วางแผนการเงินให้อยู่รอด เมื่อแก่ตัวไป..ไม่มีใครเลี้ยง

การวางแผนเกษียณนั้น ควรวางแผนและกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน

ในการเกษียณอายุการทำงานควบคู่ไปกับการวางแผนอาชีพ

ในปัจจุบันของตัวเอง ที่สำคัญคือ ควรลงมือทำทันทีอย่ารีรอ

และอย่าผลัดวันประกันพรุ่ง เพราะถ้าคุณมีเป้าหมายและแผนเกษียณการทำงาน

ที่ชัดเจนก็จะทำให้คุณเกษียณอายุไปแล้วยังมีอาชีพรองรับ สามารถเลี้ยงตัวเองได้

และไม่สร้างภาระให้กับครอบครัว เป้าหมายการเกษียณของแต่ละคน

อาจไม่เท่ากัน บางคนบอกว่าตั้งเป้าเกษียณอายุไว้ที่ 45 ปี 50 ปี 55 ปี

หรือ 60 ปี การเงินธนาคาร มีข้อมูลดี ๆที่แนะนำ 7 เคล็ดลับ

เตรียมตัวเกษียณที่คุณสามารถเริ่มได้ทันที

1. เก็บแล้วเก็บเลย

คุณไม่ควรใช้เงินจากกองทุนเพื่อการเกษียณก่อนกำหนด เพราะหากคุณ

นำเงินในกองทุนเพื่อการเกษียณออกมาใช้ก่อนถึงวัยเกษียณ

คุณไม่เพียงจะสูญเสียเงินต้นที่ ล ง ทุ น แต่คุณยังสูญเสียผลตอบแทน

ที่คุณควรจะได้ในอนาคต ซึ่งหมายถึงคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณที่ลดลง

2.สร้างนิสัยการออม

หากคุณมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) คุณควรใช้

โอกาสนี้ออมเงินเข้ากองทุนให้มากที่สุด เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

สร้างนิสัยการเก็บออม และสร้างรากฐานชีวิตในวัยเกษียณที่ดีให้กับตัวคุณเอง

3. ศึกษาแผน ล ง ทุ น ที่เหมาะกับตัวเอง

คุณควรศึกษาแผน ล ง ทุ น ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพราะการเลือก

แผนการ ล ง ทุ น ที่เหมาะกับตัวคุณ จะช่วยเปิดรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

เพื่อสร้างชีวิตในวัยเกษียณที่มีคุณภาพ และช่วยหลีกเลี่ยง

การแบกรับความเสี่ยงที่คุณไม่สามารถยอมรับและเข้าใจได้

แต่ควรระมัดระวังการเปิดรับความเสี่ยงที่น้อยเกินไป

เพราะอาจทำให้ยากต่อการไปถึงเป้าหมาย

4.เริ่มออมเงิน

คุณควรเริ่มออมเงินตั้งแต่ตอนนี้ เพราะนิสัยการออมจะตอบแทนคุณ

ในอนาคต อาจจะเริ่มจากเงินจำนวนไม่มากแล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้น

อย่างสม่ำเสมอ โดยให้ความสำคัญกับการออมเพื่อการเกษียณ

เป็นอันดับแรก พร้อมหมั่นทบทวนแผนและมีวินัยในการออม

เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย เพราะไม่มีคำว่าสายสำหรับการออม

5. หมั่นศึกษาหาความรู้เรื่องการ ล ง ทุ น

นอกจากการออมเงินแล้ว การนำเงินออมบางส่วนไปลงทุน

ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นคุณควรหมั่นศึกษาประเภท

ของสินทรัพย์การ ล ง ทุ น เพราะจะช่วยเปิดโอกาสการ ล ง ทุ น

และช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมด้วยการกระจายการลงทุน

ไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้น

6.รู้จักตัวเอง

การเกษียณ คือ การปล่อยวางจากชีวิตการทำงาน และเริ่มใช้ชีวิตใหม่

ด้วยเงินก้อนที่คุณเก็บออมไว้ มนุษย์เงินเดือนแต่ละคนจะมีแผน

การเกษียณแตกต่างกันออกไปตามมาตรฐาน

คุณภาพชีวิตที่ต้องการ ซึ่งจะสอดคล้องกับเงินออมที่สะสม

มาก่อนเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงมีบทบาทสำคัญ

เพื่อหาจุดสมดุลระหว่างเงินออมและคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ

7. สร้างกองทุนเพื่อการเกษียณเพิ่ม

นอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว คุณควรสร้างบัญชีลงทุน

เป็นกองทุนเพื่อการเกษียณเพิ่ม และแยกกองทุนเพื่อการเกษียณ

ออกจากเงิน ลงทุนส่วนอื่นๆ เพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายหรือเหตุการณ์

ไม่คาดฝันทำให้แผนเกษียณของคุณต้องสะดุด

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

10 สิ่งที่คุณจะได้พบเจอ เมื่อคบกับผู้หญิงที่เพิ่งตัวเองเป็น

1. เธออาจจะมีเพื่อนน้อย และในบางมุมเธอ ก็อาจจะดูน่ากลัว … …