ่งการลงทุนแต่ละประเภทก็มี

ค ว า มเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป ควรเช็คความพร้อมของตัวเองให้ดี การวางแผน

การใช้เงิน

สำหรับวัยรุ่นนี้.. เป็นเรื่องใกล้ตัว ที่ไม่ควรมองข้าม ยิ่งในช่วงเศรษฐกิจในทุกวันนี้แล้ว

ยิ่งต้องวางแผนให้ดี ซึ่งการวางแผนการเงินนี้ จะช่วยให้เราเห็นเป้าหมายระมัดระวัง

การใช้เงิน และกำหนดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

6 : วางแผนการใช้เงิน

ก่ อ นจะวางเป้าหมาย การใช้เงินเพื่อ สร้างรากฐาน ควรวางลำดับเป้าหมาย และกำหนด

ระยะเวลาในการใช้เงินก่อนโดย การวางแผนการใช้เงินด้วยช่วงอายุว่าช่วงอายุเท่าไหร่

มีเป้าหมายจะมีอะไรเป็นของตัวเองเช่นช่วงอายุ 25 ปี เริ่มดาวน์รถในราคา 1 แสนบาท

เ ป็ น ต้นซึ่งการกำหนด เป้าหมายเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ควรกดดันตัวเองมากเกินไป โดย

เป้าหมายของแต่ละคนก็แตกต่างกัน ออกไปไม่ว่า จะเป็นบ้าน, คอนโด การดาวน์บ้าน

หรือคอนโดควรมีเงินเก็บจำนวนหนึ่งโดยปกติแล้วควรมีสำรองไว้ประมาณ 15-20%

ซึ่งการเลือกบ้านหรือคอนโดสักแห่ง ไม่ควรเลือกที่เกินกำลัง ผ่อนต่อเดือนโดยปกติ

แ ล้ว การผ่อนต่อเดือนไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ใน แต่ละเดือนรถ ปกติแล้วต้อง

มีเงินดาวน์ ไม่ต่ำกว่า 20% ของราคารถและควรคำนึงถึงราคาที่ผ่อนรายเดือนด้วย

ไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ต่อเดือนการจะผ่อนที่ราคาสูง ควรเช็คสภาพการเงิน

ของตนเองให้ดี และไม่ควรเลือกราคาเกินตัว

7 : หารายได้ช่องทางอื่นบ้าง

ใ น ยุคที่สื่อสังคมออนไลน์ เป็นที่นิยม และคนไทยในปัจจุบันนิยมซื้อ ข า ยผ่านช่องทาง

อ อ นไลน์ เป็นส่วนใหญ่แล้ว การสร้างรายได้ จากช่องทางออนไลน์ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ยุ่ง

ย าก และใช้ต้นทุนต่ำกว่ายุคก่อนๆเชื่อว่าวัยรุ่นยุคใหม่ทุกคนต่างคุ้นเคยกับสื่อออนไลน์

เป็นอย่ างดี ซึ่งช่องทางนี้แหละครับที่จะเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจาก งานประจำได้

บางคนสามารถหารายได้ จากการซื้อ ข า ย ของออนไลน์ได้รายได้เท่ากับ เงินเดือน

ประจำ หรือมากกว่าได้เลยทีเดียว รวมถึงสามารถรับงานฟรีแลนซ์ เพื่อสร้างรายได้

เสริม ได้อีกช่องทางหนึ่ง เช่น งานกราฟฟิคดีไซน์เนอร์ ฟรีแลนซ์งานเขียน

ฟรีแลนซ์ ฯลฯ

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …