มีความพย าย าม พึ่งพาตัวเองได้ นิสัยเหล่านี้ มักมีอยู่ในตัวผู้หญิงสู้ชีวิต

นิสัยผู้หญิงสู้ชีวิต เธอจะเก่งและไม่หวั่นต่ออุปสรรคใดๆ

ผู้หญิงสู้ชีวิต เธอจะเก่งและแกร่ง กว่าคนทั่วไป เธอมีความพย าย ามที่จะ

พึ่งพาตนเองให้ได้นี่เป็นสิ่งที่ถูกแล้ว คนเราทุกคนควรพึ่งพาตัวเองให้ได้

ก่อนจะพึ่งคนอื่น และนิสัยเหล่านี้ มักมีอยู่ในตัว ผู้หญิงสู้ชีวิต

1 : เธอรู้ว่า เธอชนะใจตัวเอง

อยู่เป็นคู่ ก็มีความสุข อยู่คนเดียวก็มีความสุข เหมือนกัน เธอจะเป็นคน

กำหนดเองว่าชีวิตจะมีความสุขแบบไหนได้บ้าง

2 : เธอรู้จักตัวเอง

พวกเธอจะไม่ตาม ก ร ะ แ ส อะไรเลย เ พ ร า ะ ว่าเธอรู้ว่า..เป้าหมายในชีวิต

จริงๆ ของเธอนั้น คืออะไรและจะทำมันให้ดีเท่าที่จะทำได้

3 : เธอกตัญญู รู้คุณคน

เธอจะไม่ลืมบุญคุณคนเลย ใครคือผู้มีพระคุณ ใครเคยช่วยเหลือ และเธอจะ

ตอบแทน คนที่มีพระคุณกับเธอเสมอๆ

4 : เธอไม่รู้สึกแพ้ กับอะไรทั้งนั้น

แม้ว่าบ้างครั้งจะดู ด้ อ ย กว่าใครๆ แต่เธอนั้นไม่คิด ดู ถู ก ใคร หรือ ดู ถู ก

ตัวเอง แม้เธอจะเก่งกว่าหรือด้ อ ย ก็ตาม

5 : เธอไม่ยึดติดอดีต และเธอจะเรียนรู้จากอดีต

เธอไม่ เ พ้ อ ฝั น แต่จะ วางแผนเพื่ออนาคตของเธอเอง เธอจะมีสติกับ

ปัจจุบัน คิดถึงแต่สิ่งที่ดี และเธอจะทำทุกอย่ างให้ดี

6 : เธอมีความสวย ในแบบที่เธอมี

เธอไม่คิดว่าต้องสวยที่สุด แต่เธอสวยเ พ ร  า ะเธอ มีความสุขกับความ

สวยของเธอต่างหากล่ะ

7 : เธอจะไม่โลกสวย

แต่เธอก็ไม่มองโลกในแง่ไม่ดีนะ เธอจะมองโลกตามความเป็นจริง ตามที่

ควรจะเป็น มีอคติที่น้อยกว่าผู้หญิงทั่วๆ ไปเลยก็ว่าได้

8 : เธอคิดที่จะพึ่งพาตัวเองเสมอ

เ พ ร า ะเธอรู้ว่าที่พึ่งที่ดี ที่สุด นั่นคือตัวเอง แล้วเธอจะค ว บ คุ ม ชีวิต

ด้วยมือและสม อ ง ของตัวเอง

9 : เธอมีความมั่นใจ จาก ข้างใน

เธอจะไม่ ก้ า ว ร้ า วไม่ว่ากับใครๆ และเธอจะพูดอย่ างนอบน้อม ด้วย

ความมั่นใจที่เธอมี

10 : เธอรู้จักให้อภัย ไม่ว่ากับตัวเองหรือใครก็ตาม

อภัยทาน เป็นทานขั้นสูง คนที่จิตใจแกร่งจริงๆ จึงจะทำได้ ซึ่งเธอคือ

หนึ่งในนั้น

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …