วิธีง่ายๆ ลองทำดูชีวิตจะได้ดูไม่แก่ แม้อายุมากแล้วก็ยังทำได้

ผู้หญิงกับความสวยงามเป็นสิ่งที่ทำให้ดึ งดูด ได้ทุกอย่ าง เชื่อเถอะค่ะ

หมั่นดูแลตัวเองต ามนี้ ชีวิตดีแน่นอนเพราะว่า ในโล กนี้ไม่มีใครอย ากแ ก่เป็นแน่ๆ

1 : อย่ าดัดผม อย่ ายีผม อย่ าฉีดสเปรย์

2 : มีความหวัง มีความฝัน และมีจินตนาการ

3 : อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอน าค ต ลืมอดี ต

4 : อ่ านข่ าว ติดต ามข้อมู ลข่ าวส ารที่ทันสมัย

5 : หาความรู้และฝึกทักษะใหม่ๆ ไม่ต้องเก่ง เอาที่ทำแล้วสบายใจ

6: อย่ าเรียกคนอื่นว่ามนุษย์ลุง เฒ่ าหัวงู หรือมนุษย์ป้ า

7 : เวลาไม่มีอะไรทำอย่ าฟุ้งซ่ าน ให้นอนพัก ตื่นมาจะสดชื่น หน้าสวยผิวสวย อารมณ์ดี

8 : อยู่กับใครแล้วเ ค รี ย ด เรื่องมาก หัวใจเต้ น แ ร ง หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเพราะไม่สบายใจ

9 : ไม่เที่ยว ดื่มน้ำสะอาด ทาครีม กางร่ม

10 : อย่ าพูดจาซ้ำซ าก

11 : ทำฟันให้สวยเสมอ สุขภาพฟันต้องดี

12 : อย่ าใส่ชุดเชยๆ กล้าลองใส่เสื้อผ้าแบบใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย

13 : มือเท้า เล็บมือเล็บเท้าสะอาด ผิ วเนื้อดีพอๆ กับใบหน้า

14 : อมยิ้มไว้เสมอแม้ไม่มีใครมอง ร่องที่มุมปากจะได้ไม่คว่ำลงทั้งสองข้าง ถ้าเป็นแล้วแ ก้ย ากมาก

15 : นั่งเดินตัวตรง มั่นใจในตัวเอง

16 : อย่ ายุ่งเรื่องชาวบ้าน อย่ านิ น ทาว่าร้ า ย

17 : อย่ าจี บปากจี บคอ รอบๆ ริมฝีป ากจะได้ไม่ย่ น

18 : อย่ าหมกมุ่นเรื่องอดี ต

19 : อย่ าลืมห า ยใจเข้าลึกๆ ผ่อนห า ยใจอ อ ก ย าวๆ

20 : อย ากเป็นหมอดูให้ไปเรียนดูหมอ อย าก เต้นรำ ให้ไปเรียนเต้นรำ อย าก ยิ ง ปื นให้ไป หั ด ยิ ง ปื น

21 : อย่ าแต่งหน้าสีสันจัดจ้ าน อย่ าใส่ข น ต าปลอม

22 : อย่ าเข้าสังคมที่ตัวเองอึดอัด แม้ว่าสังคมนั้นจะดีหรือมีชื่อเสี ยงว่าดีเพียงใด

23 : ดูแลตัวเองดีดี อย่ าดูถูกตัวเองว่าแ ก่แล้วไม่สำคัญ

24 : หัวเ ร าะมากๆ หัวเราะเสี ยงดังๆ

25 : เลิ กคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจเรา ใครไม่เข้าใจปล่อยไป เพราะเราไม่ว่าง ไม่มีเวลา และเราไม่อย ากแ ก่

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In Uncategorised
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …