ลักษณะนิสัยอารมณ์ของคนแต่ละธาตุ ใครเป็นอย่างไรมาดูกัน

ลักษณะนิสัยที่มีตามธาตุของแต่ละคน

มนุษย์ทุกคนล้วนมีนิสัยแตกต่างกันออกไปตามแต่ละบุคคล วันนี้เราจะมาจัดประเภทนิสัยแบบง่ายๆ

โดยแบ่งเป็นธาตุแต่ละธาตุ ทั้ง ดิน น้ำ ลม ไฟ อยากรู้แล้วใช่ไหมว่านิสัยแบบคุณใกล้เคียงธาตุไหนบ้าง ไปดูกันเลย

 

“..คนธาตุดิน..”

มักที่จะเป็นคนที่มีนิสัยมั่นคง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบและมีความมุ่งมั่นสูง ชอบที่จะพิสูจน์

ความสามารถของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของบุคคลอื่น นอกจากนี้แล้วยังเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

ละเอียดรอบคอบ รักความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้เป็นอย่างดี ยากที่ใคร

จะได้เห็นอารมณ์โกรธของชาวธาตุดินได้ คนที่มีธาตุดินมักจะเป็นนักปฏิบัติหรือนักลงมือทำมากกว่าที่จะเป็นนักคิด

หรือนักวางแผน จึงทำให้เป็นคนที่นิยมในสิ่งที่สามารถจับต้องได้มากกว่าความคิดที่ไม่สามารถจับต้องได้

นอกจากนี้แล้วยังเป็นพวกวัตถุนิยม เชื่อมั่นในตนเองสูง และมีความสามารถในเรื่องของการจัดการสิ่งต่างๆ ได้ดีอีกด้วย

แต่ถึงอย่างไรชาวธาตุดินก็มีจุดด้อยคือ การที่มักเป็นคนที่จะจดจำเรื่องราวความเจ็บปวดต่างๆ ในอดีตได้แม่นยำ

จนยากที่จะลืมเลือนหรือให้อภัยกับคนที่เคยทำร้า ยตนได้ และการเป็นคนมุ่งมั่นทำงานในหน้าที่ของตนเอง

อย่างเต็มที่จนละเลยความต้องการของตัวเองไป จึงทำให้ไม่มีเวลาใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นคน

ที่มีความลับเยอะ เก็บความรู้สึกเก่งจนไม่สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองได้ จนในบางครั้ง

ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็รู้สึกว่าชาวราศีธาตุดินนั้นเป็นคนที่เข้าใจยากและเข้าถึงได้ยากไปโดยปริยาย

 

“..คนธาตุน้ำ..”

น้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกๆ ชีวิต จึงทำให้ผู้ที่เป็นธาตุน้ำนั้นมีความสัมพันธ์ในเรื่องของทางอารมณ์

ความรู้สึกได้ดี ดังนั้นคนธาตุน้ำจึงเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เนื่องจากน้ำ

สามารถเปลี่ยนรูปร่างไปตามสิ่งแวดล้อมได้จึงทำให้คุณเป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือสถานการณ์อื่นได้ง่าย

อีกทั้งยังเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี ขี้สงสาร เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเสมอ และยังเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัว

ขยันขันแข็ง มีไหวพริบดี วางตัวดี พูดจาดี มีความรับผิดชอบ และไม่นิยมความรุนแรง แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ที่มีธาตุน้ำ

ก็มีข้อเสียที่ควรระวัง คือ การที่เป็นคนเรื่อยๆ เลื่อนลอย อารมณ์มักขึ้นอยู่กับความรู้สึกของตนเองมากกว่าเหตุผล

อีกทั้งยังเป็นคนคิดมากมักเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดอยู่เรื่อยไป ในบางครั้งก็เป็นคนที่เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่

จึงทำให้ดูเป็นคนแข็งกร้าว ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ ทั้งที่ไม่เคยคิดที่จะทำร้า ยใคร นอกจากนี้ยังพอใจกับการ

อยู่ในโลกแห่งจินตนาการของตนเอง มากกว่าการอยู่ในโลกของความเป็นจริงอีกด้วย

 

“..คนธาตุลม..”

เป็นคนที่มีการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นราศีของการใช้เหตุผลและสติปัญญาเป็นสำคัญ

จึงมักใช้สติปัญญาและเหตุผลเป็นตัวตัดสินมากกว่าอารมณ์ จึงทำให้ชาวธาตุลมเป็นนักคิดและนักวางแผนที่ดีทีเดียว

นอกจากนี้แล้วธาตุลมยังเป็นคนที่มีวาทศิลป์และมีคารมดี จึงทำให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร สามารถทำความรู้จัก

ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นคนที่มีอารมณ์ดี สนุกสนานร่าเริงอยู่เสมอ

แต่ก็เป็นคน..ที่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต มีความเป็นผู้นำ เด็ดเดี่ยว ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลายที่ผ่านเข้ามา

นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ตัดสินใจเก่งและตัดสินใจเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จึงสามารถเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำ

แก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การที่ชาวธาตุลมเป็นคนที่มุ่งมั่นในการประสบความสำเร็จมากเกินไป

จึงทำให้บางครั้งก็เกิดความผิดหวังได้ อีกทั้งยังเป็นคนที่นิยมใฝ่หาความรู้มากกว่าความรัก จึงทำให้มักเป็นคนเจ้าชู้

ไม่มั่นคงต่อความรักเท่าที่ควร นอกจากนี้แล้วการที่เป็นคนเงียบๆ หรือสุขุมเยือกเย็นมากจนเกินไปจะทำให้กลายเป็นคน

เฉื่อยชาและเชื่องช้า ขา ดพลังในการดำเนินชีวิต และด้วยการที่เป็นคนใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าจนบางครั้ง

ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องสุขภาพเท่าที่ควร จึงทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ง่าย

 

“..คนธาตุไฟ..”

ธาตุไฟนั้นจะเป็นคนที่รู้เท่าทันสถานการณ์ รู้เท่าทันคน มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น

เป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ที่ดี อีกทั้งยังเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ ชอบเข้าสังคม

มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี นอกจากนี้แล้วชาวธาตุไฟยังเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจต่อเพศตรงข้าม

มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดี มีอารมณ์ขัน และกล้าที่จะเผชิญหน้าต่อสิ่งแปลกใหม่และการเปลี่ยนแปลง

ที่จะเข้ามาอยู่เสมอ สำหรับข้อเสียของธาตุไฟ คือการที่ชาวธาตุไฟเป็นคนที่มุ่งมั่นเกินไป จึงทำให้ละเลยในเรื่องของสุขภาพ

จนล้มเจ็ บอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังเป็นคนที่ค่อยข้างเผด็จการ ชอบที่จะควบคุมให้ผู้อื่นคิดอย่างที่ตนเองต้องการ

บางครั้งก็วู่วาม ใจร้อน ก้าวร้าวอย่างไม่มีเหตุผล และยังต้องการเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนอื่นมากจนเกินพอดี

นอกจากนี้ยังมักนำตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ จนบางครั้งทำให้ตนเองเกิดความรู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจเอาง่ายๆ

เป็นยังไงกันบ้าง นิสัยของคุณเข้าข่ายธาตุไหนกันบ้าง คอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้โพสต์เลยนะครับ แล้วถ้าเล่นแล้วสนุก

ถูกใจ ก็ฝากแชร์ต่อให้คนอื่นๆมาเล่นกันด้วยหล่ะ ขอบคุณครับ

 

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ทายนิสัย ทายใจ
Comments are closed.

Check Also

10 สิ่งที่คุณจะได้พบเจอ เมื่อคบกับผู้หญิงที่เพิ่งตัวเองเป็น

1. เธออาจจะมีเพื่อนน้อย และในบางมุมเธอ ก็อาจจะดูน่ากลัว … …