วางแผนการเงินให้อยู่รอด เมื่อแก่ตัวไป..ไม่มีใครเลี้ยง

การวางแผนเกษียณนั้น ควรวางแผนและกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน

ในการเกษียณอายุการทำงานควบคู่ไปกับการวางแผนอาชีพ

ในปัจจุบันของตัวเอง ที่สำคัญคือ ควรลงมือทำทันทีอย่ารีรอ

และอย่าผลัดวันประกันพรุ่ง เพราะถ้าคุณมีเป้าหมายและแผนเกษียณการทำงาน

ที่ชัดเจนก็จะทำให้คุณเกษียณอายุไปแล้วยังมีอาชีพรองรับ สามารถเลี้ยงตัวเองได้

และไม่สร้างภาระให้กับครอบครัว เป้าหมายการเกษียณของแต่ละคน

อาจไม่เท่ากัน บางคนบอกว่าตั้งเป้าเกษียณอายุไว้ที่ 45 ปี 50 ปี 55 ปี

หรือ 60 ปี การเงินธนาคาร มีข้อมูลดี ๆที่แนะนำ 7 เคล็ดลับ

เตรียมตัวเกษียณที่คุณสามารถเริ่มได้ทันที

1. เก็บแล้วเก็บเลย

คุณไม่ควรใช้เงินจากกองทุนเพื่อการเกษียณก่อนกำหนด เพราะหากคุณ

นำเงินในกองทุนเพื่อการเกษียณออกมาใช้ก่อนถึงวัยเกษียณ

คุณไม่เพียงจะสูญเสียเงินต้นที่ ล ง ทุ น แต่คุณยังสูญเสียผลตอบแทน

ที่คุณควรจะได้ในอนาคต ซึ่งหมายถึงคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณที่ลดลง

2.สร้างนิสัยการออม

หากคุณมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) คุณควรใช้

โอกาสนี้ออมเงินเข้ากองทุนให้มากที่สุด เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

สร้างนิสัยการเก็บออม และสร้างรากฐานชีวิตในวัยเกษียณที่ดีให้กับตัวคุณเอง

3. ศึกษาแผน ล ง ทุ น ที่เหมาะกับตัวเอง

คุณควรศึกษาแผน ล ง ทุ น ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพราะการเลือก

แผนการ ล ง ทุ น ที่เหมาะกับตัวคุณ จะช่วยเปิดรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

เพื่อสร้างชีวิตในวัยเกษียณที่มีคุณภาพ และช่วยหลีกเลี่ยง

การแบกรับความเสี่ยงที่คุณไม่สามารถยอมรับและเข้าใจได้

แต่ควรระมัดระวังการเปิดรับความเสี่ยงที่น้อยเกินไป

เพราะอาจทำให้ยากต่อการไปถึงเป้าหมาย

4.เริ่มออมเงิน

คุณควรเริ่มออมเงินตั้งแต่ตอนนี้ เพราะนิสัยการออมจะตอบแทนคุณ

ในอนาคต อาจจะเริ่มจากเงินจำนวนไม่มากแล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้น

อย่างสม่ำเสมอ โดยให้ความสำคัญกับการออมเพื่อการเกษียณ

เป็นอันดับแรก พร้อมหมั่นทบทวนแผนและมีวินัยในการออม

เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย เพราะไม่มีคำว่าสายสำหรับการออม

5. หมั่นศึกษาหาความรู้เรื่องการ ล ง ทุ น

นอกจากการออมเงินแล้ว การนำเงินออมบางส่วนไปลงทุน

ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นคุณควรหมั่นศึกษาประเภท

ของสินทรัพย์การ ล ง ทุ น เพราะจะช่วยเปิดโอกาสการ ล ง ทุ น

และช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมด้วยการกระจายการลงทุน

ไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้น

6.รู้จักตัวเอง

การเกษียณ คือ การปล่อยวางจากชีวิตการทำงาน และเริ่มใช้ชีวิตใหม่

ด้วยเงินก้อนที่คุณเก็บออมไว้ มนุษย์เงินเดือนแต่ละคนจะมีแผน

การเกษียณแตกต่างกันออกไปตามมาตรฐาน

คุณภาพชีวิตที่ต้องการ ซึ่งจะสอดคล้องกับเงินออมที่สะสม

มาก่อนเกษียณ ดังนั้นการวางแผนเกษียณจึงมีบทบาทสำคัญ

เพื่อหาจุดสมดุลระหว่างเงินออมและคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ

7. สร้างกองทุนเพื่อการเกษียณเพิ่ม

นอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว คุณควรสร้างบัญชีลงทุน

เป็นกองทุนเพื่อการเกษียณเพิ่ม และแยกกองทุนเพื่อการเกษียณ

ออกจากเงิน ลงทุนส่วนอื่นๆ เพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายหรือเหตุการณ์

ไม่คาดฝันทำให้แผนเกษียณของคุณต้องสะดุด

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …