ฤดูที่ชอบมากที่สุด บอกถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณที่ไม่มีใครอาจรู้

เราจะเห็นว่าฤดูในบ้านเรานั้น มีทั้งหมด 3 ฤดูด้วยกัน มีฤดูหนาว ฝน และร้อน ซึ่งแต่ละคน มีความชอบในฤดูที่ต่างกัน

ฉนั้นเราจึงจะชวนเพื่อนๆมาท ายนิสัยจากฤดูที่ชอบกัน กติกา เลือ กฤดูที่ชอบจากนั้นเลือ กได้แล้วก็ไปดูคำทำน า ยข้างได้เลย

1 : “ฤดูร้อน” คือฤดูที่ชอบที่สุด

คนที่ชอบบรรย ากาศของฤดูร้อน มากที่สุดนั้นบ่งบอ กว่า เป็นผู้มีนิสัยใจคอเปิดเผยเป็นอย่ างยิ่ง เป็นคนซื่อสัตย์ แต่จะค่อนข้าง

เป็นคนคิดมาก มักจะมีเรื่องต่างๆ ให้ครุ่นคิดวิตกกังวลกันเสมอ จึงทำให้เป็นคนที่ชอบแสวงหาชีวิตที่สุขสบาย อิสระ ไม่มีความทุ ก ข์

มาบั่นทอนจิตใจ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหว ต้องการความรักและคำปลอบโยนอยู่เสมอ

และยังให้ความสนใจในเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษ

2 : “ฤดูฝน” คือฤดูที่ชอบที่สุด

สำหรับคนที่ชอบฤดูฝน มากๆ นั้น บอ กถึงความเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่ไม่น้อยทีเดียว ทั้งยังขี้เหงา ช่างฝัน และช่างจดช่างจำ

เ สี ยเหลือเกิน จำแม้แต่เรื่องที่นำมาซึ่งความป ว ดร้าว เป็นคนที่ชอบคิดถึงอ ดีตและมีความคิดว่าตัวเองเป็นคนโชคร้ า ยเสมอๆ

หากหลงรักใครก็จะรักอย่ างหัวปักหัวปำ แต่ถ้าใครทำให้ผิ ดหวังก็จะจำไม่ลืม นอ กจากนี้ยังเป็นคนที่มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเสมอ

ไม่ใช่คนที่ชอบอยู่นิ่งๆกับที่ แต่จะแสวงหาความแตกต่างหลากหล า ยให้ชีวิต

3 : “ฤดูหนาว” คือฤดูที่ชอบที่สุด

คนที่ชอบฤดูนี้จะมีลักษณะของคนที่มีความเป็นผู้นำสูง เชื่อมั่นในตนเองมาก มีพลังในการ กระทำทุกสิ่งได้อย่ างไม่สิ้นสุด

แล้วก็ยังยึดถือในความถูกต้องอีกต่างหาก ทั้งยังเป็นคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแนวคิดของตัวโดยง่ายถ้าเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นถูกต้องแล้ว

แต่สำหรับชีวิตส่วนตัวแล้ว มักไม่ค่อยเปิดเผยให้ใครรับรู้นัก นอ กจากนี้ยังเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตอย่ างอิสระ

เช่นการได้อยู่กลางแจ้ง ท่องเที่ยว เดินทาง หรือผจญภั ย เป็นต้น

 

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ทายนิสัย ทายใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …