ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ในย ามอายุมาก

อายุ 50 ปีไปแล้ว อะไรที่มันหนักก็วางมัลงบ้าง

บางสิ่งบางอย่ าง วัยอย่ างเราๆ ไม่สามารถทำอย่ า งพวกวัยรุ่น หรือทำตามใจตัวเองได้

ห ร อ ก นะเ พ ร า ะด้วยอายุที่มากขึ้น เราจงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ในวัยเกษียณ

1 : หยุดการเล่นเน็ต ที่เกินจำเป็น

ควรเริ่มทำอะไร ที่เป็นชิ้นเป็นอันและมีคุณค่า อย่ าเสียเวลากับโลกโซเชี่ยลมากไป เว้น

แ ต่ว่าคุณใช้ในการติดต่อเพื่อนเก่าๆ หรือหาข้อมู ลที่เป็นประโยชน์การเล่นเน็ต เล่นได้

แต่ต้องมีการจำกั ดเวลา เ พ ร า ะเหล่านี้ ล้วนทำให้คุณเสี ยเวลา และบางทีอาจไม่ได้

ประโยชน์เลย

2 : หยุดปิดกั้นตัวเอง ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สิ่งดีๆ

เวลาที่ผ่านมา คุณอาจจะพล าดอะไรหลายๆ ไป เ พ ร า ะการปิดใจตัวเอง แค่ลองเปิด

ใจและเรียนรู้ คุณจะพบว่าโลกมันกว้างอายุเลขห้านั้น ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้

เ รื่ อ งใหม่ ๆ เลยคบกับเด็ กรุ่นใหม่ ๆ บ้าง จะได้เข้าใจสังคมปัจจุบันกว่าเดิม และลด

ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย

3 : วัยนี้แล้ว เลิกทำงานหนัก

หากคุณเป็นมนุษย์เงินเดือน พออายุ 50 หากยังไม่ขึ้นเป็นระดับผู้บริห าร คุณคงไม่อยู่

ส า ย ต าเจ้านายเท่าไรนัก อย่ าเสียพลังชีวิตไปกับการทำงานหนักเลย ใช้เวลาดูแล

สุขภาพตนเองให้มากจะดีกว่าอยู่กับครอบครัว ลูก หลาน ที่คุณรัก ใชัชีวิตกับพวกเขา

ให้มีความสุขที่สุด

4 : เลิกโหยหาความรัก

ค นที่มีครอบครัวอยู่แล้ว กลับมาดูแลคู่ชีวิตและลูกของคุณให้มากเขาเหล่านั้นเป็นคน

ที่หวังดีกับคุณ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆกับชายโสด ไม่ง่ายที่จะหาคู่ชีวิต ที่รักตัวคุณมาก

กว่ากระเป๋าสตางค์เลย หาหมามาเลี้ยงยังง่ายกว่าหญิงโสดคุณคงเคยชินกับชีวิตโสด

แล้ว และรู้แล้วว่าเหนือสิ่งอื่นใด การอยู่คนเดียวสบายแล้วล่ะ

5 : หยุดการใช้จ่าย ที่ฟุ่มเฟือย เกินตัว

เมื่อคุณเริ่มคิด เก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณ เหมือนกับว่าสิ่งที่กำลังจะทำค่อนข้างจะสาย

ไ ป แ ล้วนะ อายุเกิน 50 แล้ว ควรมีเงินสะสมที่ใช้หลังเกษียณต่อปี บวกไปอีก 10 ปี

อายุ 51 ควรมีเงินสะสม 10 + 1 = 11 ปี อายุ 52 ควรมีสะสม 12 ปี อายุ 60 ควรมีเงิน

สะสม 20 ปี นั่นแหละเป็นตัวเลขโดยประมาณว่าคุณจะจากโลกนี้ไปเมื่อคุณอายุ 80 ปี

6 : เลิกลังเล เกี่ยวกับการทำงาน และการหางานใหม่

เข้าวัย 50 แล้ว คุณควรจะมีงานที่มั่นคง และเป็นงานที่คุณรักจริงๆ นะเ พ ร า ะถ้างาน

นั้นๆ ไม่ใช่ตัวตนของคุณ คุณไม่ได้รู้สึกว่าชอบ มันก็คงจะสายเกินไปที่จะไปเริ่มใหม่

ซะ แ ล้ว จงอดทนทำต่อไป เ พ ร า ะคุณคุ้นชินกับมันหากจะหางานใหม่ ควรจะเป็น

งานที่คุณอย ากทำหลังเกษียณดีกว่า

7 : เลิกกังวล กับการเปลี่ยนแปลง ของร่างกาย

รอยย่ นทั้งหลาย ริ้ วรอยต่างๆ เป็นตัวบอกถึงประสบการณ์ที่คุณผ่านร้อนผ่านหนาวมา

คุณไม่สามารถเลี่ ยงความแก่ได้หรอก คุณจงภูมิใจกับมัน ยอมรับมัน และจงแก่อย่ าง

สง่าดีกว่านะ

8 : หยุดทำไม่ดีกับร่างกายของเราเอง

เช่น การเม าค้าง, อดนอน, อาหาร ขย ะ, ขับรถเร็ว แล้วจงหันกลับมาดูแลร่างกายด้วย

การออกกำลังกาย อาจจะผลัดวันก็ได้เมื่ออายุเลขขึ้นห้านั่นหมายความว่าร่างกายคุณ

กำลังจะร่ วงโร ยแล้ว ฉะนั้น ควรหันมาใส่ใจกับการออกกำลังให้จริงจัง

9 : หยุดนึกถึงความล้ มเหล วที่ผ่านมา

เ พ ร า ะการคิดถึงแต่เรื่องไม่ดีนั้น จะทำให้ความสุขที่คุณควรจะได้รับในปัจจุบันหายไป

คุณจ งคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณ แล้วจงลงมือทำเสมือนว่าคุณยังมีอายุยืนย าว

ได้ถึง 80 ปี

10 : เลิกใส่ใจว่า คนอื่นเขามองคุณยังไง

หั ว โขนนั้น จะอยู่กับคุณอีกไม่ถึงสิบปี หัดที่จะปล่อยวางและลดตัวตนลงบ้าง กลับไปหา

เพื่อนที่ดี เพื่อนที่จริงใจกับคุณจริงๆออกห่างจากคนที่ไม่จริงใจกับคุณ หรือคนที่มาเพียง

เพื่อหวังประโยชน์จากคุณก็พอแล้ว

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …