มุมมองชีวิตสำคัญมากแค่ไหนเ พ ร า ะฉะนั้นอย่ าคิดได้ในวันที่สายไป

อย่ ากอดฉัน ในวันที่มันสายไป เ พ ร า ะเวลา ไม่เคยรอใครสักคน

บางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิต อยู่กับความเจ็บปวด โดยไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้

และมักจะโทษฟ้าดิน โทษโชคชะตาที่ทำให้เขาต้องทุกข์ทรมาน แต่ไม่เคยมอง

การกระทำ ของตนเองเลยแม้แต่น้อย

ถ้าวัน นี้ เราเป็นฝ่ายทำไม่ดีกับใคร จงเอ่ยคำขอโทษ และเปลี่ยนตัวเองใหม่ถ้าวันนี้

ทำให้ใครเสียน้ำตาจงบอกกับเขาว่าเราจะไม่ทำเช่นนั้นอีกถ้าวันนี้ทำให้ใครผิดหวัง

จงลบความไม่เอาไหน ออกจากชีวิตไปเถิด

อย่ าปล่อยให้เวลา เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยที่เราไม่แก้ไขอะไรเลย เ พ ร า ะ

เวลาที่เราอย ากกลับไปแก้ไข อาจจะสายไปแล้วก็ได้ตอนที่ฉันจากไปแล้ว.. อย่ า

กอดฉัน เ พ ร า ะฉันไม่รู้สึกอะไร

อ ย่ า เอาสิ่งที่ฉันอย ากได้มาให้ เ พ ร า ะฉันไม่ได้ต้องการแล้วอย่ าบอกว่าขอโทษ

เ พ ร า ะฉันตื่นขึ้นมาให้อภัยเธอไม่ได้อย่ ารอให้สายเกินไป เ พ ร า ะเวลาไม่เคยรอ

ใ ค ร เ ลยสักคนรู้อย่ างนี้แล้ว สวมกอดกันสักครั้ง ในตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่ถนอม

อีกฝ่ายด้วยความห่วงใย ใส่ใจให้มากขึ้นและทำดีต่อกันไว้เถอะนะเ พ ร า ะไม่มีใคร

ล่ ว งรู้ได้เลยว่า วันนั้นมันจะมาถึงเมื่อไหร่อาจจะเนิ่นนานหลายปี หรืออาจจะมาถึง

ในอีกไม่กี่วันก็ได้

ดั ง นั้ น เราทุกคนต้องรู้เท่าทัน สัจธรรมข้อนี้ ต้องหมั่นระลึกถึงเป็นประจำ อย่ าได้

ประมาทในการใช้ชีวิตเมื่อเราเกิดมีสติ คิดได้ จะพบว่ามีความรัก ความอบอุ่น ราย

ล้ อ ม อ ยู่ ร อ บตัวเรามากมายแต่เราเห็นจนเคยชิน จึงมองข้ามคุณค่าของมันไป

ย ก ตั วอย่ างเช่น ไข่เจียวจานนั้น ที่มีความรักของแม่แฝงอยู่ ธนบัตรบนโต๊ะ ที่มี

หย าดเหงื่อ และความหวังดีของพ่อเปื้อนอยู่ฝ่ามือที่ตบหลังเบา ๆ แต่มีมิตรภาพ

และกำลังใจจากเพื่อนซ่อนอยู่

เ สื้ อ ผ้าในตู้ ที่ถูกรีดเตรียมไว้ให้อย่ างดี มีความใส่ใจของคู่ชีวิตอยู่ในนั้นและอีก

มากมายหลายอย่ าง ที่เรามองข้ามมันมาโดยตลอด

หลายคน.. แทบจะจำรสชาติอาหารฝีมือแม่ไม่ได้แล้วหลายคน.. ลืมไปแล้วว่าพ่อ

เคยทำงานหนักแค่ไหน เพื่อเลี้ยงดูเรา หลายคน.. ทำได้เพียงแค่คิดถึงคนรัก ที่

จากไปไกลแสนไกล เห็นไหมว่า มุมมองชีวิตสำคัญมากแค่ไหน เ พ ร า ะฉะนั้น

อย่ าคิดได้ในวันที่สายเกินไป

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In เรื่องของความรัก
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …