วิธีออมเงินแบบที่เราไม่รู้ตัว จะทำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ในย ามที่เราจำเป็น

8 วิธีออมเงิน แบบที่เราไม่รู้เลยว่า เรากำลังออมเงินอยู่

ทำ ยังไงก็ไม่เคยมีเงินเก็บสักที มีเรื่องมาคอยให้ใช้ตังค์อยู่ร่ำไป อันที่จริงแล้วการออมเงิน ไม่ได้ย ากขนาดนั้น

หรอกแค่เราต้องมีวินัยกับตัวเองสักนิด ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป หากยังทำไม่ได้ อย่ างนั้นมาหาวิธีเก็บ

เงินแบบหล อ กตัวเองกันดีกว่า เราจะออมเงินได้โดยที่ไม่รู้สึกว่า เรากำลังออมเงินอยู่ ไปดูเลยว่ามีอะไรบ้าง

1 : เอาเงิน ไปซ่อน

ประหลาดดีนะ แต่การทำให้ตัวเองไม่รู้ว่า เหลือเงินอยู่เท่าไหร่ มันจะทำให้เราใช้จ่ายระวังมากขึ้นไม่อย ากใช้

เงินฟุ่มเฟือย โดยทำการแยกบั ญชีเงินเก็บ ไว้ธน าคารหนึ่ง และบัญชี ใช้จ่ ายไว้ในอีกธน าคารนึงทำให้เป็น

เรื่องย ากที่เราจะมองเห็น ยอดเงินเก็บ และมันยังทำให้ออมเงินได้มากขึ้นด้วยหรือไม่ก็เราไม่ต้องทำบั ตร

เอทีเอ็ม เพื่อที่เราจะได้ไม่มีเครื่องมือ ไว้ถอ นเงินออกมาใช้ ตามใจตัวเองไงล่ะ

2 : ตั้งชื่อให้ แต่ละบัญชี

พอเราเปิดบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชีก็เป็นชื่อของเรา หรือเป็นเลขบัญชี ดูน่าเบื่ อสุด ๆ ใช่มั้ยล่ะยิ่งหากเรามีหลาย

บั ญ ชี ก็ ยิ่งสับสน ว่าแต่ละบัญชีจะใช้ทำอะไร ถ้าอย ากออมเงินให้ได้มากขึ้นก็ให้เขียนไว้หน้าสมุดบัญชีว่า

บัญชีนี้ใช้สำหรับอะไรกัน เราอาจจะตั้งชื่อให้แต่ละบัญชี เช่น ถ้าเป็นบัญชีเก็บเงินไปเที่ยวก็อาจจะตั้งเป็น

ทริ ปไปฝรั่ งเศส อะไรแบบนี้ ให้เรารู้สึกสนุกไปด้วย และออมเงินได้ด้วย

3 : ตัดเข้าบัญชี อัตโนมัติ

จะมีความตั้งใจอย่ างเดียว มันไม่พอหรอกนะ เพื่อน ๆ ควรทำเรื่องวางแผนการเงินให้เป็นเรื่อง อัตโนมัติไปเลย

โดยที่เราแทบไม่ต้องมานั่งป วดหัว ว่าจะต้องออมเงินเท่าไหร่ยังไงโดยให้เพื่อน ๆ เข้าไปคุยกับธน าคาร แล้ว

ขอจัดระบบ โอ นเงิน อัตโนมัติเพียงเท่านี้ เพื่อน ๆ ก็จะไม่พล าดหรือลืมเก็บเงินตาม ที่ต้องการแล้วล่ะนะ

4 : เปลี่ยนค่าใช้จ่าย ให้เป็นการออมซะ

หากเรามีการยกเลิก ค่าใช้จ่ายบางอย่ าง เช่น การเปลี่ยนโปร มือถือให้ถูก หรือการยกเลิกเคเบิ้ลทีวีแน่นอนว่า

ต้องมีเงินเหลือใช่มั้ยล่ะ ถ้าอย ากเก็บเงินให้ได้เพิ่มขึ้น ก็ให้เอาเงินที่เหลือนั้นจากที่เราต้องคอยจ่ายทุกๆ

เดือน มาออมซะ ก็จะได้เงินออมเพิ่มขึ้นนะ

5 : เอาเงิน โบนั สมาออม

ไม่ว่าจะเป็นเงินโบนั ส หรือการได้เงินคืนจากที่ใด ๆ ก็ตามแต่ หากเพื่อน ๆ อย ากเก็บเงินให้ได้เพิ่มขึ้นนั้น

การที่เราจะออมเงินส่วนเกิน ที่เราไม่ได้ใช้ ก็จะทำให้เราสามารถออมเงินได้มากขึ้น

6 : ใช้ A p p รายรับ รายจ่าย

เราสามารถใช้ A p p ที่จะคอยติดตาม การใช้งานของตัวเอง ว่าเรานั้น มีการ ถ อน โอ น จ่ายกันไปยังไงบ้าง

ทำให้เราสามารถออมเงินได้ ทำให้เราสามารถดูแลบัญชีข้ ามธน าคาร แล้วเก็บเงินส่วนที่เหลือ ได้ด้วยนะ

7 : เงินเดือนขึ้น ก็ให้เก็บส่วนต่ าง

สมมุติปีนี้ ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น 2,000 ก็ให้เก็บเงิน ตรงนี้ไว้ในบัญชี เงินฝากจะดีเลยเ พ ร า ะหากเราไม่ได้มี

อะไรที่จำเป็น ต้องใช้เงินเพิ่ม ก็ออมเงินตรงนี้ไว้ใช้ตอนเกษียณ จะมั่นคงนะ

8 : ใส่กุญแจ ล็อกไว้เลย

ห า ก มี เงินส่วนใด ที่เราไม่ได้ใช้ แล้วเราเองคิดอย ากจะออมเงินขึ้นมา ก็ให้นำเงินไปเก็บไว้ในที่ที่นำออกมา

ย ากนะ เช่นการเก็บเงินไว้ในบั ต รเงินฝาก ที่จะทำให้เรา ถอนเงินออกมาไม่ได้เว้นแต่จะจ่ายค่ าธร ร มเนี ยม

เล็กน้อย มันเหมาะกับการออมเงิน ไว้สำหรับก่อนเกษียณเราสามารถเก็บเงินส่วนที่เหลือ ไว้กับตัวได้ ไว้ใช้

ในย ามฉุ กเฉิ น โดยมีขั้นต่ำสัก 20,000 ก็โอแล้ว

มีหลากหลายวิธีเลย ที่จะทำให้เพื่อน ๆ เก็บเงินได้ โดยที่ไม่ต้องทำตัว ประหยัดจนเกินไปหากเราวางแผน

การเงินของตัวเองให้ดี ๆ เราก็จะมีเงินเก็บไว้ใช้ในย ามที่เราจำเป็นจริงๆ หรือใช้ในตอนแก่นั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By babyghost34
Load More In ข้อคิดเสริมกำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก..ถ้ามีรักแล้วไม่ใส่ใจ..อย่ าเสียเวลา

มีรักแล้วไม่ใส่ใจ มันไม่ได้เรียกว่าความรักหรอก รัก คือส … …