วิธีการนี้จะช่วยให้คุณประหยัดและรู้ว่าเดือนๆหนึ่งคุณใช้จ่ายได้แค่ไหน

เ พ ร า ะเข้าใจ 5 สิ่งนี้ และปรับตัวได้ก่อน จากที่เคยเป็นหนี้..มาวันนี้มีเงินเก็บ

สำหรับผู้ที่มีนิสั ยเก็บเงินไม่อยู่ เก็บเงินไม่เป็น หรือไม่รู้จะเริ่มต้นเก็บเงินยังไง

วันนี้เรามีวิธี เปลี่ยนนิสั ยตัวเอง เพื่อเก็บเงินให้รวยมาฝาก จะได้เป็นแนวทาง

ในการเก็บเงิน ก่อนที่การเงินคุณจะแย่ กว่าจะแก้ได้ก็สายเกินไปซะแล้ว

1 : หยอดกระปุก ให้สม่ำเสมอ

บางคนไม่รู้จะเริ่มยังไง และการหยอดกระปุก มันเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายที่ใครก็

ทำได้ นอกจากจะสามารถเก็บเงินให้ลูกน้อยได้แม่ๆ ยังสามารถแยกเก็บเงิน

ในส่วนต่าง ๆ ได้อีกนะ แล้วเป้าหมายจะเป็นแร งจูงใจให้การเก็บ เงินสำเร็จ

เ ร็ ว ในยุคนี้ วิธีนี้ก็ยังใช้ได้ถ้าการใช้ จ่ายของคุณแม่ ไม่ได้เดื อดร้อนอะไร

ก็จะทำให้เงินเก็บงอกเงยขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเก็บเงินได้จำนวนนึง ฝากธนาคาร

เอาไว้เพื่อกิน ด อ ก

2 : แบ่ งเงินใช้เป็นเดือน ๆ ไป

ณ ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์การเก็บเงิน พอเงินเดือนออกก็ใช้

จ่า ยไม่สน แต่ละเดือนแทบจะไม่ได้คำนวณเลยว่าหมดมากน้อยแค่ไหน

และเมื่อทำแบบนี้เรื่อยๆ การออมคงไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเราควรแบ่งเงินตาม

สัดส่วนที่พอเหมาะ อาจแบ่ งเป็นบัญชีเงินออมบัญชีจ่าย บัญชีเก็บแล้ว

คุณจะรู้ว่าอะไร ที่ควรประหยัด อะไร ที่จำเป็นต้องจ่ายบ้าง

3 : เก็บเงิน สำหรับออมเงิน

เ ช่ น เก็บเงินจำนวนสามสิบเปอร์เซนต์ ที่ได้รับในแต่ละเดือนแล้วมันทำให้

คุณมีเงินเก็บ แต่ทว่า หากเราคำนวณดีๆ แล้ว รายจ่ายเยอะอาจจะลดเหลือ

สั ก ยี่ สิบเปอร์เซนต์ก็ได้ เ พ ร า ะนอกจากจะมีเงินเหลือและเราเองยังไม่

เดื อ ดร้อนด้วย ถ้าต้องการใช้เงินในเวลาที่จำเป็นมากๆซึ่งวิธีตั้งเป้าหมาย

ด้วยการแบ่งเงินในการใช้จ่าย เป็นวิธีที่มีหลายคนใช้กันมากเมื่อคุณได้รับ

เงินเดือนมาแล้วให้เอาเงินไปฝากและห้ามถอนเชียวเ พ ร า ะให้คิดเอาไว้

ว่าเป็นเงินสำรองไว้ใช้ในย ามฉุกเฉินจริงๆ

4 : อะไรที่ไม่จำเป็น ตั ดออก ให้เงินเหลือมากขึ้น

ก็ ใ น เ มื่อเรามีความตั้งใจ ที่จะเก็บเงินแล้ว ก็เท่ากับว่าคุณมีจุดมุ่งหมายและ

วิ ธี ล ด ร ายจ่ายที่ไม่จำเป็น มันจะช่วยให้มีเงินเหลือ เช่นในแต่ละเดือนต้อง

การเก็บเงิน แค่ไหน เท่าไหร่ จากนั้นจึงค่อยลดการใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่จำเป็น

ออกไป เพื่อให้เงินเก็บถึงที่กำหนดหากคุณไม่มีการตั้งเป้าหมายในการเก็บ

คุณก็จะไม่มีหลักให้ยึดอาจพลาดโอกาส ในการออมเงินก็ได้

5 : จัดการ เงินออม ให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น

เราอาจจะตั้งเป้า สำหรับการออมไว้ก่อน จากนั้นก็ปรับไลฟ์สไตล์ให้เข้ากับเงิน

ที่ เ หลือ จนเป็นนิสัยเรา ในแต่ละเดือนนั้น จะทำให้คุณเก็บเงินได้ไม่ย ากเลย

และคนส่วนใหญ่จะคิดว่าควรตั ดรายจ่ายทุกอย่ างจึงค่อยออมในเมื่อคิดเช่นนี้

ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่หลายคนมักจะใช้จ่ายจนเงินเก็บเหลือไม่ถึงตามเป้า และ

วิธีการนี้ จะช่วยให้คุณประหยัดและรู้ว่าเดือนๆ หนึ่งคุณใช้จ่ายได้แค่ไหนกัน

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …