ยื่นมือซ้ายของคุณออกมา ตรงกับหมายเลขใด – บอกถึงตัวตนที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

ยื่นมือได้แบบที่ 1 :: กางมือแนบตรงเต็มที่จริงจัง

หากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดของคุณยื่นตรงชิดอย่ างเต็มที่

แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยกระตือรือร้น

ดูไร้เดียงสาและทำอะไรด้วยความนุ่มนวล

แต่ออกจะลังเลไม่เด็ดขา ดเมื่อต้องรับฟังความต้องการของคนอื่น

ยื่นมือได้แบบที่ 2 :: นิ้วมือแนบตรง มีเพียงนิ้วก้อยเท่านั้นที่กางออก

หากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน มีเพียงนิ้วก้อยที่กางออกมา

แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีย์สูงและไวต่อความรู้สึก

เมื่อเจอเรื่องอะไรก็จะมีปฏิกิริย าต่อเรื่องนั้นๆทันที

อีกทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถด้านงาน วรรณก ร ร มอีกด้วยนะ

ยื่นมือได้แบบที่ 3 :: นิ้วมือแนบตรง มีเพียงนิ้วโป้งเท่านั้นที่กางออก

หากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน มีเพียงนิ้วโป้งที่กางออกมา

แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูง เชื่อถือในเหตุผลของตัวเอง

ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็จะกระตือรือร้นแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเองเสียตลอด

แม้บางครั้งการทำแบบนั้นจะดูลำบากไปบ้าง

แต่คุณก็จะพย าย ามหาวิธีแก้ปัญหาต่อไปจนกว่าจะสำเร็จ

ยื่นมือได้แบบที่ 4 :: . นิ้วมือแนบตรง

หากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกันแบบนี้แสดงให้เห็น

ว่าคุณเป็นคนที่สุขุมหนักแน่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็จะมีนิสัยระมัดระวัง

และทำทุกอย่ างด้วยความรอบคอบแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็ตาม

ยื่นมือได้แบบที่ 5 :: นิ้วมือส่วนใหญ่กางออก

หากคุณลองยื่นมือขวาออกมาแล้วพบว่านิ้วมือส่วนใหญ่ของคุณกางออกจากกันแบบนี้

แสดงว่าคุณเป็นคนที่มองโลกแง่บวกและมีจิตใจอ่อนโยน

สามารถแบ่งแยกสิ่งดีหรือไม่ดีออกจากกันได้อย่ างชัดเจน

คุณรักอิสระ ไม่ชอบที่จะหยุดอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งนานนัก

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ทายนิสัย ทายใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …