ผู้หญิงที่เก่งและฉลาดดูไม่ยาก ส่วนมากมักจะมีนิสัยเหล่านี้

สังคมทุกวันนี้ ดูย ากว่าใครรู้จริง หรือแกล้งทำ เป็นรู้ว่าใครเก่งจริง หรือแค่สร้างภาพหรือแม้กระทั่งว่า

ใครฉลาดหรือใครโ ง่ มันมี ปรัชญาที่คลาสสิคมากคือคนโ ง่ มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแกล้งโ ง่คนอวดเก่ง

อวดฉลาด มักไม่ฉลาดจริงแต่คนเก่งจริง และฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 10 ประการ ดังนี้

1 : จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิต ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวและเต็มที่กับทุกเรื่อง ที่ทำคนเก่งและฉลาดมักจะเลือกบริหารเวลา

ได้อย่ างสมดุลในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกัน เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลา

สร้างความสุข การผ่อนคลาย ให้กับตนเองอยู่เสมอ

2 : ไม่อวดความสามารถ ที่แท้จริงว่า เจ๋งแค่ไหน

แต่จะพิสูจน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มันคนเก่ง และฉลาด มักเป็นคนถ่อมตนไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงาม

แต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเอง อยู่เสมอและเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหาเขาเหล่านั้น

มักจะแสดงวิสัยทัศน์จนเราต้องตะลึง และทึ่งใน ความสามารถ

3 : กลับมายิ้มได้ อย่ างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่งเล วร้า ยเข้ามาในชีวิตก็ตามคนเก่งและฉลาดในการชีวิตจะสามารถลุกขึ้น สู้ได้ทุกครั้งยามเมื่อล้มลง

ไม่มีใคร ไม่เคยผิดพลาดหรือผิดหวัง เพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุกข์ตลอดเวลา

แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้ง ย ามเมื่อล้มลง

4 : รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ แต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจ

กับความสามารถของตนเองคนเก่งและฉลาดมักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโก้ เพราะเขาจะเปิด

รับฟังคนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมอง ของตนเองและทุกครั้ง ที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำ

เขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้นเป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อ

นั่นคือหาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

5 : อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง

หรือไม่จบจากสถาบัน มีชื่อเสียงแต่มีผลงานการันตีความสามารถเสมอในยุคนี้ ที่คนเก่งสามารถสร้าง เวทีให้ตนเอง

อาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี แต่ประสบการณ์และผลงานต่างหากที่ดี จะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

6 : ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่ เมื่อเค้าทำผิดพลาด

แต่ให้โอกาสคำแนะนำและให้กำลังใจเสมอคนเก่งและฉลาดมัก เป็นผู้ให้โอกาส คนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้น

กระทำความผิดและพร้อมจะแนะนำชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิดของตนเอง

ให้เกิดการยอมรับ และพัฒนาตนเอง

7 : ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถ ของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดได้เสมอคนเก่งและฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตาม ในแนวทาง และความคิดของเขาไม่จำเป็น

ต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกียรติ และนับถือ จากความรู้ความสามารถวิธีคิดและการกระทำ

ที่เป็นเสมือนกระบอกเสียง ให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

8 : มีความรู้หลายด้าน

มากกว่าอาชีพ ที่ทำและมักจะพัฒนา ตัวเองอยู่เสมอคนเก่งมักเป็น นักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่า

เพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่ างมั่นคงแข็งแรงจะไม่ปล่อยให้สูญเสียโอกาสโดยเฉพาะเวลา

ที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

9 : เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก

เพราะรู้ว่า เค้าจะฉลาดขึ้นได้ ด้วยการฟังคนเก่งจะฟังเยอะเพราะการฟัง มักจะได้สิ่งใหม่ๆ เข้าตัวอยู่เสมอ

และจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์ และสร้างสรรค์มากกว่าพูดในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์

10 : ไม่ใช้ S o c i a l M e d i a ตลอดเวลา

แต่ใช้รับข้อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดี ๆให้กับคนอื่นเสมอยุคนี้ เป็นยุคของข้อมูล ข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง

คนเก่งมักจะเลือกเส พแต่ข้อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเอง เพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ในการทำงาน

หรือการบริหารชีวิตและเป็นนักแบ่ งปันเพื่อให้คนอื่นๆ ได้เส พข้อมูลดีๆ ที่เขาคัดสรรมา อย่ างดีแล้ว

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …